Luftgitarristen

  • Söndag 11 Sep 2016 2016-09-11
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. Lagen ska gälla redan från nästa år men först 2019 måste bolagen betala sanktionsavgifter om de inte lever upp till nivån. Är detta utspel från näringsminister Mikael Damberg seriöst menat eller är det mest ett spel för galleriet för att skapa illusionen av framgång?

Det finns ingen som med sådan emfas kan stå i talarstolen och dunka sin knutna näve i pulpeten och säga precis ingenting som Mikael Damberg. Engagerad, ja – men få kommer någonsin ihåg vad han sagt. Även linjetal under hans tid som ordförande i Stockholms Läns Partidistrikt präglades av detta . Få kan komma ihåg ett utspel eller en åsikt som har Damberg som avsändare. Fantastisk retoriker, men vad sade han? Egentligen?

2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars väntar böter enligt regeringens förslag. Avgifterna föreslås ligga på mellan 250 000 och fem miljoner kronor. 280 börsbolag och ett 50-tal statliga bolag kommer att omfattas av den nya lagen om den passerar riksdagen.

– Det går inte att tala om det här år ut och år in utan att faktiskt leverera, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Leverera? Vad? Är jämställda styrelser regeringens och näringsminister Mikael Dambergs absolut viktigaste fråga riksdagsåret 2016/17? Är det på det området som Damberg känner att han har en riksdagsmajoritet bakom sig? Kommer detta näringspolitiska utspel skapa fler jobb under denna och nästa mandatperiod i den omfattning som krävs? På goda grunder kan detta utspel kommenteras. Och kritiseras.

  • Regeringen kommer med stor sannolikhet ha en riksdagsmajoritet emot sig. Frågan är hur många nederlag regeringen kan ta i olika voteringar utan att missnöjet sprider ut sig i såväl medlemskår som riksdagsgrupp.
  • Reformen skapar inga arbetstillfällen där de behövs mest.
  • Reformen är kostnadsfri för regeringen, den kostar inte en krona att genomföra i en budget som kommer digna under migrationstrycket för många år framöver.
  • Utspelet tog fokus från annan dramatik under veckan. Dels NATO-rapporten, dels SSU Stockholms tämligen märkliga agerande med att genomföra rasifierade seminarier som är stängda för övriga ej önskvärda.
  • Utspelet är i praktiken ett försök att förflytta fokus från dagspolitiken och reella problem till en icke-fråga som dessutom ser ut att förloras i kammaren.

Vad regeringen borde föra är en progressiv näringspolitik. En näringspolitik som inte kräver några större ingrepp för att ge stora hävstångseffekter.

Gör om en av AP-fonderna från att vara en indexfond till en investeringsfond för infrastruktur och bostäder med fokus på tillväxtregioner. Detta skulle ge nödvändiga medel att lösa Göteborgs pågående trafikinfarkt samt öka tempot på förbifart Stockholm samt produktionen av billiga bostäder i dessa regioner. Bostäder som inte handikappanpassas fullt ut och med enklare standard än dagens byggnormer. Avkastningen, i form av hyror och vägavgifter, går direkt tillbaka i pensionssystemet. Historiskt, för modellen har prövats tidigare, har detta varit en mycket god affär för pensionärerna och staten.

Förenkla byggreglerna. Handikappanpassning av nyproduktion av flerfamiljsbostäder skall bara genomföras på bottenplanet. Hisschakt förbereds men plomberas, kunde man gå i trappor för 100 år sedan torde det vara möjligt även idag. Standarden inskränker sig i övrigt till enklast tänkbara för att möjliggöra bostäder där hyresgästerna kan betala hyran själva utan bidrag.

Slopa alla statliga fonder för ”seed-capital”. Låt marknaden göra urvalet av friska företag genom ett skatteavdrag för privat- och juridiska personer upp till ett prisbasbelopp för investering i tillväxtföretag. Dock bör en tillsynsmekanism komma på plats först för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Statliga myndigheter och fonder är sällsynt långsamma och sällan i kontakt med marknaden för de bolag som söker investering. Marknaden själv kan däremot agera skyndsamt och med precision. Klassisk socialdemokratisk Karlebyism:

”Marknaden är en dålig herre men kan bli en utmärkt tjänare”.

Skatteväxling, eller ett avdrag, älskas även av Alliansen. Rätt utformat skapar det tillväxtföretag, jobb och långsiktiga skatteintäkter då marknaden själv styr investeringar till företag med potential. Även marknadskrafterna är något som det idag finns en bred majoritet i kammaren för att stödja. Vad vi bör göra är bara att tygla dem något med väl utbyggda kontrollstationer. Det är så vi bör se på näringspolitik. Progressivt och jobbskapande. Mikael Damberg bör förtjäna kritik för sin näringspolitik som mest är symboliska slag i luften, dömda till att voteras ned i kammaren och som syftar till att kortsiktigt vrida ljuset från jobbiga händelser.

Vissa har näringspolitiskt DNA i kroppen. Andra har bara politisk taktik med sig in i regeringen. Och så har vi den tredje kategorin. Luftgitarristerna. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se