Helene Bergman: Islamister utnyttjar hederskulturen

Helene Bergman. Photo: Photo by Wilmarsgård
  • Torsdag 25 aug 2016 2016-08-25
E-post 0

Hur det hedersrelaterade våldet ska definieras är en brännande politisk nyckelfråga. Ett hårklyveri som delar upp och förlamar kampen för kvinnors mänskliga rättigheter, särskilt i förorterna. Det ger också islamisterna fritt spelrum.

Vad är det då diskussionen gäller? Jo huruvida hedersvåldet är specifikt för vissa kulturer och religioner eller om våldet ska ingå i det samlade svenska begreppet – mäns våld mot kvinnor.  Den som själv har praktisk erfarenhet av att leva under hedersförtryck är Sara Mohammad, ordförande i Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF. Hon berättade om det i sitt sommarprogram i Sveriges Radio den 22 juli Samtidigt anklagas hon för att vara rasist och islamofob eftersom hon anser, på grund av egna erfarenheter, att hedersförtrycket är specifikt för vissa kulturer och religioner.

Anklagelserna kommer främst från FI, Feministiskt Iniativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa partier, infiltrerade av islamister, vill hellre se förtrycket som ett allmänt våld mot kvinnor. Partierna har anammat islamisternas propaganda och själva utnämnt sig till kulturrelativister, antirasister och feminister. Denna definitionsdebatt innebär också att hedersvåldet är en icke-fråga i det svenska officiella politiska etablissemanget.  Få riksdagspolitiker har rest sig upp och förklarat att hedersförtrycket är ett klart brott mot de mänskliga rättigheterna. Hellre ser politikerna mellan fingrarna på att drygt 100 000 unga människor, mest flickor lever under ett förtryck som begränsar deras frihet till ett värdigt liv i Sverige.

Rädslan för att tappa röster från islamisterna är större än modet att försvara de mänskliga rättigheterna från våra politiker.

Det tragiska är att medan definitionsdiskussionen pågår, flyttar islamisterna fram sina positioner i det svenska samhället. Ofta med hjälp av bidrag från svenska staten.  Kvinnoförtrycket ökar bland annat med hjälp av de sharialagar som råder ute i förorterna.  Hand i hand med islamisterna går också de kulturer som bär med sig hederskulturen som ett sätt att leva i vardagen.

Men det är inte bara en diskussionsfråga, det handlar också om vilka som får kommunala och statliga bidrag. Vilket som är viktigast – mäns våld mot kvinnor, eller det hedersrelaterade våldet?  I en intervju i Hildebrand & Madon på Youtube säger Sara Mohammad att FI är ett hinder i kampen mot det hedersrelaterade våldet, när det gäller att bevilja pengar till GAPF.

“FI säger sig inte vara emot GAPF, som sådan, men vill inte bevilja pengar till de som utsätts för det hedersrelaterade våldet. Istället beviljar de pengar till kvinnojourerna det vill säga till mäns våld mot kvinnor”.

Därmed döljs problemet med det förhärskande kvinnoförtrycket ute i förorterna och islamisterna får fritt spelrum, utan att det svenska samhället agerar. Sara Mohammad är inte ensam om att reagera och agera. Det finns starka, tongivande, välutbildade invandrarkvinnor som kämpar mot hedersförtrycket. Alla med egna erfarenhet av hedersförtryck såväl i sina hemländer som ute i de svenska förorterna.

De backas upp i tysthet av eldsjälar, många med ett förflutet i den svenska kvinnorörelsen/jämställdhetsdebatten på 70-och 80-talen. Såväl män som kvinnor. Eldsjälarna som finns i snart sagt alla partier. På den andra sidan finns alltså de partier som säger sig vara feminister och kulturrelativister.  I egenskap av kulturrelativister röstflirtar de med Islamisterna.Skiljelinjen mellan de olika fraktionerna blev tydlig under Almedalsveckan i juli.

GAPF, ordnade ett antal seminarier om hederskultur och barnäktenskap. Ibland i samarbeta med “Varken Hora eller Kuvad“. Det som slog mig var att när väl en FI representant och de tongivande inom GAPF och Varken Hora eller Kuvad möttes utbröt en hestig diskussion. Diskussionen handlade då om FIs svek i kampen mot hedersvåldet.  När jag själv intervjuar Sara Mohammad skräder hon inte orden när FI kommer på tal:

“Personligen tycker jag att tiden gått förbi Gudrun Schyman vad beträffar hedersvåldet. Hennes fokus ligger bara i att fiska islamiströster, så att hon kan komma in i riksdagen.”

Sara Mohammad anser att det inte längre är någon idé att lägga ner energi på ledningen i FI. Istället är det är bättre att försöka öppna ögonen på dom i lägre positioner i FI och få dom att engagera sig i kampen.  Sara Mohammad har sedan hon bildade organisationen GAPF, 2001, kämpat mot det hedersrelaterade våldet . Hennes arbete har också burit frukt. Svenska FN-förbundet gav i år sitt MR-pris till Sara Mohammad, med motiveringen:

“Årets MR-pristagare är en orädd och engagerad försvarare av flickors och unga kvinnors rättigheter. Som medlem i Svenska FN-förbundets nätverk mot barnäktenskap är hon med och arbetar för ett totalförbud mot barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Årets MR-pristagare påminner oss om att många unga i Sverige fortfarande utsätts för hedersrelaterat våld. Som modig och aktiv debattör står hon upp mot rådande maktstrukturer och tvekar inte att tala klarspråk när det krävs.”

Att Sara fått MR- priset och varit Sommarpratare i SR P1  upplevs av många människor som en dörröppnare. Allt fler har rest sig upp och vågat höra av sig till GAPF. De har fått bekräftelse på att det de innerst inne känt vara fel, var riktigt.

“Det är alltså ok att engagera sig i kampen mot det hedersrelaterade våldet, trots att islamister och kulturrelativister säger annat och protesterar,” påpekar Sara.

Hon trodde att hennes Sommarprat skulle provocera mer, men reaktionen har blivit tvärtom och fört med sig positiva effekter. Tusentals människor har hört av sig, såväl enskilda som myndigheter och kommuner. Alla vill de att Sara Mohammad ska komma och föreläsa om hedersförtrycket.  Någon förfrågan från Vänsterpartiet eller FI har dock inte kommit.  Diskussionerna ute på arbetsplatserna handlar om slöjans vara eller inte vara.  Argumenten som Sara använde i sitt Sommarprogram – att slöjan är förtryckets symbol och sexualiserar små flickor som bär den sprider sig. Likaväl som att kvinnokroppen måste döljas av fotsida kläder.

“Jag har hela tiden vetat att islamisternas agenda inte bidrar till jämställdhet och integration. Den skapar istället könsapartheid och en normalisering av samma förtryck i Sverige som många av oss flytt ifrån. Islamisterna vill normalisera hedersförtrycket. På så sätt kan de få makt över människors liv och själar. De arbetar också på att hedersförtrycket inte ska kopplas samman med islam. Visst finns det också kulturer som använder sig av hedersförtyck, men islam är inte en fredens religion. Det är en statsbärande religion. Det finns bara en lösning och det är ett sekulariserat samhälle,” säger Sara.

Sara Mohammad menar också att vi måste kämpa mot det religiösa förtrycket som kommer från islamisterna. Precis som de svenska kvinnorna på 1900-talet kämpade mot den svenska kyrkans kvinnoförtryck.  Trots allt har Sara med sitt arbete nått framgång men hon befarar att ju mer uppmärksammat hedersförtrycket blir och motståndet ökar, desto mer aggressivitet kommer att komma från islamisterna och andra mörka krafter.  Beträffande socialdemokraterna påpekar Sara att de borde ha smisk på stjärten. Många som flytt från förtryck i sina hemländer och som trodde att Socialdemokraterna stod för friheten är djupt besvikna. De ser hur regeringen flirtar med samma förtryckare, men nu här i Sverige.

Sara använder ett kurdiskt talesätt för att förklara:

“När en person rider på djävulens åsna är det svårt att dra ner honom från åsnans rygg. Det betyder att när någon stoppar bomull i öronen, så hör hen inte och vill inte heller höra.”

Sara Mohammads mål är att göra hedersvåldet – och förtrycket – till en valfråga. Precis som skola, vård och omsorg. Hon anser att politikerna måste lyssna på människorättsaktivisterna. Jag håller med. Stoppas inte islamisternas framfart kommer vi att få mer av hedersförtryck och slöjtvång framöver.

Det är Sveriges kvinnor det handlar om – alla Sveriges kvinnor.

 

Helene Bergman

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se