Inpiskade

  • Lördag 2 Jul 2016 2016-07-02
E-post 0

An English version of the article is available here.

Regeringen utsåg vid regeringssammanträdet i torsdags Ulf Bjereld till att utreda stödet till trossamfunden. Ett beslut som kulturminister Alice Bah Kuhnke påstått att regeringen redan tagit på DN Debatt den 1 juni. Kulturministern borde förtjänat stark kritik för att hon givit väljarna intrycket av att redan  ha fattat ett så pass viktigt beslut utan att ha gjort det. Men nu är arbetet i varje fall igång.

Stödet till trossamfunden är en mycket känslig fråga rent generellt. Det är sannolikt att den, vilket utredningsdirektiven vittnar om, blivit en ännu känsligare fråga med de emigrantströmmar som Europa och Sverige fått uppleva de senaste två åren. Huvuddelen av dessa migranter är sunnimuslimer och framför allt judar i Tyskland samt Malmö vittnar om en eskalerande antisemitism. Utredningsdirektiven tar fasta på detta genom att:

Det behövs en översyn av demokratikriteriets utformning och förslag som innebär att det utformas i förenlighet med regeringsformen, Europakonventionen, Europadomstolens praxis och övriga internationella åtaganden. Vid utformningen av demokratikriteriet ska således både religionsfriheten och sam- hällets grundläggande värderingar, inklusive alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen, beaktas.

Om ett trossamfund eller en församling utvecklas i en negativ riktning och motverkar samhällets grundläggande värderingar, bör det övervägas om ett sådant trossamfund ska mista sin rätt att vara statsbidragsberättigat och att utbetalningar ska kunna krävas tillbaka. Detta innebär att ett demokratikriterium bör utformas på ett sätt som är så konkret att det möjliggör denna typ av uppföljning.

Det nuvarande regelverket utgår från att alla trossamfund som hade beviljats stöd från staten då regelverket infördes även skulle få fortsatt stöd. Detta ska inte vara utgångspunkten vid denna översyn.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

I allt väsentligt positivt och väl genomarbetat men det finns ett men i detta.

Skulle utredningskriteriet avse Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som Ulf Bjereld är ordförande för och som sådan är ständigt inadjungerad i Socialdemokraternas Verkställande utskott skulle denna sidoorganisation vara i gränslandet att behöva betala tillbaka offentliga medel.

Av flera skäl.

Ulf Bjereld visade så sent som 2015 hur nära Hamas denna sidoorganisation står genom sitt djupa engagemang i ”Ship to Gaza”. En av de organisationer han samarbetade med i detta projekt var den turkiska organisationen IHH. Det danska institutet för Internationella studier konstaterade redan 2006 att IHH upprätthöll förbindelser med Al Queda samt anses vara länkade till Hamas samt Muslimska Brödraskapet.

Turkiska staten konstaterade så tidigt som 1997 att IHH varit involverade i vapenhandel med islamistiska organisationer. USA:s regering konstaterade 2010 att IHH har nära förbindelse med Hamas och var delaktiga i planläggandena av milleniumbombningarna. När Ulf Bjereld engagerade sig så djupt i Ship to Gaza, med hans bakgrund som professor i statskunskap och dessutom av regeringen utsedd till  ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, är det orimligt att anta att han varit och är ovetande om dessa kopplingar. Skulle en religiös organisation i Sverige, med de nya utredningskriterierna satta i verklighet, ha motsvarande förbindelser skulle denna organisation sannolikt bli av med statsbidrag och även bli återbetalningsskyldiga.

Bjerelds relation med IHH kan, genom engagemanget i ”Ship to Gaza”,  vara av samma karaktär som de relationer Mehmet Kaplan hade med de Grå Vargarna och AKP. Relationer som till slut tvingade Kaplan att avgå som minister.

Tro och Solidaritet ses även med stor skepsis från arabisktalande kristna samt de judiska församlingarna. Adrian Kaba, förbundsstyrelseledamot i Tro och Solidaritets centrala förbundsstyrelse spred djupt antisemitiska vandringssägner 2012 om att IS / DAESH skulle vara skapat av Israel. Han sitter kvar än idag och åtnjuter Ulf Bjerelds förtroende efter att ha gjort följande avbön:

– Jag inser nu att jag gjorde ett misstag. Om det finns bevis för att detta är en antisemitisk konspirationsteori tar jag avstånd från det utan att tveka.

Inte att han tog avstånd. Bara om hans uttalande kunde bevisas antisemitiskt konspiratoriskt. Carin Jämtin, partisekreterare, lät som kommentar till Expo förstå att formuleringarna  Kaba gjorde var ”jättetokiga”. Carin Jämtin är nummer två i partiet efter statsministern och har ett särskilt ansvar för organisationen.

Men inte endast Bjereld skall lastas för denna förlåtande inställning till antisemitism. Den grundlades av den förre ordföranden Peter Weiderud, tidigare politisk rådgivare till Carin Jämtin under hennes tid som biståndsminister. Weiderud är sedan regeringsskiftet direktör för Institutet i Alexandria, ett av den svenska kultursektorns mest prestigefyllda uppdrag. Weiderud menade så sent som 2011 att S-muslimer bland annat inte kan förväntas ha samma förståelse för HBT-personer då de inte nått samma grad av upplysning som vi andra. De är helt enkelt lite bakom. Att vissa troende muslimer skall tillåtas hata judar, flator och bögar är något vi måste acceptera är den enda rimliga slutsatsen av hans debattartikel på SVT Opinion.

Av de religiösa ledare som ledarsidorna.se var kontakt med i arabisktalande kristna samt judiska församlingar men även delar av frikyrkorörelsen under fredagen möttes utnämningen av Bjereld av skepsis. En del av dessa organisationer och församlingar har tidigare undvikit samarbete med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet av lätt insedda skäl, då främst för de nära banden med islamister och den uttalade antisemitismen från delar av förbundsstyrelsen.Det är orimligt att anta att vare sig Ulf Bjereld eller kulturminister Bah Kuhnke varit omedvetna om denna problematik.

Utnämningen idag ses av flera som att regeringen Löfven nu tvingar in dessa samfund och organisationer i ett samarbete med en företrädare för en organisation de känner stor misstro inför. Inte utan goda skäl känner de sig nu inpiskade i ett samarbete de inte vill men måste för att ta tillvara sina medlemmars och troendes intressen.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.