De som tiger samtycker

  • Lördag 20 Aug 2016 2016-08-20
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Strax efter att Dagen publicerade artikeln att Sveriges biskopar duckar för frågor om Mitt kors, kom svar på tal från Svenska kyrkans högsta ledning i en intervju i samma tidning. Men ett ett drev, som ärkebiskopen påstår att det är nu, är nog en tveksam term samtidigt som resten av kyrkostyrelsen tiger.

Tidningen Dagen är en politiskt oberoende dagstidning på kristen grund. Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar. Dagen bevakar det som händer inom svensk kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. De ger nyheter från två världar enligt dem själva, den andliga och den världsliga.

Ärkebiskop Antje Jackelén anser att hon är utsatt för ett drev, en något avvikande inställning till något som annars bör betecknas som en granskning av den offentliga makten. Jackelén är den kanske mest politiske ärkebiskop vi haft i  modern tid varför en granskning av Svenska Kyrkan, som tar allt mer plats i samhällsdebatten, inte borde vara något att förvånas över.

Ett exempel på granskning är Ekots granskning av SKUT, Svenska Kyrkan i Utlandet. En annan, några år gammal men som sannolikt fortfarande är aktuell, är granskningen av sexuella trakasserier i Guds namn. Att präster, diakoner och biskopar skulle vara bättre människor än andra för att de har svartrock eller prästkrage, visar sig bara vara en myt. Denna grupp har visat sig vara precis lika eländiga som de människor som många kristna och troende de anser sig stå över. Stå över moraliskt och etiskt. En elit.

Att gömma sig bakom korsets godhetssymbolik och ett milt leende har varit ett effektivt sätt att undvika kritik och granskning. Tills nu.

Jackelén går till motangrepp på twitter mot det som hon anser vara ett drev. Det är inte ointressant hur hon besvarar olika påståenden.  På frågan “Kommer ni sluta propagera mot Israel?” svarar ärkebiskopen

– Vi ska inte sluta, eftersom vi inte har börjat.

En svar som bör kunna ifrågasättas. Efter det att Jackelén tillträtt ämbetet som Ärkebiskop har Svenska Kyrkan blivit allt mer Israel-fientlig i sin retorik. Svenska kyrkans kyrkomöte har ingående diskuterat det så kallade Kairos Palestina-dokumentet. År 2012 beslutade kyrkomötet att rekommendera församlingarna att följa Kairos Palestina-dokumentets uppmaningar, att bojkotta företag på ockuperat område, avbryta investeringar och införa sanktioner mot ockupationsmakten. Anna Karin Hammar, präst och stiftsadjunkt i Uppsala, propagerade för bojkott av Israel i Kyrkans Tidning så sent som den 12 augusti. Något som sannolikt inte bör ha gått ärkebiskopen förbi.

Ett annat exempel på dokumentet Christmas Alert från Kairos Palestine-rörelsen, som Svenska kyrkan lade ut på sin hemsida i december förra året. I dokumentet uppmanas till att visa solidaritet med fängslade palestinier som utfört attentat mot judar. På frågan om “Varför tar inte Svenska Kyrkan tydligt avstånd muslimska terrordåd” svarar ärkebiskopen att

”Terrordåd i religionens namn är ett hån mot religion. Gäller även islam. Vi har tydligt tagit avstånd från terror”.

Även detta svar bör kunna ifrågasättas. I den artikel i DN som ärkebiskopen undertecknade med bland annat Mahmoud Khalfi, ordförande, Sveriges imamråd kan detta avståndstagande starkt ifrågasättas. Khalfi, Imam i Stockholms moské, uttrycker en tydlig tillfredsställelse när han i Tunisnews säger att ”genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige”. Khalfi berömmer dessutom svenska politiker för att de

”har normaliserat relationen med Islamiska förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska brödraskapet”.

Efter att jag själv ha träffat Muslimska Brödraskapets tortyroffer i bland annat Libanon ter sig ärkebiskopens val av närmast förtrogna i form av representanter som står Muslimska Brödraskapet nära minst sagt apart. Brödraskapets mål är inget annat än att bakvägen införa ett apartheidsystem med dem själva som norm- och moralsättare. En bakväg som i sitt tänkta spår innefattar utradering av staten Israel samt död och tortyr för bland annat kristna och konvertiter. Konvertiterna, framför allt de som konverterar till den koptiska kyrkan, lider svårt under Brödraskapets terror var de än befinner sig i världen. Den Islam som Svenska kyrkans valda samarbetspartner representerar skiljer sig i grunden från den mer liberala, tidsanpassade, marockanska uttolkningen av samma religion.

Men det kanske mest obehagliga i detta, bakom en fasad av en milt leende, nästintill helig, godhet är kyrkostyrelsens tystnad. Wanja Lundby-Wedin, LO:s förre ordförande är idag 1:e vice ordförande. Hon tiger still. Lika tyst som Marta Axner, S, Olle Burell, S, Sven E-Kragh, C, Ulla Rickardsson, C och alla de andra med tydlig politisk profil i form av partibeteckning. Kyrkan utgör en del deras maktbas och de kontrollerar tillsammans stora ekonomiska resurser. 

Kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkan tiger. De som tiger samtycker.

 

Post scriptum:

Jag själv satt två år i det lokala kyrkofullmäktige där jag bor. Denna period inföll samtidigt som jag Mellanösternprogrammet vid Stockholms universitet där vi bland annat studerade de abrahamitiska religionerna ur ett komparativt perspektiv. Mitt intresse för Islam väcktes och jag kom att studera sharia-lagstiftningens uppbyggnad och mekanismer mer ingående efter det. Med den erfarenheten, och de signaler vart kyrkan var på väg, samt att jag i studierna stärktes av övertygelsen att det enda rimliga förhållningssättet till religion ur ett samhällsperspektiv är att separera de bägge helt och hållet. Religion är en enskild angelägenhet.

Endast en sekulär stat kan behandla alla människor lika. Utan religiösa raster och tvång.

Hur du väljer att leva, om du vill tillbe en, tjugo eller ingen Gud, är ditt val. Så länge det inte inkräktar på min frihet, skadar andra eller nyttjar andras resurser än dina egna så får du tro på vad du vill. I vilken kyrka, synagoga eller moské du vill.

Eller göra som jag. Leva mitt liv. Med det jag tror på. Utan den svenska kyrkan hängande över axeln med sina val av samarbetspartners. Samarbetspartners som inte jag har valt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se