Ett maktspel bland maktspel

  • Onsdag 31 Aug 2016 2016-08-31
E-post 0

Att gå i skolan är en sak. Att utöva tro är en helt annan. Därför bör de föräldrar som tycker att deras barn ska få en religiös fostran även utanför hemmet i stället skicka dem till religionsundervisning och utövning i sitt trossamfunds regi. Utanför skoldagen, i andra lokaler skriver Lena Mellin i Aftonbladet. En religiös friskolas beslut att dela upp flickor och pojkar på idrotten har lett till en het debatt. Olle Burell, socialdemokratiskt skolborgarråd i Stockholms stad, kallar beslutet ”väldigt, väldigt oroande” i SVT. Men är Burell verkligen oroad? Och är han ens förvånad?

– Skolan är ju fundamentet för vårt samhällsbygge, där ska barn med olika bakgrund mötas. Flickor och pojkar ska lära sig umgås under jämställda former. Blir en könsuppdelning under lektioner standard i vissa skolor så är det något som jag tycker vrider klockan tillbaka. Det är väldigt, väldigt oroande.

Olle Burell har, likt alla andra, sin historia. Som förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen, numera Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, lade han 2003 fram ett förslag till fortsatt samverkan med bland annat SMR, Sveriges Muslimska Råd. I detta förslag redogör Burell, å förbundsstyrelsens vägnar, ingående för vilka krav som Broderskaprörelsen kommer att driva. Allt i enlighet med den rapport som Broderskaprörelsen tecknade med SMR 1999. Rapporten omfattar bland annat:

  • Konfessionella förskolor och skolor
  • Fredagsbön på arbetsplatser
  • Muslimska helgdagar
  • En statlig Imam-utbildning.

Broderskaprörelsen var och är, enligt det förslag som Burell föredrog stämman, väl medvetna om kraven på konfessionella skolor och hur de skulle drivas. Hur Islam ser på könsblandning av klasser i sina mer ortodoxa uttolkningar kan inte heller ha varit en oroande nyhet för Burell idag. De mer framstående företrädare för Islam som Broderskaprörelsen samarbetat med under Burells tid var bland annat:

  • Ahmed al Rawi. al Rawi representerar bland annat Union of God som av USA blev klassificerat som en terroristorganisation av George W Bush då den finansierat Hamas. al Rawi företräder även Federation of Islamic Organisation in Europe vilket är Muslimska Brödraskapets europeiska gren. Hur Muslimska Brödraskapet arbetar i Sverige har bland annat Magnus Norell beskrivit.
  • Mustafa Tümtürk. Tümtürk är svåger till Mehmet Kaplan och har i sitt CV bland annat befattningen som utvecklingschef på Granhedsgården som i sin tur har Ibn Rushd som en av huvudägarna. Finansierat med skattemedel som numera satts i stiftelseform och därmed förhindrar all insyn på hur skattemedel senare förvaltas från medborgare, journalister och skattebetalare.

Det är, i sammanhanget, tämligen remarkabelt att Burell inte fick frågan om vad som föranlett att han i praktiken övergivit sina tidigare vänner. Vänner som han gjort allt för att de ska få inflytande. Burell har i allra högsta grad varit drivande i den utveckling som lett till dagens situation med konfessionella för- och grundskolor. Med inbyggda mekanismer för särskiljning av elever och stigmatisering av de som har annan sexuell läggning. Det är ingen hemlighet att den sfär som kallas Ibn Rushd-sfären har ett komplicerat förhållande till HBTQ-personer. Peter Weiderud, Ulf Bjerelds företrädare på posten som ordförande för Socialdemokraten för Tro och Solidaritet menade på fullt allvar att vi var tvungna att acceptera att troende muslimer har svårt att acceptera vår syn på friheten till att välja sexuell läggning. Något som dagens ordförande, den flitigt anlitade SvD-kommentatorn professor Ulf Bjereld inte kommunicerat någon annan hållning i. Hur SvD nyhetsredaktion förhåller sig till detta då de fortlöpande anlitar Bjereld är okänt.

Sedan Burell gjort sitt jobb som förbundssekreterare, han avgick 2005 efter endast tre år på posten, har Broderskaprörelsen ömsat skinn och heter numera Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Medlemsantalet har sjunkit till 2 500 medlemmar enligt deras egna siffror men de sitter fortfarande som inadjungerade i Socialdemokraternas Verkställande Utskott. Med endast 2,5 procent av medlemsantalet i partiet erhåller de en positiv särbehandling i form av ständig inadjungering.

Dagens ordförande, professor Ulf Bjereld, manövrerar dock vidare i främst media och har lyckats med att till och med få en borgerlig tidning som SvD att endast nämna honom som ”S-märkt” och inte hans egentliga roll inom Socialdemokraterna. Som högsta företrädare för den socialdemokratiska sidoorganisation som tydligast företrätt identitetspolitik och mest aktivt verkat för just den särbehandling av religiösa motiv som Burell idag förfasas över. Andra medlemmar är bland annat Carin Jämtin och den blivande ordföranden för Stockholms Arbetarekommun, Lawen Redar.

Frågan är om vändningen från Burells sida, för omedveten om historien kan han rimligen inte varit som i allra högsta grad delaktig i den, är reell eller bara ett spel bland andra spel. Skulle den Burrelska vändningen vara allvarligt menad så innebär det med stor sannolikhet någon form av motreaktion är att vänta från hans forna vänner. De är inte kända för att på något sätt vara lågmälda. De som går in i debatt med Ibn Rushd-sfärens representanter kan med visst fog förbereda sig att bli påminda om allt från Sveriges skuld i den transatlantiska slavhandeln till att bli anklagade för att vara heterosexuella antisemitiska fascistiska islamofober. Om reaktionen från den organiserade muslimska diasporan uteblir, eller blir lamt formulerad, så är det sannolikt endast ett spel inför en häpen publik av journalister.

Ett maktspel bland maktspel.

Förbundsstämmohandlingen, som Burell föredrog och som vi idag kan se effekterna av, kan du ta del av som inbäddat dokument nedan:

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se