Det villkorade grannskapet

  • Onsdag 10 Aug 2016 2016-08-10
E-post 0

Ärkebiskop Antje Jackelén ger ytterligare prov på hur politisk kyrkan utvecklas under hennes ledarskap. Tisdagens artikel i DN gav prov på förnekelse och historierevisionism samtidigt som det pågår ett religiöst motiverat folkmord på kristna.

Situationen i östra Medelhavsområdet är allt annat än stabil. I skuggan av utvecklingen i Turkiet samt de böljande frontlinjerna i Syrien är det nu uppenbart att IS anammat mer och mer av Al Qaidas taktik. Nyttjandet av självmordsbombare och attacker mot kristna mål är inte endast för den europeiska arenan. IS har nu inlett en offensiv mot kristna i Libanon. I byn Qaa, nära gränsen till Syrien, dödade åtta självmordsbombare fem civilpersoner och sårade ytterligare ett femtontal. Attacken kom i två vågor, den andra attacken genomfördes under begravningen av de som mördades i den första.

De arabisktalande kristna minoriteterna, främst kaldéer, maroniter samt kopter, är sedan lång tid trängda från två håll i Libanon. Från det sunnimuslimska IS, som nu mycket målmedvetet går in i kristna byar med självmordsbombare i norr och i öster samt det ständiga hotet från den shiamuslimska milisen Hizbollah i söder. Hizbollah stödjer den syriske presidenten Bashar al Assad. Situationen är så pass allvarlig att de libanesiska myndigheterna har utfärdat ett utegångsförbud för syriska flyktingar. Dessa flyktingar är illa sedda, av lätt insedda skäl. De sista syriska trupperna drogs tillbaka från Libanon först 2006 när den sista divisionen lämnade. De lämnade ett land som de plundrat och våldtagit efter sig. Idag är de tillbaka som flyktingar och söker de kristna libanesernas skydd, som om allt var glömt, samtidigt som IS nu gör räder in i kristna byar.

Det enda som tidigare skyddade de arabisktalande kristna från ett folkmord var att shia- samt sunnimuslimer bekämpade varandra. De ännu inte slutat med det men som situationen nu utvecklas ser vi ett folkmord i slow-motion växa fram i Libanon.

Konflikterna stannar dock inte där. De följer med till de länder som skall erbjuda skydd för dessa arabisktalande kristna söker skydd. De är förföljda och trakasserade av sina fiender även i svenska flyktingförläggningar. Arabisktalande kristna församlingar och föreningar vittnar om en ständigt närvarande hotbild mot dem. Inte från högerextremt håll utan från fundamentalistiska shia- och sunnimuslimska grupper.

Ur detta perspektiv är ärkebiskop Antje Jackelen och hennes medförfattares slutsats på DN Debatt att

I Europa har judar, kristna och muslimer levt som goda grannar förr, vilket de gör än i dag. Varken terror eller religionsfobier ska tillåtas rasera detta och så osämja mellan oss.

En tämligen märklig hållning. Både mot vad som sker idag men även sedan 1 400 år. Slutsatsen, eller analysen, saknar stöd inom såväl forskning som historieteckning. Sist de tre abrahamitiska religionerna levde sida vid sida under någorlunda fredliga förhållanden var 1492. Detta år fördrevs till slut morerna från den europeiska kontinenten och Alhambraklostret övergavs. I detta kloster levde judar, kristna och muslimer mycket riktigt sida vid sida men under muslimsk överhöghet som ”dhimmi”. Att vara ”dhimmi” innebär att du tillhör ”Bokens folk” men får betala en extra skatt samt nekas bära vapen eller ingå i de väpnade styrkorna.

Samexistensen är med andra ord villkorad. 

Slutsatsen som ärkebiskopen med sina medförfattare gör får dock stöd av såväl Aftonbladets som DN:s ledarsidor. Samtidigt som vi ser tre arabisktalande minoriteter slåss för sitt liv i Östra Medelhavet och som även blir förföljda för sin religiösa övertygelses skull i Sverige. Ett folkmord är vad som pågår, men utan Hitler-Tysklands gaskammare och koncentrationsläger. Ett lågintensivt folkmord i skuggan av minst två krig. Ett lågintensivt folkmord som är religiöst motiverat men där svenska religiösa företrädare väljer att titta bort och istället ägna sig åt något som milt uttryckt skulle kunna kallas historierevisionism.

Ett folkmord på arabisktalande kristna som utförs av ”goda grannar”.  

Ledarsidorna.se är inte helt övertygad om att ärkebiskopens passivitet, eller egenskap att titta bort samt tendens att göra väl stora hopp i världshistorien kan uttryckas i termer som balanserad. I varje fall inte från ett arabisktalande kristet perspektiv. Vare sig det perspektivet är  från Beirut, flyktingförläggningar ute i landet eller i Kista där flera av dessa församlingar försöker genomföra sina gudstjänster och mässor utan att frukta för att bli misshandlade eller få sina lokaler vandaliserade.

Goda grannar. Det finns uppenbara skäl att ställa främst Antje Jackelen frågor både kring historierevisionismen hon hänfaller sig åt samt vad hon definierar som en samexistens med en god granne. På vems villkor.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se