Vi ska inte ställa grupper mot varandra

  • Måndag 29 Aug 2016 2016-08-29
E-post 0

Under hösten kommer Peter Eriksson att titta på olika typer av lösningar. Han öppnar nu upp för att staten kan komma att bekosta ombyggnad av privata bostäder för att underlätta uthyrning. Han ger uttryck för detta i en intervju i SvD.

– Man kanske kan ge stöd för investeringar i en andra ingång till huset eller till bygge av en extra toalett, säger han och understryker att det även behövs ett förmedlings- och uthyrningssystem med ökad trygghet för alla parter vid den typen av bostadsuthyrning.

Men varken varken Villaägarna eller Hyresgästföreningen ser statlig stöd för ombyggnad av privata bostäder som en lösning av bostadskrisen.

– Idéen måste vara att människor ska ha egen bostad och inte att vi ska bo hos varandra, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Att bostadssituationen är prekär i hela landet vittnar Norrtälje kommuns initiativ på. Kommunens socialförvaltning har uppmanat sommarboende till att hyra ut till bostadslösa den del av året som sommarbostaden har låg eller ingen nyttjandegrad. I första hand vill Norrtälje kommun att hyresgäst och hyresvärd själva kommer överens om hyra och andra villkor, och att kontraktet upprättas precis som ett vanligt hyreskontrakt mellan parterna. Hur stor hyran blir får vara en sak mellan dem, kommunen lägger sig inte i. Norrtälje kommun ska ta emot 22 flyktingar i månaden. Därtill kan komma ytterligare nyanlända som bosätter sig i kommunen på egen hand.

– Vi vill att den vanliga hyreslagstiftningen ska gälla. Det ska inte vara vi som hyr..

Fast i vissa fall kan kan kommunen hjälpa till. Exempelvis med information kring regler och kontrakt. I vissa, särskilda fall kan också hyran garanteras, men det är egentligen inte avsikten med kommunens initiativ för att möjliggöra fler bostäder.

Vallentuna är ett annat exempel Det är på en ganska liten bostadsrättsmarknad som allmänheten nu möter kommunen som budgivare. Enligt Svensk Mäklarstatistik såldes cirka 400 bostadsrätter de senaste tolv månaderna i Vallentuna. Men statistiken visar att bara 80 av dessa såldes under den tremånadersperiod då Vallentuna var särskilt aktiv budgivare och ropade hem 17 lägenheter.

Allt detta är behäftat med konsekvenser ingen vill tala om. Det första kommer redan vid uthyrningen av bostaden. Att upprätta ett hyreskontrakt är behäftat med fler fallgropar. Kommer den som nu hyr bostaden ha någon form av besittningsskydd? Slarvar den uthyrande parten med kontraktet kan hyresvärden efter en tid komma i en situation där hyresgästen kan åberopa besittningsskydd. Att villan inte kan säljas utan att hyresgästen bor kvar. Detta kommer ofrånkomligen leda till segdragna rättsprocesser.

I fallet med att hyra ut fritidsbostäder är situationen ännu mer komplicerad. Det är i regel bostäder med vatten, avlopp och isolering avsedda för nyttjande främst sommartid. Infiltrationsbäddar och tvåkammarbrunnar har inte alltid kapacitet för året-runtbruk. Ett överutnyttjande kan innebära att avloppet efter en tid döms ut med stora kostnader för fastighetsägaren. I bästa fall kan det handla om att renovera infiltrationen, i sämsta fall tvångsanslutning till ett kommunalt nät om sådant finns i närheten. Ofta en kostnad på flera hundratusen kronor. Även i fallet med fritidshus, där Norrtälje kommun är tydliga med att de ser ett hyresavtal som ett avtal mellan parterna och de egentligen inte bryr sig om relationen alls, kommer frågan om besittningsskydd in. De som hyr i andra hand kan hamna i en situation där domstol, vid tvist om avflytt, kan bedöma att dessa har ett större behov av bostaden om inte besittningsskyddet bortförhandlas i avtalet. Detta kommer sannolikt bli en fråga som kommer att avgöras i domstol om inte hyresvärden haft kunskap om alla paragrafer. En hyresvärd som sällan eller aldrig tänkt igenom detta innan då kommunen givit sken av stå som garant.

I fallet med Vallentuna kommun är det uppenbart att kommunen gått in i budgivning och i över 20 procent av fallen drivit upp, och vunnit, en budgivning på en redan ansträngd bostadsmarknad. Stockholms stad, känt för bristen på studentbostäder, har dessutom tvingats att ställa två grupper mot varandra när de omallokerar studentbostäder i Älvsjö till nyanlända. Grupper ställs mot varandra, bägge med trängande behov. Trots att vi inte ska ställa grupper mot varandra.

En ny bostadsmarknad öppnar sig nu. En marknad som under flera år framöver kommer präglas av kaos.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se