Mer än bara ett val av partisekreterare

  • Tisdag 16 Aug 2016 2016-08-16
E-post 0

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin avgår. Hon kommer inte att stå till förfogande för omval vid partikongressen nästa år utan lämnar sin post denna månad. Socialdemokraterna står inför ett val som är mycket större än valet av partisekreterare då det är ett val av färdriktning för organisationen. I det mail som gick ut till medlemmarna skriver hon följande:

Efter en tids tankearbete har jag landat i beslutet att lämna mitt uppdrag som partisekreterare för Socialdemokraterna. Istället kommer jag att ägna tid åt mitt arbete i Sveriges Riksdag. Därmed ställer jag min plats till förfogande så snart en ny partisekreterare kan väljas av partistyrelsen. 

En ny partisekreterare kommer att utses vid partistyrelsens sammanträde den 27 augusti rapporterar SR/Ekot.

Skärmavbildning Ulf Bjerelds blogg

Skärmavbildning Ulf Bjerelds blogg

Det finns ingen anledning att återge de spekulationer som redan kommit igång i partiet om hennes personliga skäl. Vad som däremot kan ha spelat in är den allt djupare spricka som växer i partiet. Valet av tidpunkt är annars något förvånande då Stefan Löfven redan har en lucka att fylla i regeringen. 

Ulf Bjereld, flitigt anlitad expertkommentator i bland annat SvD, företräder som ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, lät i söndags förstå att han är djupt missnöjd med den av regeringen förda flyktingpolitiken.

Det är ingen hemlighet att Carin Jämtin står denna gruppering mycket nära. Hon anställde bland annat Bjerelds företrädare på posten som ordförande för Tro och Solidaritet, Peter Weiderud, som politisk rådgivare under sin tid som biståndsminister. Bjereld och Weiderud är kanske de tydligaste företrädarna för en aktiv identitetspolitik och en generös migrationspolitik. Weiderud har tidigare gjort klart att vi får helt enkelt leva med att socialdemokratiska muslimer har svårare än andra i relationen med HBTQ-personer på SVT Opinion.

Om det är ett tecken på att den identitetspolitiska falangen i partiet pressats tillbaka kommer det bara kunna bekräftas med vad som händer med Jämtins stab. Katarina Berggren, biträdande partisekreterare men inte vald av partikongressen, har även hon en tydlig identitetspolitisk storstadsprofil som tidigare kommunalråd i Botkyrka. Botkyrka är en av de kommuner som haft upprepade problem i utanförskapsområden med bilbränder. Problem som kommunledningen inte kommit tillrätta med. En annan central medarbetare till Carin Jämtin är Alaa Idris. Idris har sin bas i moskén i Vivalla där hon bedrev röstskola 2010. En röstskola som polisanmäldes samt att valet 2010 var tvunget att göras om då det fanns oklarheter i valförfarandes samt att socialdemokraternas tält varit placerat för nära vallokalen. Idris är idag organisationssekreterare med huvudansvar för partiets stadgar. En dold makthavare.

Vem den nye partisekreteraren blir, och hur han eller hon väljer att utforma sin stab kommer bli avgörande för hur socialdemokraterna kommer utvecklas. En tydlig kommunpolitisk profil, med företrädare som Niklas Nordström eller Anna Ljungdell, som bägge på egen hand vunnit val är sannolikt det partiet behöver. Om det blir ytterligare en rikspolitiker (Jämtin har bara en mandatperiod som kommunpolitiker), med liten eller ingen erfarenhet av små eller medelstora kommuner, kan det bli förödande för socialdemokraterna på sikt.

Socialdemokraterna står nu inför ett vägval, ett mycket viktigare vägval än valet av partisekreterare. Hur den nye partisekreteraren bygger upp sin stab kommer ge oss andra en mycket tydlig indikation vilken väg vi tar. Identitetspolitisk idealism eller funktionssocialistisk pragmatism.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se