Janusansikten

  • Lördag 23 Jul 2016 2016-07-23
E-post 0

Civilsamhällets organisationer har hittills exkluderats från stora delar av policyutformningen. I den tidigare samordnaren Mona Sahlins referensgrupp återfanns exempelvis inte en enda representant från idéburen sektor, trots att detta fanns med i samordnarens ursprungliga uppdrag. Detta är olyckligt eftersom vi har en central roll i just det tillitsskapande, konfliktöverbryggande och meningsskapande arbete som vi med säkerhet vet fungerar.

Detta skriver bland annat Anna Ardin, Projektledare, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Omar Mustafa, Förbundsrektor, Ibn Rushd på Aftonbladet Debatt den 21 juli 2016. De uttrycker en vilja att vara en central aktör i arbetet mot våldsbejakande radikalisering som självskriven auktoritet. Samtidigt har Sverige, genom försvarsminister Peter Hultqvist, låtit förstå att vi står beredda att att samordna nästa internationella konferens i kampen mot IS/DAESH. För en yttre betraktare så är detta separata skeenden men det finns ett antal kommunicerande kärl och bakomliggande orsakssamband.

Sverige är ett av de länder som IS / DAESH har lättast att rekrytera i, delvis tack vare Säkerhetspolisens prioriteringar men även aktivt understödd av en opinion som låtit sätta bilden av att obehagliga frågor mötts med islamofob- eller rasistanklagelser. Vid årsskiftet 2015-2016 hade ungefär 300 personer rest. Antalet förstagångsresenärer var som flest under 2013 och 2014 och började därefter mattas av. Av de 300 personer som rest, har drygt 140 personer återvänt till Sverige. Sverige har varit bland de sista länderna i väst att anamma FN Säkerhetsråds resolution 2178, att försvåra för resande stridande på olika sätt. Morgan Johansson, justitieminister (S), försäkrade Ledarsidorna.se personligen att ingenting försenade arbetet men bara tre veckor efter denna personligt offentligt avgivna garanti meddelade Johansson och inrikesminister Anders Ygeman (S) att arbetet försenades ytterligare.

Det explicita löftet från justitieministern var inte ens en värt uttrycket en “politisk halvsanning”. 

Sverige tar nu plats i Säkerhetsrådet med detta facit, att ständigt vara sist och svagast samt med internationellt sett låga straffsatser för terror-relaterade brott, med oss i vårt erbjudande att stå som värd för en samordnande konferens. Sverige anser nu att vi är mogna med det resultat vi visat att ta ledartröjan i arbetet mot IS / DAESH.

I en debatt med Mona Sahlin, den tidigare nationella samordnaren, påtalade jag behovet av fokus på de repressiva lagrummen men där hänvisade hon då till att “samtal pågick” och att stödtelefoner till oroliga mödrar var viktigare. Den lagstiftning som senare genomfördes var mer än ett år försenad i förhållande till vad inrikes – respektive justitieministern inledningsvis utlovat.

Men åter debattartikeln i Aftonbladet. Ardin och Mustafa har även andra titlar i sitt CV. De är bland annat  kurskamrater från Bommersviksakademin, som finansieras av SSU och Socialdemokraterna men även av  LO genom de medlemsavgifter till respektive fackförbund som erläggs av byggnadsarbetare, städerskor, vårdbiträden och andra. 

Anna Ardin är förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vars förbundsordförande Ulf Bjereld, flitigt anlitad kommentator i såväl Public Service som SvD, är känd för sin aktivistiska profil som aktiv i ”Ship to Gaza”. ”Ship to Gaza” har en tät relation med Muslimska Brödraskapet genom den turkiska rörelsen IHH. Dessa har dokumenterat samarbetat med såväl Al Qaida som Brödraskapet. Bjereld var även den person som reagerat kraftigast mot Mehmet Kaplans avsked i samband med ett förbundsstyrelsemöte i anslutning till avskedandet.

Bjereld sitter, som ständigt inadjungerad, i Socialdemokraternas Verkställande Utskott vilket sällan eller aldrig framkommer när bland annat SvD presenterar honom. I samma Verkställande Utskott sitter även Peter Hultqvist och Morgan Johansson.

Som den högsta företrädaren för ett politiskt särintresse i ett av de statsbärande partierna. Tro och Solidaritet har även en historia att ha en överseende attityd till Islamism och islamistiskt motiverad homofobi genom dess förre ordförande Peter Weiderud. Att troende socialdemokratiska muslimer visst kan få hata HBTQ-personer eftersom de inte kommit lika långt i utvecklingen som vi andra. Bjereld har under sitt ordförandeskap inte kommunicerat någon annan hållning i sakfrågan och är fortfarande anlitad som politisk expert av de större mediaaktörerna. Tro och Solidaritet har även en suddig linje mot antisemitism representerad av förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba som tidigare spridit antisemitiska vandringssägner. Som att Mossad skapat IS. Ett uttalande Kaba kommenterar:

– Jag inser nu att jag gjorde ett misstag. Om det finns bevis för att detta är en antisemitisk konspirationsteori tar jag avstånd från det utan att tveka.

Kaba avser inte ta avstånd från de antisemitiska konspirationsteorier han kommunicerar förrän det kan bevisas att det är antisemitiska konspirationsteorier. Han lägger med uttalandet bevisbördan på de han anklagat. Ett antisemitiskt och stigmatiserande uttalande från en förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet svävar därmed fortfarande fritt. Att Kaba är ett starkt namn för Socialdemokraterna i Malmös palestinska diaspora är ingen hemlighet. Kaba fick fler personröster vid riksdagsvalet 2014 än riksdagsledamoten Hillevi Larsson i Malmö kommun. Vidare har Ulf Bjereld, Adrian Kabas ordförande, utsetts till särskild utredare av statsbidragen till religiösa samfund av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Även hon med sin historia.

Omar Mustafa har en historia även han. Och en nutid. Mustafa tvingades avgå från Socialdemokraternas partistyrelse då han ställdes inför valet att företräda Islamiska Förbundet i Sveriges, IFIS, värdegrund och den Socialdemokratiska sekulära. IFIS drev under den förre ordföranden Abdirizak Waberi, tidigare riksdagsledamot för moderaterna, opinion för särlagstiftning för muslimer i Sverige. Mer explicit, införandet av sharia-lagstiftning och ett parallellsamhälle. Waberi är idag vice ordförande för The Federation of Islamic Organisations in Europe, vilka anses vara Muslimska Brödraskapets Europeiska gren (FIOE) samt med ett speciellt ansvar för PR för organisationen. Muslimska Brödraskapets svenska verksamhet har Magnus Norell redogjort för tidigare på ledarsidorna.se.

Mustafa har inte kommunicerat någon förändring av sin positionering av värdegrund under hans ordförandeskap i IFIS. IFIS har även, under hans ledning samtidigt som han var förbundsrektor för Ibn Rushd, byggt upp en koncernstruktur finansierad med skattemedel som bland annat resulterat i förvärvet av Granhedsgården AB. Stora delar av innehavet har fördes över i stiftelseform under hans tid som ordförande vilket gjort att insynen från väljare och skattebetalare i det närmaste omintetgjorts. Det finns även kopplingar till organisationen Islamic Relief som har en egen historia med Muslimska Brödraskapet.

Photograph: X-ray from a hospital in the eastern Mediterranean. The boy was only seven years old when representatives of the Muslim Brotherhood attacked him.

Photograph: X-ray from a hospital in the eastern Mediterranean. The boy was only seven years old when representatives of the Muslim Brotherhood attacked him.

Till höger kan du se bilden på hur detta Brödraskap straffade en sju-årig pojke för att hans far konverterat till kristendomen. Av etiska skäl, och med tanke på läsaren, publiceras endast en av röntgenbilderna. Sår- och brännskadorna är helt enkelt för brutala. På en sjuårig, oskyldig, pojke. Knappt medveten om vad hans pappa valt att tro på. Vad fadern, och modern, utsatts för blir en annan historia när tiden blir mogen.

Det borde finnas goda skäl att fråga sig varför vare sig Ulf Bjereld, Anna Ardin eller Omar Mustafa fått frågan om hur de ställer sig till Muslimska Brödraskapets behandling av konvertiter eller dess anhöriga. Muslimer som konverterat till kristendomen. Hur just kristna behandlas i Mellanöstern. Eller hur de förhåller sig till arabisktalande kristna församlingar i Sverige. Tystnaden från den forna Broderskapsrörelsen, kristna socialdemokrater, samt Svenska Kyrkan, är svävande eller kompakt.

Något håller dessutom emot på redaktionerna på såväl SR som SvD samt dess ansvariga utgivare. Bjereld ges av ledande svenska medier löpande ett stort utrymme som politisk expertkommentator i den borgerliga pressens flaggskepp, SvD, utan kritiska frågor vad han representerar utöver sin professur i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Det finns sannolikt goda skäl för såväl Ulf Bjereld, Anna Ardin som Omar Mustafa att ta sig in i värmen igen i kampen mot våldsbejakande extremism. De företräder även andra organisationer och en annan historia än de två senare tecknar på Aftonbladets debattsida. De har historiska positioner, intressen och relationer att försvara.

Och vad Sverige, med sin speciella historia med statlig finansiering av olika organisationer med koppling till hatpredikanter och Muslimska Brödraskapet samt regeringens senfärdiga arbete mot radikalisering, skall bidra med i en internationell kontext tarvar en hel del eftertanke. Kanske mest i relationen till Frankrike. En plats i Säkerhetsrådet förpliktigar men vi kan inte komma undan vår, eller enskilda centrala aktörers, historia.

 

 

 

Tycker du Ledarsidorna.se är värt en, två eller tre kronor om dagen?

Bli då gärna månadsdonator eller bidra gärna på annat sätt. Alla bidrag går oavkortat in i Ledarsidorna.se. Bland annat arvodesring av krönikörer, kolumnister samt anlitandet av illustratörer, fotografer och kamerateam, webhotell, utvecklingsmiljö och webbutveckling i enlighet med bransch- och kollektivavtal.

Det som är gratis är sällan värt något.

Inom kort arbetar jag och den redaktion som nu börjar formas på ytterligare tillskott i form av samarbetspartners, uppbyggande av en rådgivande tankesmedja och minst sagt utmanande reportage i olika format. Ambitionen är att komplettera varje dags publicering av huvudartikel med två kortare notiser för att skapa en större bredd av ämnen som bevakas.

Arbetet med webarkitekturen bakom det du ser idag har påbörjats för att medge detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se