En postmodern ängel med sotade vingar

  • Måndag 12 Sep 2016 2016-09-12
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, är en av de många akademiker som skall förbereda vår försvarsmakt för bland annat terrorhot. Engnell har tidigare varit förespråkare för öppna gränser, motiverat som en fredsskapande åtgärd, samt är kanske Sveriges största supporter av en feministisk utrikespolitik. 

Egnell menar, på Aftonbladet Debatt, på årsdagen av den elfte september då världen vaknade upp till den islamistiska terrorns yttersta konsekvenser med attentatet mot World Trade Center i New York, att problemet med den militära strategin för att besegra världens terrorister är kriget mot terrorismen inte hanterar grundorsakerna till radikalisering. Som den forskare, som utbildar våra frontsoldater i dagens säkerhetspolitiska landskap, bör Egnells förklaringsmodell ifrågasättas. 

Egnell spelar, sannolikt omedvetet, organisationer som IS, i händerna med den form av argument som han framför:

Al-Qaida, IS eller Boko Haram är inte de egentliga problemen – de är snarare symptomen på problem som i stället stavas dålig samhällsstyrning (snällt namn för diktatur, kleptokrati, despoti och grova brott mot mänskliga rättigheter), men också brist på ekonomisk och social rättvisa, och förtryck av kvinnor.

Det finns goda skäl att ifrågasätta Egnells slutsatser. Ingen av de som utförde terrordådet i New York kom från några fattiga primitiva familjer. Tvärtom tillhörde dessa en utbildad medelklass med kompetens nog att bli antagna till pilotutbildningar för genomförandet. Inte heller Usama bin Laden faller in i Egnells förklaringsmodell. Familjen bin Laden är en av Saudiarabiens absolut rikaste och mäktigaste familjer. I den miljön ansåg sonen Usama att wahhabismen inte var konservativ nog. Usama bin Laden var långt ifrån obildad utan hade såväl utbildning som ingenjör som utbildning inom ekonomi. Familjen bin Laden är kända för att satsa på just utbildning och Usama bin Ladens syskon fick sina utbildningar vid de jesuitiska universiteten i Libanon. Inte förvånande så har bin Ladens numera tagit ut avståndet och den numera avlidne Usama kallas av familjen endast för “that guy”. Utkastad av sin klan, fråntagen sitt namn och sin tillhörighet. Det värsta straff som kan utdömas i denna kultur.

Inte heller Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS ledare, saknar bildning. Med en PhD, det vill säga doktorsexamen, i Islamiska Studier vid Saddam Hussein-universitetet i Baghdad, faller även han utanför den ram som Egnell satt. Om Boko Harams frontfigur, Abubakar Shekau, finns dock endast osäkra uppgifter. Klarlagt är att han studerat Islam samt behärskar fyra språk, bland annat såväl engelska som arabiska utöver sina två afrikanska språk, hausa-stammens och kanuri.

Det är dock klarlagt att de två främsta despoterna och mördarna, al-Baghdadi och bin-Laden, var uppvuxna i tämligen liberala och relativt sett sekulära miljöer men valde att radikaliseras. Det är ur dessas tolkning av Koranen den militanta jihadismen som vi ser idag fötts. Inte ur armod. Armod kan vara en förklaringsmodell till rekryteringen då lärda män har en stark ställning inom Islam men är långt ifrån den sanning som Egnell vill göra gällande. För att en fattig skall ansluta sig till en radikal rörelse krävs det att en sådan finns som åtnjuter respekt som lärda och bildade. Detta gör såväl Al Quaida, AQiM, Boko Haram samt IS ledare. Allt dessa säger och utför har dessutom stöd i Koranen, Haditherna och Profetens Sunna. Allt vi ser idag har ett skriftligt stöd.

Muslimska Brödraskapet är ett annat exempel. Detta ledarskikt är långt ifrån obildade men önskar att med bland annat Hamas som verktyg utplåna staten Israel. Brödraskapet är officiellt Hamas ideologiska bas. Ideologiska, inte någon annan drivkraft. Hamas ledare är inte heller de obildade. Det vore att förminska dessa till något som bäst kan liknas vid en kolonial hållning till MENA.

Att en välmående medelklass ofta är motorn i terrorismen vittnar även Baader-Meinhof ligans sammansättning om. Medlemmarna kom från bildade liberala och ofta sekulära medelklassmiljöer. Ulrike Meinhof var dotter till Werner Meinhof som var lärare och sedermera museichef . Andreas Baaders far var arkivarie under andra världskriget och Baaders fästmö Gudrun Ensslin växte upp i orten Bartholomä där fadern Helmut Ensslin var verksam som präst. Bildad medelklass. Inte fattigdom. Baader-Meinhof fann sina ideologiska rötter i Karl Marx skrifter. Även dessa urkunder, och Lenins uttolkningar, ger det besinningslösa vänsterradikala våldet legitimitet.

Vid besöket vid Imam-skolan i Rabat tillsammans med prefekten, Med the honourable mr Abdesselam Lazaar

Vid det senaste besöket vid Imam-skolan i Rabat, Marockos största med 1 200 studenter, tillsammans med prefekten, the Honourable Mr Abdesselam Lazaar. Lazaar har en bakgrund i utbildningsministeriet och är betrakta som Marockos ledande Imam och uttolkare av Koranen.

Det finns utöver detta empiri, det vill säga dokumenterade erfarenheter, på att Egnells resonemang haltar. Marocko är ett sådant exempel, Oman ett annat. I bägge fallen har regeringen uppmuntrat en reformering av Islam samtidigt som de byggt ut välfärdssystemen. Marocko är ett av världens fattigaste länder med runt sextio procent av befolkningen som lever under fattigdomsgränsen. Marocko klarade sig nästan helskinnat ut ur efterdyningarna av den “Arabiska våren”, så även Oman. Två av mycket få länder. Marockos demokratiserings och sekulariseringsprocess började så tidigt som 2003, i spåren av Casablancabombningarna.

Detta skulle borga för en islamistisk terrorrevolt om Egnells tes skulle stämma men den finns inte även om Marocko ofrivilligt utnyttjas som transitland för jihadister med sikte på Europa.

Sist jag var nere i Marocko sprängdes i snitt en terrorcell i veckan, bland annat en som hade Köpenhamn och Jyllandsposten som slutmål.  Vid ett tillfälle var jag bara når hundra meter ifrån när det greps på souken i Marrakesh. När jag reste från min hyrda bostad i Agadir till Essaouira åkte vi igenom fem polisspärrar och fick bilen genomsökt, inklusive våra papper, en gång av tungt beväpnad polis och militär.

Men totalitär stat?

Mitt svar är nej. Alternativet, att ge terrorister fritt spelrum, är avsevärt mycket obehagligare och sedan den konstitutionella reformen 2011 har Marocko 40 procent kvinnor inom såväl åklagar- som domarkår. Skolade i en sekulär rättstillämpning i främst Frankrike. Marocko är det enda land i hela Nordafrika som är ”grönklassat” av US State Department. Detta innebär att amerikanska turister kan röra sig fritt i hela landet utan att behöva vidta annat än normala försiktighetsåtgärder. Trots den fattigdom som Egnell påstår är främsta drivkraft. Säkerhetsarbetet har ett stort folkligt stöd. Alla är väl medvetna om priset för motsatsen och de flest jag umgicks eller pratade med var rörande överens om att alternativet var sämre.

Repressiva åtgärder, ett ständigt krig mot AQiM och det AQiM-influerade Polisario samt satsningar på reformering av Islam, den underliggande ideologin, och en långsam men kontrollerad uppbyggnad av demokratiska institutioner har visat sig vara en framkomlig väg. Men den enskilt viktigaste är just reformeringen av Islam – den ideologi som terroristerna finner sitt stöd i. Endast Islam självt kan reformera sig ur terrorns grepp. Så länge denna är oreformerad kommer det födas nya jihadister. Både rika och fattiga.

Magnus Norell, återkommande krönikör på Ledarsidorna och författare till “Kalifatets återkomst“, har i två artiklar beskrivit den ideologi som motiverar dödlig terror och hur den nu slagit rot i Sverige. Norell kommer under hösten presentera ytterligare material. Norell är ”old school” forskare till skillnad från postmoderna politiskt sensibla relativistiska motsvarigheter. Det är ingen hemlighet inom akademin att professorstillsättningarna politiserats allt mer. Sådana som Norell, med sin konsekvensneutrala forskning, lever idag i minoritet inom statsvetenskap och humaniora.

Professor Robert Egnell förminskar, med sin artikel i Aftonbladet, den underliggande ideologin som dessa rörelser söker sin legitimitet ur samtidigt som han utelämnar att dessa rörelser inte är sprungna ur en fattig förtryckt mans vanmakt. Tvärtom ger han radikala krafter indirekt stöd genom att peka på armod och olika regimers hantering som största faktorer. Detta ger möjlighet för jihadismen, och terrorism som Baader-Meinhofligan, med rötter i en bildad medel- eller överklass stöd för sina tolkningar av bland annat Koranen, att förstärka Egnells budskap. Att religionen kan göra dem fria från armodet och att det mesta är judars och västregimers fel.

Genom att förminska de faktiska förhållandena och styrkan i ideologin spelar Egnell i praktiken, vi får hoppas att det är omedvetet, allt det som det fria väst, och de länder i MENA, vill göra sig fria från i händerna. Egnell använder sig av samma problematiseringsbild som de bildade jihadisterna gör till sin, men genom religösa raster. Egnell bekräftar snarare dessa krafters världsbild. Då blir det som det blir.

En postmodern ängel. Men med sotade vingar.

 

Post Scriptum

Ledarsidorna.se drivs framåt helt på idéell basis i dagsläget. Alla inkomna donationer går oavkortat till illustratörer, fotografer, webbutvecklare, webhotell och krönikörer enligt för var tid gällande branschavtal. Jag passar på att tacka alla inkomna donationer och har du en vän, som  läser Ledarsidorna och som skulle kunna tycka det kan vara värt att donera en, två eller tre kronor per dag för detta, så tar jag tacksamt emot det.

Höstens produktioner har redan dragit igång och Ledarsidorna.se kommer, om allt går i lås, kunna presentera unikt material från den region där ett tredje världskrig nu utspelar sig. De första djupintervjuerna av höga representanter från olika regeringar är redan genomförda. Detta, samt djupdykningar i de statliga diarierna och arkiven, borgar för en spännande period för att kunna ge några av svaren på vad som egentligen pågår i vårt land och vår värld. I vår tid.

Ledarsidorna.se. Alltid i opposition.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.