Papperslöst

  • Fredag 29 Jul 2016 2016-07-29
E-post 0

En kvinna från Somalia och hennes sju barn vinner mot Migrationsverket i Migrationsöverdomstolen. Domstolen slår fast att kvinnans intresse av att bo tillsammans med sin man, som redan har uppehållstillstånd, väger tyngre än Sveriges intresse av att kontrollera utlänningars inresa och vistelse i landet. Migrationsöverdomstolen anser att det är tillräckligt att kvinnan har gjort sin identitet “sannolik”. Hon beviljas i och med detta permanent uppehållstillstånd.

När det gäller sex av barnen konstaterar Migrationsöverdomstolen att de inte heller har kunnat klarlägga sina identiteter men att deras mamma har fått bevislättnad för sin identitet. För barnens del gäller samma förhållanden som för mamman, konstaterar domstolen enligt Dagens Juridik. Det sjunde barnet, 20 år gammalt, omfattas även det av samma domslut.

Samtidigt går Universitetskansler Harriet Wallberg ut med att inrätta snabbspår för nyanlända till högre studier. Snabbspår som, enligt kanslern, skulle innebära att den enskilde inte behöver visa upp att den har alla papper som styrker kompetensen i ordning. Tidigare var Wallberg rektor på Karolinska institutet och anställde plaststrupkirurgen Paolo Macchiarini. Turerna kring hans forskning, där flertalet patienter avled, föranledde regeringen tvingades att byta ut delar av Karolinska institutets styrelse, konsistoriet.

Det finns stora skillnader i utbildningsbakgrund inom gruppen utrikes födda. Trots att andelen högutbildade är lika hög bland utrikes som inrikes födda finns det också en stor grupp med mycket låg utbildningsnivå. Ungefär hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar gymnasiekompetens.

Migrationsöverdomstolens utslag, att en nyanländ inte behöver styrka sin identitet för att erhålla permanent uppehållstillstånd, parat med att polisen saknar laglig rätt att använda tvång vid genomförandet av utvisningar enligt ett beslut från Justitieombudsmannen och nu som senast att högskolor och universitet skall öppnas utan att en nyanländ styrker sin kompetens leder oss i en mycket speciell riktning.

Samtidigt med detta hamnar allt fler i ett skuggsamhälle med fel sorts papper, ett avvisningsbeslut. Det hindrar dock inte dessa från att ha rätt till “Vård som ej kan anstå” utan krav på annat än att de säger att de är papperslösa.

Det papperslösa samhället. Kanske inte som det var tänkt från början, men ändå.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se