Peter Andersson: Globalt missnöje med invandring ökar

  • Tisdag 16 Aug 2016 2016-08-16
E-post 0

I Sverige anser allt färre att invandringen är positiv för landet medan alltfler menar att den försämrar den offentliga servicen. Och förändringen sker snabbt, visar färska siffror från Ipsos. Sedan 2011 har andelen invandringspositiva minskat med drygt 35 procent till att idag bara vara 24 procent av befolkningen. Och 48 procent av svenskarna anser att högutbildade och migranter med bristyrken ska prioriteras – en ökning med strax över 26 procent sedan 2011.

Allt detta och mycket annat intressant står att läsa i det välrenommerade opinionsinstitutet Ipsos Moris kvartalsvisa opinionsundersökning av uppfattningarna om invandring. Undersökningen genomförs i 22 länder och omfattar ett stort antal frågeställningar. Resultaten är minst sagt uppseendeväckande och tyder på snabba attitydförändringar bland befolkningarna i de undersökta länderna, inte minst i Sverige.

Materialet visar bland annat 47 procent av svenskarna vill stänga gränsen helt för flyktingar, vilket är 11 procent upp jämfört med 2015. Vi har dock en bra bit kvar till den turkiska eller ungerska nivån, där 67 (+12 procent) respektive 62 procent (+11 procent) vill stänga gränsen. 

Bara 33 procent av svenskarna tror att invandring är bra för ekonomin. Här finns ingen riktig klar trend, men jämfört med för ett års sedan har andelen sjunkit med strax över  13 procent, eller fem procentenheter. Denna uppfattning tycks korrelera med utvecklingen av hur många svenskar som anser att invandringen skapar allt för stort tryck på offentliga sektorn. 55 procent i år, mot 45 procent i fjol och 40 procent 2011. Allt fler tycks därmed mena att invandringen försämrar offentlig service. 67 procent av svenskarna tror att terrorister gömmer sig i flyktingströmmarna, en uppgång på sex procent jämfört med 2011.

När det kommer till skälen för att söka sig till Sverige är det bara 37 procent som tror att asylsökande inte har verkliga flyktingskäl. Det enda land som har mindre andel misstroende medborgare är Spanien, där det handlar om 36 procent. Skillnaden mot till exempel Ryssland – som toppar misstroendelistan – är milsvid. I Ryssland anser 81 procent att asylsökande inte har flyktingskäl.

Däremot är svenskarna mycket skeptiska till de nya invandrarnas möjligheter att integreras i Sverige. Bara 37 procent (-1 procent) tror att integrationsprocessen slutar väl. I Saudiarabien är hoppet större. Hela 69 procent av saudierna tror att flyktingarna kommer att anpassa sig till det nya landet.

På frågan om man anser att invandrare gör landet mer intressant att leva i svarar 39 procent ja, en minskning med nära 16 procent sedan 2015. Inställningen är mer positiv i traditionella invandringsländer, som till exempel medlemmar i brittiska samväldet. Även i Saudiarabien är man mer optimistisk.

Ipsos Moris undersökning offentliggjordes den 11 augusti och den stora internationella nyhetsbyrån Bloomberg publicerade samma dag en lång artikel om den. Så gjorde även flera internationella dagstidningar, däribland the Telegraph och le Soir. Däremot tycks undersökningen inte ha lämnat några spår i svensk press. Undersökningen presenteras i sin helhet, inklusive frågor, i slutet av artikeln. Detta är en nyhet i sig, att svensk media missar en internationell nyhet från ett högt aktat undersökningsinstitut.

Undersökningen genomfördes mellan 24 juni och 8 juli och omfattade 16.040 personer i åldrarna 16-64 år.

 

Om ni sitter på jobbet och pratar om Ledarsidorna.se´s artiklar, uppmana gärna dina vänner som fortfarande inte är månadsdonatorer att överväga att bli det.

Varje donation går oavkortat in i verksamheten för köp av rapporter, arvodering av kolumnister, krönikörer, fotografer och webbutveckling.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se