Kyrkan under slöjan

  • Tisdag 12 Jul 2016 2016-07-12
E-post 0

Kyrkohandboken anger ordningen för olika gudstjänster, där varje moment har sin plats i helheten. Den ger struktur men också möjligheter till olika uttryck. Kyrkostyrelsen har beslutat att skicka det nya förslaget till kyrkohandbokremiss under perioden 1 januari–15 maj 2016. Det innebär att Svenska kyrkans församlingar kan börja använda det nya förslaget från och med januari. Remissen har fått underkänt av Svenska Akademien men det finns mer, och allvarligare, detaljer än de språkliga.

Samtidigt rapporterar SR/Ekot att Svenska kyrkan förlorade ovanligt många medlemmar under juni månad, över 13 000. Orsaken är de granskningar som visade på dyra resor och yvig representation. Men det räcker inte som förklaring. Normalt skulle en reformering av kyrkohandboken passera utan större intresse, inte heller brukar Kungliga Vitterhetsakademins skrivelser innehålla någon större dramatik men akademin uppmärksammar en dramatisk förändring i den Svenska Kyrkans val av väg. Ett vägval som kyrkan bara sett i ett tidigare samhälle – det nazistiska Tredje Riket.

I syfte att modernisera språket och göra det mer lättillgängligt för barn och unga har Svenska Kyrkan valt att radera ut alla släktband med judendomen och hebraismen. Kristendomen är, som bekant, sprungen ur judendomen precis som Islam är sprungen ur de bägge två. Svenska Kyrkan raderar, med kyrkohandbokens nya utformning, detta band exakt på samma sätt som Adolf Hitler lät radera alla band mellan den tyska kyrkan och kristendomens band till judendomen under sin tid.

Utdrag ur Kungliga Vitterhetsakademins remissvar. Dokumentet kan du läsa i sin helhet i slutet av artikeln.

Utdrag ur Kungliga Vitterhetsakademins remissvar. Dokumentet kan du läsa i sin helhet i slutet av artikeln.

Det är inte ointressant att i sammanhanget granska vem ärkebiskop Antje Jackelén är. Uppvuxen i Nordrhein – Westfalen i en kristen familj som tillhörde den unierade landskyrkan. Den tyska kyrkan hade under det Tredje Riket en speciell relation till nazisterna. För att överleva var de tvungna att anamma de nationalistiska och rasbiologiska värderingarna.  Inte heller efter kriget är de tyska kyrkornas förhållningssätt till framför allt nationalsocialismen okomplicerat. Och långt ifrån färdigbearbetat. Jackelén sätter själv ord på detta i en intervju i Sydsvenskan strax innan hon valdes till ärkebiskop:

Är kristna mobbade i Sverige?

– En tidigare diskrimineringsombudsman har sagt att det svåraste att komma tillrätta med är diskriminering av religion. Och det gäller inte bara muslimer utan även kristna. Jag tror att vi behöver återerövra det goda i ordet ”ideologi”, som betyder en logiskt genomtänkt samling av idéer. Det måste vara okej att stå för någonting.

Inte ett ord om judar. Endast de derivat av judendom som de andra två Abrahamitiska religionerna är. Judar är idag på flykt ifrån Malmö samt förföljda i Stockholm vilket Jackelén sannolikt borde varit väl medveten om under sin tid som biskop i Lunds stift . De kan inte bära sina religiösa symboler utan omfattande trakasserier. Detta sker samtidigt som Jackelén ger intryck att vilja försonas med samerna och Laestadianerna. Det finns det något obehagligt över den nya Kyrkohandboken. Något som Europas judar fick erfara handfast perioden 1932-1945.

Men kanske har det fler förklaringar än Jackeléns distanserade förhållningssätt till kristendomens ursprung. Kyrkostyrelsens förste vice ordförande är LO:s förre ordförande Wanja Lundby-Widén. Utöver hennes tidigare roll som  LO:s ordförande anses hon stå Socialdemokrater för Tro och Solidaritet nära och presenterades av Tro och Solidaritet som en representant för denna sidoorganisation vid första maj-firandet 2010. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har ett allt annat än okomplicerat förhållande till judendomen. Det räcker med att söka på förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba för att få ett begrepp om den latenta antisemitism som finns djupt rotad i organisationen.

Men. Att så öppet kapa de historiska, mer än två tusen år gamla banden, med judendomen borde framkalla en rad med frågor från kristna. Den viktigaste? I vilken riktning rör sig egentligen den Svenska Kyrkan under Antje Jackeléns och Wanja Lundby – Wedins ledning?

Är det rimligt att den Svenska Kyrkan raderar ut ett mer än 2 000 år gammalt släktband med judendomen i samma tradition som en av världens mest bestialiska folkmördare men under annan slöja?

 

Detta är bara början på den debatt vi måste föra de kommande åren om vad vår värdegrund handlar om. Skärningspunkten mellan religion, kultur, media och politik. För att skapa resurser för att fortsätta gräva djupare i detta, vad som pågår i det svenska samhället, mottages alla bidrag, stora som små, med största tacksamhet.

Tycker du att det kan vara värt en, två eller tre kronor per dag att läsa Ledarsidorna.se bli gärna månadsdonator.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.