Operation “Damage Control”.

  • Onsdag 17 Aug 2016 2016-08-17
E-post 0

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman presenterade idag regeringens åtgärder mot bilbränder och kriminalitet i utsatta områden. Föreställningen var oplanerad då valet av ny partisekreterare borde ha dominerat dagen. Det kan inte uteslutas att presskonferensen var ett resultat av den massiva kritiken mot rikspolischefen Dan Eliasson. Helt enkelt en ”damage control” med få eller inga direkta nyheter eller med några åtgärder som ger avsedd effekt i närtid. En nyhet kom i alla fall, regeringen börjar erkänna förekomsten av parallellsamhällen.

Det kan inte uteslutas att regeringen försöker gör allt som står i dess makt för att lätta på pressen på rikspolischef Dan Eliasson genom att förskjuta fokus.

För att vända utvecklingen krävs både långsiktiga välfärdssatsningar och kraftfulla åtgärder mot kriminalitet meddelar regeringen. Regeringen lyfter fram en rad med rapporter och åtgärdsförslag som togs fram av ministären Reinfeldt II som med smärre justeringar, enligt justitieministern, kommer klara av att passera lagrådets och riksdagens granskningar. För att stärka rättsväsendets förmåga att hindra dessa brott gör regeringen följande:

  • Snabbare lagföring: Ungdomar som begår brott och personer som återkommande begår nya brott är exempel på grupper där en snabb, tydligar och rättssäker reaktion från samhällets sida är särskilt viktig. Regeringen vill genomföra en bred översyn för att analysera möjligheten att åstadkomma en snabbare lagföring där bla snabbspår för enkla brott och jourdomstolar ska övervägas.

ledarsidorna.se kommentar: Det krävs att jourdomstolen har någon att döma, det vill säga att polisen kunnat gripa och bevissäkra. Att ha domare utan arbetsuppgifter i tjänst är sannolikt ett visst slöseri med allmänna medel om polisen inte kan leverera gripna.

  • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal: En översyn ska göras för att se över behovet av förändringar i strafflagstiftningen för att ytterligare öka skyddet för blåljuspersonal och andra viktiga samhällsaktörer. Bland annat ska övervägas om angrepp på yrkesgrupper som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa bör ses som särskilt allvarliga.

ledarsidorna.se kommentar: Se över behovet samt överväga är luddiga termer med osäker bortre tidshorisont.

  • Tydliga ungdomspåföljder: Det behövs nya ungdomspåföljder när det gäller allvarlig brottslighet eller att den unge gång på gång återfaller i brott. Det kan handla om kontaktskyldighet istället för böter och ungdomsövervakning med hjälp av fotboja vid grövre brott.
  • Straffskalan för skadegörelse: Det finns ett utredningsförslag som innebär att dessa straff ska ha motsvarande utformning som andra förmögenhetsbrott och där bl.a. böter är borttaget ur straffskalan för normalbrottet. Regeringen överväger därför om straffen för skadegörelse och grov skadegörelse bör skärpas.

ledarsidorna.se kommentar:

Det som saknas i förslaget, även om regeringen snuddar vid åtgärden i form av en graderad form av utegångsförbud för ungdomsbrottslingar med straffutmätning varierande från anmälningsplikt till elektronisk fotboja, är att ta den åtgärden ett steg till.

En omvänd kommunarrest. Om en ung vuxen blir dömd enligt de ovan avgivna förslagen men brottet inte är tillräckligt grovt för fängelsepåföljd bör regeringen överväga ett tillträdesförbud på ett par år i det län som brottet begåtts samt att den personen sätts i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd av lämplig karaktär. Sannolikt är det inte så lockande för en ung Malmö-bo att under tvång erbjudas två år som denne kan ägna sig åt att andas frisk luft, hjälpa till med snöröjning, städa gruvor och skräpplockning i Pajala utan möjlighet att hälsa på sin klan, familj eller sina gamla kamrater.

Att bryta negativa sociala strukturer är av stor vikt för en återanpassning till samhället visar all empiri.

Ett sådant ingrepp är dock sannolikt inte möjligt med dagens regering som lutar sig tungt på de områden som kanske behöver denna reform mest.

Det som kanske var mest remarkabelt var att regeringen ger Brottsförebyggande Rådet i uppdrag att utreda problematiken med parallellsamhällen. Detta är första gången som regeringen ens närmar sig begreppet. Det är föga förvånande eftersom såväl Stockholms som Malmö Arbetarekommuner, som Ygeman respektive Johansson tillhör, mer eller mindre förnekat att miljonprogrammen i Stockholms- respektive Malmös förstäder utgörs av just parallellsamhällen med slutna ekonomier och egna rättssystem. Dessa områden, Rinkeby, Rosengård, Husby och andra orosområden är starka socialdemokratiska fästen som präglas av starka identitetsgrupper och kriminalitet.

Det sista som Morgan Johansson lanserade under pressträffen var att regeringen skall utse en särskild trygghetssamordnare. Ledarsidorna.se har sökt justitieministerns presskontakt för att få svar på frågan under vilket departement denne trygghetssamordnare skall lyda samt hur den kommer förhålla sig till övriga samordningsfunktioner i Regeringskansliet.

Idag finns det samordnare för psykisk ohälsa, mot våldsbejakande extremism, prostitution och människohandel och sociala barn- och ungdomsvården för att nämna några av de nationella samordnarna. Övriga i regeringen som har ett samordningsansvar i någon mån är Ibrahim Baylan och Ylva Johansson. För att inte glömma samordningskansliet i Statsrådsberedningen med sitt uttalade samordningsansvar i statsministerns egen stab. Antalet samordnare är nu uppe i ett antal som med viss lätthet skulle kunna motivera ett eget departement. Ett samordningsdepartement. Ett sådant kommer dock inte att organiseras då det skulle göra statsministern och statsrådsberedningen arbetslösa.

Operation Damage Control.

 

Hösten är här, och med den ett nytt år för regeringen Löfven. Sverige går mot mörka tider och Ledarsidorna.se kommer göra allt för att granska makten och vara i opposition mot politik som för oss i fel riktning. Vi har bara sett början på en mörk resa, en resa som kommer vara i minst tio år framöver.

Alla bidrag mottages med stor tacksamhet då vi nu bygger ut redaktionen ytterligare. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se