Tid är pengar

  • Onsdag 6 Jul 2016 2016-07-06
E-post 0

Den nya strängare migrationslagen som nyligen klubbades i riksdagen ska gälla i tre år, men nu vill tunga socialdemokrater att delar av lagen ska rivas upp i förtid. Veronica Palm, som är ordförande i ett av partiets största distrikt och sitter i Socialdemokraternas högsta ledning, tycker, i en intervju i DN, att regeringen ska agera redan nu.  

“För mig är det viktigt att lagstiftningen ska gälla som längst i tre år. Redan i dag kan vi påbörja arbetet med att upphäva delar av den hårdare migrationspolitiken som är beslutad”.  

Under Stefan Löfvens tal i Almedalen sade han samtidigt att

“Mitt budskap till er är: ni är heller inga ensamma öar. Det är därför vi nu satsar på jobb i hela landet.”

Det finns, av uppenbara skäl, anledning att ifrågasätta detta. Palm nämner inte att den nya, stramare, hållningen inom asylområdet endast omfattar de som anlände efter de 24 november 2015. De uppskattningsvis 150 000 som anlänt innan detta datum omfattas av den äldre lagstiftningen med permanenta uppehållstillstånd samt rätt till familjeåterförening. Även om en del kommer att avvisas har ration mellan anlända och anhöriginvandring varit 1:2 till 1:3. Vi kommer, när de nyanlända väl fått sina beslut enligt den äldre lagstiftningen, se minst 300 000 anhöriga som skall in i systemet. Utöver de som kommer efter detta datum.

Statsministern har via andra kanaler börjat förbereda landet för en kommande åtstramning på alla nivåer. Regeringens förslag om neddragningar mellan 30 och 50 procent på statsstödet till kommunerna för ensamkommande flyktingbarn och unga vuxna kommer skapa undanträngningseffekter i de kommunala budgetarna. De flesta kommuner har bundit upp sig på långa avtal, upp till fem år, med privata entreprenörer för mottagandet. Östersunds kommun kommer tappa 27 miljoner kronor per år i statsbidrag med de antal Östersund tagit emot tills idag av ensamkommande och unga vuxna. Samtidigt med detta har kommunen förbundit sig, i relation till Migrationsverket, att ta emot ytterligare 300 ensamkommande barn eller unga vuxna de närmaste åren. Nu förändras spelplanen radikalt med de förändrade ersättningsnivåerna. Luleå kommun har gjort ett överslag och landar på att behöva göra en besparing på mellan 30 och 35 miljoner kronor. Vimmerby landar på 17 miljoner mindre i statsbidrag.

Skärmavbildning från Migrationsverkets officiella twitterkonto.

Skärmavbildning från Migrationsverkets officiella twitterkonto.

Det som förenar de flesta av Sveriges kommuner är att de alla upphandlat dyra externa lösningar i långa avtal som nu får en än mer försämrad kostnadstäckning. Detta innebär att besparingarna måste ske på andra områden som inte är lag- eller avtalsreglerade. Migrationsverket låter dock genom sitt officiella konto förstå att de har en annan uppfattning om vad som ligger framför oss.

Besparingar som kommer kosta arbetstillfällen. Och det kommer komma mera i höstbudgeten. Magdalena Andersson är långt ifrån klar med justeringarna. Stefan Löfven har varit tydlig med att vi nog inte kommer kunna se några större förändringar i skattebasens utformning från den statliga nivån. Vi kommer ha en fortsatt situation där ansvaret rullas över på kommunerna som låses upp i tvingande lagstiftning och landar i praktiken i en lösning där låginkomsttagare och fattigpensionärer bekostar mottagandet av unga arbetsföra män. 

För att möta dessa besparingar väljer de olika kommunerna olika vägar redan innan det senaste besparingsförslaget lanserades av regeringen. Norrtälje kommun har valt en väg där ensamkommande unga vuxna i gymnasieåldern, med endast grundskola eller motsvarande, endast får svenska och samhällsorientering av kommunen för att så fort som möjligt slussa över dessa till Arbetsförmedlingen. Detta gör kommunalrådet av två skäl. Budgeten är redan i dagsläget ansträngd och kommunalrådet Ulrika Falk (S) vill till varje pris minska framtida ytterligare överrullningar. Dessa unga arbetsföra måste ut i produktionen, oavsett kompetens, för att bidra till välfärden samt börja bygga upp eget pensionskapital.

Detta är en lösning som ligger långt ifrån statsministerns retoriska modeller. Falk väljer att låta  lojalitet till väljare och skattebetalare gå före framför att för under kanske 15 år förbereda dessa nyanlända unga på att konkurrera om jobb med sina inrikesfödda jämnåriga med fullständigt gymnasium. Skulle vi tillåta att unga i gymnasieåldern eller unga vuxna tillbringar 15 år av bidragstagande i produktionsför ålder skulle det påverka framtidens ekonomi negativt. Alla kan inte bli doktorander i teknisk fysik. Falk har insett att hon inte kan riskera kommuninvånarnas framtid och ekonomi genom att spela på populistiska lösningar. Pragmatism går före. Det finns inga skitjobb. Det finns bara jobb.

Tid i produktionen är pengar. Både idag och i framtiden genom pensionssystemets uppbyggnad.

 

Om detta, och en del annat, kommer jag samtala om tillsammans med Michaela Fletcher, (M) och kommunstyrelsens ordförande i Österåker, i fredagens lunchduell, den 8 juli kl 12:00, i Dagens Samhälles tält i Visby. Ett samtal som kommer att spelas in samt kunna tas del av via Dagens Samhälles hemsida enligt uppgift.

Jag kommer efteråt vara tillgänglig för samtal om det finns någon som är intresserad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se