Jobbigt, jobbigare, jobbigast

 • Onsdag 28 Sep 2016 2016-09-28
E-post 0

Bostadsbristen i Stockholms län gör det svårt att ta emot nyanlända enligt landshövding Chris Heister i bland annat Expressen den 15 september i år .

– Jag tycker att regeringen måste ta hänsyn till bostadssituationen innan man beslutar hur många nyanlända som länet ska ta emot nästa år, säger hon.

Från och med 1 mars i år tvingas kommunerna att ta emot nyanlända. Den nya anvisningslagen innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända för bosättning genom anvisning till en kommun. Förordningarna innehåller närmare bestämmelser om hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner ska fungera, bland annat om anvisande myndighet, länstal och kommuntal, beslut om anvisning, när mottagandet i kommunen senast ska ske, vilka som ska omfattas av anvisningar och anmälan av tillgängliga bostäder.

Av bosättningsförordningen framgår det att Migrationsverket blir anvisande myndighet från och med den 1 januari 2017 och beslutar om anvisningar till kommuner avseende alla nyanlända som omfattas av lagens målgrupp.

Av de dryga 20 000 som skulle kommunplaceras i år, 2016, har enligt uppgifter från källor nära Migrationsverket, endast drygt hälften kunnat tas emot av kommunerna. Fortfarande återstår tre månader av året. Ledarsidorna kan idag presentera hela den samlade listan i form av den operativa chefens förslag för hela landet som inbäddat dokument. Dokumentet är det beslutsunderlag som Migrationsverket arbetat fram och som fattades formellt den 25 september. Denna fördelning ligger till grund för nedbrytning på kommunal nivå för respektive länsstyrelse.

Inför nästa år ser talen för 2016 ut att öka med ytterligare 50 procent eller med 10 000 personer. Från 21 701 till 30 600. Stockholms Län, som inte ser ut att klara av årets beting om 6689 personer kommer att under 2017 anmodas ta emot  8 781 till. Inom länet finns det några kommuner som är intressantare än andra enligt de säkra källor som Ledarsidorna har varit i kontakt med:

 • Botkyrka: 201 personer
 • Solna:  385
 • Stockholms Stad:  3 460
 • Norrtälje: 247
 • Täby: 383

Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S) ser dock ljust på situationen för Botkyrka.

– Vi kan bättre i Sverige än som det är i dag. Vi har har fått en andningspaus nu och vi har möjlighet att faktiskt ta emot. 

 • Botkyrka kommun har en av landets sämsta kommunala ekonomier där mer än var femte krona i budgeten utgörs av statsbidrag. I mångt och mycket är Botkyrka kommun lik Malmö som av de flesta bedöms ha någon form av Detroit-status. Bostäder som skulle stå klara i Botkyrka i maj har senarelagts till tidigast efter sommaren. Under tiden får flera flyktingar bo tillsammans i hyreslägenheter istället. Botkyrka erhöll 15 824 kronor i statsbidrag per kommuninvånare. Motsvarande siffra för krisande Malmö var 14 639 kronor. Rikssnittet låg detta år på 8 124 kronor. Hur Östlin får ekonomin att gå ihop är okänt.
 • I Solna får kommunplacerade gå före i bostadsköerna.
 • För Stockholms stad är situationen i praktiken lika illa. Överklaganden av de tillfälliga bygglov som skall täcka behovet försenar bygget av de lägenheter som krävs.
 • I Norrtälje letar kommunen efter tomma sommarstugor.
 • Täby kommun har under 2016 gått ut på den ordinarie bostadsmarknaden och bland annat köpt bostadsrätter för de 273 personer som kommunplacerats på grund av bostadbristen. Om det blir samma lösning 2017 för de ytterligare 383 som anländer är oklart men kommer sannolikt behandlas i Täby kommuns budget inför 2017.

Hela listan, per län, finns inte publicerad då det är ett operativt beslut, på Migrationsverkets hemsida för allmänheten. Samtidigt arbetar nu respektive landsting med nedbrytningen på kommun nivå. Ledarsidorna.se har endast kunnat ta del av Stockholms läns siffror i dagsläget då förhandlingarna med respektive kommun fortfarande pågår.

Det är inte orimligt att anta att situationen för kommunerna nu blir akut. Allt ifrån kostnadsmässigt till opinionsmässigt. Botkyrka har en ansträngd ekonomi samtidigt som vissa kommuner inte längre har mark att bygga på. Överklagandeprocesser försenar byggen och kan leda till att Migrationsverket helt enkelt tvingas dumpa bussar med kommunplacerade nya kommuninvånare utanför respektive kommunhus. Då dessa kommunplacerade är att betrakta som kommuninvånare efter placeringen träder Socialtjänstlagen in som reglerar boendet. Det är kommunens ansvar helt enkelt. För att nå någon form av kostnadseffektivitet diskuteras allt ifrån gemensamma bostadsförmedlingar till rena stordriftslösningar. Som inomhusbaracker i lagerlokaler eller Barracudatält.

2015 var jobbigt för kommunerna. 2016 var jobbigare. Om nu någon tror att 2017 kommer vara jobbigast och att det sedan är över så tror de fel. Sedan kommer familjeåterföreningarna samt att få ut alla i produktionen. Den resan har vi inte börjat ännu. Och 2018 års siffror om kommunplacering har vi ingen uppfattning om med de långa handläggningstider som präglar systemet.

 

Post scriptum
Att gräva tar tid. Och det tar även tid att bygga relationer. Alla bidrag till att köpa en grävskopa för att kunna uppnå stordriftsfördelar i arkivgrävande mottages med största tacksamhet. Ledarsidorna.se kan redan idag förvarna om fredagens artikel av Chris Forsne där hon hittar nya svarta hål i statens budget. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se