Konstig debatt om tiggeri

  • Måndag 22 aug 2016 2016-08-22
E-post 0

Daniel Swedin, Aftonbladets Ledarredaktion, går till ett känslomässigt angrepp mot civilminister Ardalan Shekarabis utspel om att börja se över möjligheterna till en förbudslagstiftning mot tiggeri. Det finns goda skäl att ta några korta spadtag i denna debatt eftersom det redan idag finns motsvarande regelverk på plats som skulle få samma effekt men att regeringen inte är helt uppriktiga med motivbilden till varför Shekarabi öppnat för diskussion.

Den 1 juni 2016 börjar den nya ändringen i lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) att gälla. Ändringen innebär att en asylsökande inte har rätt till bistånd om

  • den asylsökande har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla, eller
  • tidsfristen för frivilligt återvändande har gått ut.

Med bistånd menas till exempel boende och dagersättning.

Ändringen gäller inte vuxna som bor tillsammans med sina barn under 18 år. De kommer fortfarande att ha rätt till bistånd tills dess att de lämnar Sverige.

Den första juli beräknade Migrationsverket att cirka 4 500 personer skulle vräkas omedelbart från sina boenden samt mista rätten till dagersättning. Dessa kommer naturligtvis ta vägen någonstans. Och försörja sig på något sätt. De har tidigare nekat frivillig repatriering och försvinner därmed in i skuggorna i de parallellsamhällena som byggs upp runt storstäderna. Samhällen där tiggeri bara är en av många sätt att försörja sig. I bästa fall så försörjer de sig på svartarbete, i sämsta fall glider de över i olika former av kriminalitet där tiggeri sannolikt bara är inkörsporten.

Till detta skall fogas de romer som nyttjar sin rätt att under tre månader vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Denna regel är mer och mer att betrakta som obsolet. Flera av de tiggare som Ledarsidorna varit i kontakt med uppger själva vistelsetider på mellan ett och två år. Strax efter påsk fanns det, grovt uppskattat, mellan 3.900 och 4.700 tiggande EU-migranter i Sverige. Det visar SVT Nyheters stora undersökning till alla kommuner. Det betyder att det sannolikt är ungefär samma antal tiggande EU-migranter som för ett år sedan, när SVT Nyheter senast undersökte saken. Det är inte ett orimligt antagande att vi idag har runt 8 000 personer som på ett eller annat sätt saknar vistelserätt i Sverige och försörjer sig genom tiggeri eller kriminalitet. En siffra som kommer öka då inrikesminister Anders Ygeman fortfarande inte har löst avvisningsproblematiken. Hur hög ökningstakten är per vecka är okänt men att den ökar borde vara uppenbart då det i flyktingförläggningarna är allmänt känt att Sverige inte har kapacitet eller förmåga att verkställa avvisningar.

Att avvika, att leva under radarn, tillräckligt länge för att söka ny asyl är inte svårt. Lika svårt, eller lätt, som för en rom att överträda uppehållsrätten i Sverige med månader och år utan konsekvenser är det för de som fått avvisningsbeslut på sig att hålla sig undan. Av den anledningen är beivrande av tiggeri ett sätt att ta tillbaka kontrollen om vilka som har laglig rätt att befinna sig i landet och vilka som inte har det.

Men behövs det, som civilministern säger, en speciell lag?

Skärmklipp 2016-08-22 02.44.18Svaret är nej. I varje fall inte i fallet med Stockholms stad. Lagrummen finns i stor utsträckning, det är bara för politiker och polis att börja tillämpa redan stiftade lagar samt fullfölja det beslut som i varje fall Stockholms stad kommunfullmäktige om allmänna ordningsföreskrifter  fattade så sent som den andra november 2015.

Vad som gäller för Stockholms stad kan du läsa i skärmavbildningen ovan.

Kommunerna kan föreskriva en form av begränsning eller förbud med stöd av 1 § Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt Ordningslagen (1993:1617).

Med andra ord, kommunerna har verktygen redan idag att försvåra tiggeri som intäktskälla. Försvåra på ett sådant sätt att Sverige som marknad blir ointressant. Vi kan fundera något på hur marknaden för tiggeri skulle utvecklas om kommunen i dialog med polisen endast gav tillstånd för tiggeri på trottoaren i anslutning till Sveavägen 68 (Socialdemokraternas partikansli), Pustegränd 1-3 (Miljöpartiets partikansli), Kungsgatan 84 (Vänsterpartiets partikansli) i Stockholm eller varför inte Östervångsplan 15, Landskrona, där Feministiskt Initiativ har sitt partikansli. Alternativt att endast bevilja insamling i anslutning till vattentornet i Lilljansskogen eller i anslutning till telemasten söder om Kopparberg i Örebro län för att ta något exempel på platser med få eller inga besökare alls som ändå redan har någon form av bevakning.

Lagarna finns, det är faktiskt bara för kommunpolitiker att börja tillämpa dessa lagar och förordningar och fatta de nödvändiga besluten i samarbete med lokal polis. Om dessa sedan har det politiska modet att göra så, eller gömmer sig bakom regeringen i rädsla för att bli rasiststämplade, är en annan fråga. Och civilministern? Han, som doktorand i juridik, borde rimligen ha bättre kunskap om det aktuella rättsläget.

Debatten blir konstigare. Och konstigare kommer den med stor sannolikhet bli. Kunskapen om att befintliga lagrum redan finns tycks saknas och att saklägesbeskrivningar ständigt ser ut att komma på undantag sätter ett dystert omdöme på dagens media, regering och folkvalda. 

 

 

Jag passar på att tacka alla donatorer och månadsdonatorer.

Tycker du att Ledarsidorna.se är en viktig röst, som är värd en, två eller tre kronor per dag, bli gärna engångs- eller månadsdonator. Alla externa kolumnister arvoderas i enlighet med för var tid gällande kollektivavtal. Jag ogillar gratistjänster.

I veckan lanseras ytterligare en mycket namnkunnig kolumnist som kommer hålla Heléne Bergman, Chris Forsne och Magnus Norell sällskap. Ni kommer inte bli besvikna då han är ett mycket känt namn inom journalistiken med goda kunskaper om Ryssland och Östeuropa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se