Som ett såll

  • Torsdag 4 Aug 2016 2016-08-04
E-post 0

Polisbristen i Sverige är idag akutare än någonsin. Det råder brist på utredande poliser i Sverige. Den bilden ger nu chefer på flera åklagarmyndigheter, efter en rundringning som Ekot har gjort. Utöver detta ser det inte bättre ut än att den inre gränskontrollen mer eller mindre kollapsat då även poliser i yttre tjänst saknas i stora delar av landet.

– Det är ansträngt rakt över och på sina håll av viss utredning och vissa typer av brott så är det mycket ansträngt, säger Gunnar Brodin, chefsåklagare i Bergslagen.

Chefsåklagare Torsten Angervåg sade igår till Östgöta Correspondenten att det råder skriande brist på utredande poliser i Östergötlands län. Den rundringning till landets åklagarområden som SR Ekot genomfört visar att sex av sju områdeschefer upplever att situationen är ansträngd och fem av sju tycker att de utredande poliserna är för få och att ärenden blir liggande allt för länge. Generellt är det brott med lägre straff, bötesbrott som hamnar underst i högen. Men cheferna uppger även att fristbrott, till exempel ungdomsbrott eller brott mot barn prioriteras bort. Personalbristen får även andra konsekvenser. En färdigutbildad polis med familj i Västernorrland placerades mot sin vilja i Skåne. Nu väljer han därför att sluta, skriver Allehanda.

– Det är för jävligt, säger Carina Ytterström, ordförande i Polisförbundet Västernorrland, till Allehanda.

Att personalsituationen i hela landet är pressad, speciellt under semesterperioden, är känt sedan tidigare. Ledarsidorna har tidigare redovisat situationen i Malmö, Östersund, Ljusnarsberg och andra orter. Just Malmö är även pressat av införandet av ”Inre gränskontroll” enligt regeringsbeslut den 8:e juni 2016, en förlängning av tidigare beslut. Tidigare under året har situationen kunnat lösa med tillfällig omkommendering av polismän eller frivilliga extra arbetspass men då flera polismän, inom bland annat Norrmalmspolisen i Stockholm, har sagt upp sig från yttre tjänst har vakanserna blivit svårare att fylla.

Gränskontroll ska genomföras inom ramen för genomförandebeslutet av Europeiska unionens råd, i vissa av Polismyndigheten utvalda hamnar i polisregionerna Syd och Väst samt vid Öresundsbron. Gränskontrollerna bör i fråga om omfattning, frekvens, plats och tid vara begränsade till vad som är absolut nödvändigt för att säkra den allmänna ordningen och inre säkerheten. Det är Polismyndigheten som beslutar om hur gränskontrollerna ska utföras. De inre gränskontrollerna förlängdes, i enlighet med regeringsbeslut den 8:e juni till och med den 11 november 2016.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Ordet frekvens är centralt, det innebär att gränskontrollen inte behöver genomföras 24 timmar om dygnet eller sju dagar i veckan. Den är partiell. Mot bakgrund av den pressade situationen har Polisen de senaste veckorna bara genomfört gränskontroller på vart tionde Öresundståg vid Hyllie. Det framgår av den redovisning som polisen igår lämnade till regeringen rapporterade SVT igår. Ledarsidorna.se blev under sommaren kontaktad av flertalet resenärer som rapporterade samma iakttagelse, att tågen i Hyllie endast stannar till vid stationen utan att passkontroll genomförs. Detta har framför allt de som pendlar över Öresundsbron tagit fasta på och lärt sig vid vilka tidpunkter som det är mest sannolikt att undvika passkontroller och har anpassat sitt resmönster efter detta. De är sannolikt inte ensamma om detta.

Polisen har tvingats utnyttja det kryphål som finns i beslutet, att gränskontrollen kan vara partiell. Eller som idag, endast omfatta var tionde resenär vilket gör den mer lik en stickprovskontroll. Gränspolisen har inte kontroll över vilka resenärer som tar sig in i Sverige längre, trots att Rikspolischef Dan Eliasson och regeringen menar annorlunda. Anders Ygemans presskontakt överlåter kommentarer till polisen som har att effektuera beslutet. Ewa-Gun Westford, polisens presskontakt i Malmö, kommenterade detta till ledarsidorna.se under gårdagen att:

”Vi har en ansträngd situation men genomför kontrollerna enligt regeringsbeslut då den kan vara partiell. Det är varje insatschef som avgör hur fördelningen över dygnet ser ut och vad som prioriteras men vår ambition är att ständigt vara närvarande på Lernacken (det svenska brofästet och främst biltrafiken från Danmark och prioriterat denna, red:s anmärkning).

Vi måste väga av insatsen i förhållande till annan brottslighet”.

Polisen har idag inte resurser att leva upp till det regeringsbeslut om inre gränskontroll de fattat. Allmänheten lever dock i villfarelsen att polisen tagit tillbaka kontrollen över våra gränser. Det har vi inte.

Kan pendlare och turister, med fullt legitima skäl att vara i landet, räkna ut att endast var tionde kontrolleras och då samlat på vissa tidpunkter på dygnet eller dagar i veckan, klarar även andra av den matematiken. Personer som inte har legitima, utan andra, skäl att uppehålla sig.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se