Mörk mediemarknad

  • Torsdag 18 Aug 2016 2016-08-18
E-post 0

Fram till 2018 kan lokaltidningskoncernen Mittmedia säga upp 75 procent av sina journalister – enligt en av två planer som presenterades för koncernstyrelsen i juli. Planen skulle även innebära att alla Mittmedias dagstidningar görs om till gratistidningar skriver DN. Den utveckling som vi ser idag, i realtid, var något som jag skrev tillsammans med några andra i det numera av socialdemokraterna nedlagda Netroots under Johan Ulvenlövs redaktörskap. Johan Ulvenlöv är idag på LO som kommunikatör men Netroots lades ner av hans bägge efterträdare på posten som kommunikationsanvariga på internet inom Socialdemokraterna. Lades ned av skäl som redan då kändes krystade.

Partiet, främst VU då de tog beslutet med tjänstemännens underlag, ville inte stå bakom en fri och oberoende opinionsbildning.

Det som finns kvar av denna rörelse är Ledarsidorna och Aftonbladets, Kommunals samt LO:s satsning på Politism. Politism drog in mindre pengar i fjol än under startåret och går med miljonförlust. Nu krävs nya pengar för att hålla bolaget flytande till Resumé säger chefredaktören Eric Rosén att

– Det är uppenbart att vi har lägre intäkter än vad vi själva skulle ha önskat,Men det är ett problem som går igen hos många i mediebranschen.

Politism ägs till 49 procent av Schibsted och resterande 51 procent av de fackliga organisationerna LO och Kommunal. Vid starten 2014 gick de in med 6 miljoner kronor i bolaget. I fjol pumpade de in ytterligare en miljon i aktieägartillskott för att täcka upp för förlusten. Men det egna kapitalet är i det färska bokslutet reducerat från 2,6 miljoner till 324.000 kronor, vilket betyder att nya pengar krävs för att hålla verksamheten flytande framåt. Politism har dock en fördel gentemot övriga aktörer då Schibstedt och Aftonbladet lagt Politism på Aftonbladet startsida. Trots detta ligger trafiken enligt Alexa´s mätningar på en för låg nivå att ens med reklamfinansiering från Google Adsense, det vanligaste programmet för annonsering som bygger på trafikmängd, finansiera ens driften av servrar. Alexa är amazon.com eget rankningsinstitut som mäter trafikmängden på hemsidor över hela världen. Hur Ledarsidorna förhåller sig trafikmässigt till sidor som Politism, Dagens Samhälle, Fokus eller Access är dock en affärshemlighet som Ledarsidorna kommer att hålla på ett tag till. Men det ser inte ljust ut för de senare för att ge en liten ledtråd. Hur länge LO och Schibstedt kommer se Politism som en god investering med ett så pass stort genomslag att det är värt miljoninvesteringar med LO-medlemmarnas pengar återstår att se.

Medialandskapet förändras nu på exakt det sätt som vi beskrev i boken om Netroots. Det som kommer ersätta den traditionella mediemarknaden är, utöver gratistidningar som egentligen baseras på telegramnyheter från Omni och TT, det som byggt upp Huffington Post. Ett svenskt exempel, som erhållit pris, är Flashback.

Citizen Journalism, eller medborgarjournalistik. Skribenter och frilansjournalister som antingen driver en sida på ideell basis eller säljer artiklar till någon stor nätaktör. Även nätaktörerna förändras och publicerar inte bara nyheter i text utan även i TV- eller podformat. Expressen är det kanske bästa exemplet på denna utveckling. Expressen ligger i detta format längst fram i utvecklingen under Thomas Mattsons ledning.

Problemet är, som Rosén pekar på, intäkterna. Idag behövs det stora frivilliga insatser i form av tid och pengar för att få runt verksamheten. Eller en stor finansiär som LO som kan stå bakom verksamhet som inte drar några större trafikmängder. Intäkterna, eller trafikmängden, står i direkt relation till kvaliteten vilket Chang Frick pekar på i sina nio gratisråd till Eric Rosén. Framför allt det sista rådet, att innehållet skall vara relevant och genomarbetet. Politism är idag att betrakta som Bommersviksakademins megafon av känslor. Känslor när läsare vill ha fakta.

Nätbaserade nyhets- eller debattsidor slåss inte heller på samma villkor som SvD och Aftonbladet för att ta ett sista perspektiv. Dessa kan erhålla presstöd eftersom de ger ut en pappersutgåva, nätbaserade verksamheter har inte den möjligheten utan måste, för sin överlevnad, leverera kvalitet på en sådan nivå att enskilda är beredda att betala för den. Regeringen utreder nu presstödets utformning men att detta skulle innebära en skillnad för Ledarsidorna är uteslutet. Kulturminister Alice Bah Kuhnke har tvärtom implicit varnat för att det kan bli svårare att erhålla stöd då hon även utreder ”etiska sökmotorer”.

Regeringens utredare Anette Novaks syn på mediernas roll i ett fritt samhälle förfaller minst sagt apart skrev Håkan Boström i GP. Vid ett seminarium, anordnat av Ax:son Johnson-stiftelsen några veckor innan hon tillträdde som medieutredare, framförde hon en blandning av varumärkeslingo och värdegrundsretorik där hon pläderade för behovet av en agendasättande journalistik i syfte att främja vad hon såg som det goda samhället. En kvalificerad gissning från Ledarsidornas redaktion är att Ledarsidorna, med sin granskning i ständig oppositionsroll, inte ses med blida ögon i Regeringskansliet idag. Sidor som Politism, som baseras mer på känslor än fakta har sannolikt större överlevnadspotential i framtiden med Novak och Bah Kuhnke vid rodret.

Mediemarknadens framtid ser därmed ut att innehålla lika mycket möjligheter som hot. Samtidigt som den traditionella mediekanalerna får svårare och svårare att överleva öppnas möjligheter för andra aktörer att generera trafik och läsare. Dessa aktörer har dock att slåss i uppförsbacke redan från början med pressad ekonomi då läsare gillar det som är gratis och väljer bort det som kostar något.

Med detta sagt så vill jag återigen framhålla att jag är djupt tacksam för de medel som flutit in men är, likt alla andra, beroende av er läsare för att Ledarsidorna ska kunna överleva. Ledarsidorna har inget LO i ryggen som villkorslöst kan ösa in miljoner till en högavlönad redaktion utan lever helt och hållet på marknadens villkor samt jag försöker leva upp till de branschavtal som råder för skribenter. Jag tycker illa om gratisarbete.

Det som är gratis är oftast gratis av en orsak. Det saknar egentligt värde.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se