Sagan om Ringen

  • Söndag 3 Jul 2016 2016-07-03
E-post 0

Det har blivit allt vanligare med brottmål där gärningsmannens ålder är okänd, enligt Åklagarmyndigheten. Ökningen har skett i samma takt som att rekordmånga människor utan id-handlingar kom till Sverige förra året rapporterar SR/Ekot. GT rapporterar om ett stort antal unga flickor som sent på fredagskvällen ska ha utsatts för sexuella ofredanden på festivalen “Putte i Parken” i Karlstad.

Så många som 35 anmälningar om sexuellt ofredande har under helgen kommit in till Värmlandspolisen. Två pojkar kunde gripas men de släpptes kort därefter. Per-Arne Eriksson vid Värmlandspolisen kommenterar detta:

– De två misstänkta tillhör gruppen ensamkommande flyktingbarn. De släpptes på grund av sin låga ålder och skickades tillbaka till sitt boende. De är under 18 år gamla.

Med den accelererande migrationen 2015, framför allt ensamkommande pojkar, har den demografiska fördelningen skiftat dramatiskt.

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Valerie M Hudson, publicerad i GP, forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar.  Özge Öner, ekon dr, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), menade tidigare på SvD Debatt att

Kulturen och samhällsinstitutioner spelar en stor roll i att avgöra vad som är acceptabelt eller ej. Självfallet har de flesta män, som är uppvuxna i länder där konsensus råder att det är kvinnornas och inte männens skyldighet att undvika sexuella övergrepp, en helt annan syn på hur man bör bete sig mot kvinnor än de flesta svenska män.

Därmed är det nonsens att debattera huruvida det finns kulturella särdrag som uppmuntrar till händelser som Köln och Kungsträdgården. Det är helt enkelt så, och vi måste vara uppriktiga om detta ifall vi ska kunna kväva problemet i dess linda. Att bara importera och i tysthet tolerera oönskade kulturella sedvänjor gynnar allra minst flickor och kvinnor i Sverige.

Något som varit tabubelagt i Sverige. Tills nu. Rikspolischef Dan Eliasson har slutat tycka mest synd om den som begår brott och lanserar numera med en min av bister handlingskraft ett armband i gummi som skydd. Inte hårdare tag, inte fler poliser i yttre tjänst, inte nolltolerans mot sexuella trakasserier. Trots det skydd, i form av ett armband i gummi, som Dan Eliasson nu lanserat som den magiska ringen i J.R.R. Tolkiens trilogi tvingas unga kvinnor hålla sig hemma eller uppträda i grupp på festivaler som borde vara öppna för alla. Och trygga för alla. Eller som kvinnorna i Östersund, som inte kunde gå ensamma på vägen hem ens på upplysta gator från krogen utan att bli antastade.

Även om brott i allmänhet inte är något som är isolerat till ensamkommande unga män eller pojkar så ställs hela den svenska synen på migrationspolitik i allmänhet och FN:s Flyktingkonvention i synnerhet på sin spets vartefter rapporter sipprar igenom som talar om ensamkommande unga män med svävande åldersbestämning och identiteter som begår sexualbrott. Hur denna statistik ser ut kommer vara avgörande för hur debatten utvecklas i nära framtid, om den blir klar och redig eller om den döljs bakom svårgenomträngliga koder och formulerinar. De som viftar ihärdigast av alla med denna konvention när de förespråkar en så vidsynt attityd som möjligt med outsinliga resurser visar sig ofta vara de som kan FN:s flyktingkonvention sämst av alla. Framför allt konventionens andra artikel är väl värd att reflektera över. En artikel som alltför sällan nämns i debatten.

Skärmavbildning av FN:s flyktingkonventions andra artikel.

Skärmavbildning av FN:s flyktingkonventions andra artikel.

Det åligger flyktingen att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla lag och ordning.

När dessa ensamma unga män och pojkar passerar gränsen till Sverige och åberopar sagda konvention förbinder de sig samtidigt till att följa svensk lag i enlighet med Flyktingkonventionens andra artikel. Gör de inte detta så finns det goda skäl att ifrågasätta deras intentioner och flyktingskäl i övrigt. Hög testosteronhalt är inte att betrakta som förmildrande omständighet, inte heller om du kommer från en kultur där barnäktenskap och handel med kvinnor förekommer. Det förekommer inte i Sverige. Punkt.

“In Sweden you don´t rape what you call Svennehora. You don´t even think about it. No girl, or no woman, is born just to please you. They are equals to men. No girl, or no woman or no boy, can be seen as your property. Ever.

End of discussion.”

Även om Dan Eliasson kommer dragandes med sin version av “Sagan om Ringen”.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se