Elfenbenstornet Rosenbad

  • Tisdag 13 Sep 2016 2016-09-13
E-post 0

Kustbevakningen ska få utökade befogenheter att bekämpa brott till sjöss för att avlasta polisen, föreslår regeringen. Områden där kustbevakningen skulle kunna få utökade befogenheter. Andra reformer är att Kustbevakningen får ett utökat ansvar för brottsbekämpningen till sjöss och Kriminalvården kommer i större utsträckning bistå med handräckning. Fler poliser kräver ett högre intag till polishögskolan vilket kommer att kräva resurser till ökat studiestöd, och vid närmare skärskådning ser vi ytterligare problem i regeringens krishantering.

Reformen har dock varit klar sedan länge, även om inte mycket sipprat ut. Under Almedalsveckan 2016 nåddes Ledarsidorna av de första uppgifterna om att Anders Ygeman låtit väcka den så kallade Befogenhetsutredningen till liv, eller rättare sagt utredningen om Kustbevakningens rättsliga befogenheter – 2008:55. Tankarna var inte nya och de första tecknen på att den skulle genomföras var regeringens beslut att utnämna Blekinges tidigare länspolismästare Anders Kjaersgaard till överdirektör för Kustbevakningen från den första september i fjol. Redan då stod det klart att rikspolischef Dan Eliassons bedömning från den 15:e september, att polisen i stort hade de resurser som krävdes för att fullgöra uppgiften, möjligtvis behövdes en mindre förstärkning i Malmö för att klara migranttrycket, inte rimligen kunde stämma. Samt att regeringen var fullt medvetna om det.

Förslaget, och tillskottet i medel, möts både med ris och ros. Rikspolischef Dan Eliasson hyllar regeringen för det starka signalvärdet men samtidigt är Polisförbundets ordförande Lena Nitz skoningslös i sin kritik mot regeringens polissatsning.

– Det behövs ett krispaket för att vända det här, säger hon till SVT Nyheter.

– Regeringen har inte insett poliskrisen helt enkelt. Det är tre poliser om dagen som har slutat – bara i år. Nu behövs ett krispaket för svensk polis för att vända det här. Det behövs både fler poliser och ett rejält lönelyft

Vare sig statsminister Stefan Löfven eller inrikesminister Anders Ygeman vill dock beteckna situationen inom polisen som en kris. Från statsministern är hållningen anmärkningsvärd. Som före detta facklig ledare väljer han explicit att förminska Polisförbundet och dess ordförandes bedömning.

Utöver uttryckningstider på flera timmar vid trafikolyckor (med dödlig utgång då polis måste påkallas) i Norrlands inland kryper nu poliskrisen närmare medborgarna. Även i välsituerade områden i Stockholms innerstad. Vid LPO Norrmalm i Stockholm City, som även omfattar det mer fashionabla Lidingö, har mellan 15 och 20 personer i ett av turlagen slutat. Detta turlag, om ca 40 personer (innan uppsägningarna), har fått en kompensation om fyra nyutexaminerade poliser. Endast 25 procent av vakanserna fylls. De två – tre poliser som skall svara för den förebyggande verksamheten, i den före detta Närpolisens verksamhet, tjänstgör idag mer eller mindre på heltid i Insatsgruppen. I Österåkers kommun har kommunen börjat anställa patrullerande väktare i centrum då polisen i praktiken är helt frånvarande. Detta är bara några exempel. 

Polisen är inte i kris. I varje fall är det inte lönt för statsministern, som före detta fackförbundsordförande, att lyssna på en kvinnlig polisförbundsordförande som påstår motsatsen. Att hon lever nära poliserna i yttre tjänst är möjligtvis en störande detalj för rikspolischefen och hans närmast överordnade. 

Men det är värre än så. Flera av varandra oberoende operatörer vid larmcentraler rapporterar till Ledarsidorna att de tvingas ”koda om” brott och olyckor redan vid larmbordet. Resursbristen av poliser i yttre tjänst och patruller gör detta nödvändigt för att inte behöva riskera att bli rapporterad för tjänstefel genom att inte skickat en patrull. En pågående misshandel kan, om det inte finns en patrull tillgänglig, bli kodad som en tidigare inträffad. Samma sak gäller för pågående rån, inbrott och andra brott reglerade i Brottsbalken. Endast de grövsta prioriteras och rapporteras eller kodas någorlunda korrekt. Detta leder i förlängningen till systemfel – chefer och framför allt Brottsförebyggande Rådet får ett felaktigt statistikunderlag för att analysera och bedöma polisens effektivitet samt verktygen för att kunna allokera rätt resurser.

Nu möter regeringen denna akuta situation genom en omallokering av Kustbevakningens resurser. Men inte heller detta är problemfritt. Omallokeringen innehåller ytterligare latenta kriser.

Det finns en oro inom polisen att dessa kommer plocka ”russinen ur kakan” samtidigt som de har en annan löneutveckling än poliser. En kustbevakare har efter ett år en lön på 24 000 kronor + rörliga tillägg (2016 års löneläge), och efter ytterligare ett år 26 106 kronor. En polis i Blekinge har, som jämförelse, efter 11 år i yrket en snittlön på exakt samma belopp. En kustbevakare har dessutom kortare utbildning än en polis. För att bli kustbevakare krävs två års utbildning, för en polis tre år.

Dan Eliasson låter dessutom meddela att 2015 sparade polisen 400 MSEK ur anslaget och för 2016 kommer summan bli 700 MSEK. Varför Dan Eliasson inte använde dessa medel för att höja lönerna och komma tillrätta med lönestrukturerna för poliser i yttre tjänst bör betecknas som en gåta. De civilanställda som nu förstärker polisens utredningsresurser går dessutom in på högre löner. Trots att de saknar utbildning och nödvändig erfarenhet.

400 MSEK skulle ha räckt till en julbonus för de 10 000 poliser som, i varje fall på pappret, arbetar i yttre tjänst på 40 000 kronor. En i många fall välbehövlig bonus eller permanent löneförstärkning, om eller mer än 2 500 kronor per månad, för de poliser som har som jobb att bli nedspydda, hotade, få se sina bilar uppeldade, blir stenkastade och på flera sätt dagligen riskerar livet varje dag för vår skull.

Polisen är i kris. Och nu börjar denna kris komma allt närmare Stockholms innerstad. I Stockholms innerstad ligger bland annat Rosenbad. Där, högt upp i tornet, sitter en före detta facklig ledare som inte håller med Polisförbundets ordförande om att det är en kris för de poliser som lever närmast medborgarna. De som är beredda att riskera såväl liv som hälsa för vår skull.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se