Tilliten sjunker i samhället

Featured Video Play Icon
  • Torsdag 7 Jul 2016 2016-07-07
E-post 0

Tilliten till både närmaste omgivning och samhället i stort sett sjunker ju mer multietniskt ett samhälle är. Det visar en undersökning som gjorts av Jonas Lundstedt och Simon Nissling vid Lunds universitet.  De hittills opublicerade resultaten som presenteras (publiceras senare i år i en artikel i Ekonomisk Debatt) visar tydligt sambanden. Och detta är något som måste tas på allvar, menar migrationsforskaren docent Andreas Bergh, Institutet för näringslivsforskning. 

”Vi vet att attityden till hur mycket det går att lita på folk i allmänhet är väldigt viktig. Den kan förklara hur det går för länder ekonomiskt och hur väl välfärdsstater fungerar plus en rad andra frågor”,

säger Bergh i en intervju med Ledarsidorna.se.

Att den allmänna tilliten sjunker i takt med ökande invandring tycks hänga ihop både med att stora invandrargrupper redan från början visar svag tillit, och att de inföddas tillit sjunker i takt med invandring. Även om tilliten bland infödda i nordiska länder fortfarande ligger på en relativt hög nivå. Detta visar figur 2 som är den mest aktuella forskningen. Siffrorna är från Danmark, men Andreas Bergh anser att mönstret i Sverige borde vara liknande.

Från Andreas Bergs presentation i Almedalen

Från Andreas Bergs presentation i Almedalen

Diagrammet från Danmark visar också tydligt att invandrargrupper som kommer från samhällssystem väsensskilda från det nya landet generellt har låg tillit till samhället.

Lägre än de som kommer från mer närliggande system. Samtidigt kan man också utläsa att tilliten ökar när de kommer till Danmark och upptäcker att rättstaten fungerar bättre än i deras hemländer.

Men den är fortfarande väsentligt lägre än resultatet bland infödda danskar. Bakgrunden är sannolikt att många kommer från klansamhällen och mer eller mindre havererade stater. Och därmed ser grunden för graden av tillit helt olika ut.

”Ja, det kommer såklart ifrån hemmiljö, kultur, socialt arv, uppfostran och erfarenheter. Beroende på vad det är så kan man vara mer eller mindre optimistisk.”

Från Andreas Bergs presentation i Almedalen.

Från Andreas Bergs presentation i Almedalen.

Och ju lägre förtroendet blir desto sämre kommer samhället i stort att fungera. Låg tillit kan inbjuda till fiffel, som när det avslöjas i sin tur leder till hårdare regler och utökade (dyra och omständliga) kontrollfunktioner.

Ett exempel på detta är assistanshärvan i Södertälje (med flera liknande historier) som har bidragit till rätten till personlig assistans nu kommer att försämras.

Cirkeln fulländas genom att förtroendet för systemet sjunker ytterligare.

”Ja, det påverkar sannolikt bilden av välfärdsstaten och viljan att betala skatt till välfärdsstaten.  Det är ett exempel på den typ av problem som man måste vara vaksam på. Om det händer väldigt mycket sådant (bedrägerier riktade mot bidragssystemen, red:s anm) så är det avsteg från principen om likabehandling och rättstaten och det försämrar i nästa steg tilliten”, säger Andreas Bergh.

Det som gör Andreas Bergh något hoppfull är att forskningen visar att andra generationens invandrare har större tillit till samhället är större än första generationen. Det som dock är faktor X är att den forskningen enbart bygger på tidigare invandring, dvs övervägande från europeiska länder och mest i form av arbetskraftsinvandring. Någon forskning om den nya situationen, med övervägande utomeuropeisk flyktinginvandring, existerar inte. Därmed kan inga slutsatser dras om hur samhället förändras framgent.

”Vi är på otrampad mark. Det går inte att säga vad som kommer att hända.”

 

 

Denna form av format och produktion har blivit möjlig med de donationer som inkommit till Ledarsidorna.se. Alla framtida kommer säkra formatets fortlevnad och utveckling. Fler videoinslag från Almedalsveckan samt övriga reportage kommer att publiceras inom kort.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.