Operation “Rädda ansiktet”

  • Torsdag 8 Sep 2016 2016-09-08
E-post 0

Det var fel av förra regeringen att låta externa utredare stöpa om polisen. Det menar nu rikspolischef Dan Eliasson och riktar för första gången kritik mot arkitekterna bakom reformen i DN. Förre justitieminister Beatrice Ask reagerar starkt på rikspolischefens agerande:

Det är lätt att skylla på någon annan när man har ett eget ansvar. Men det är politisk taktik han ägnar sig åt nu istället för att ta itu med de egentliga problemen.

I denna historia, där polisen kastats in i en allvarlig situation, är dock skulden till dagens kaos delad. Eller inte. Även fast Eliasson inte kan komma undan förödande kritik för sitt agerande finns det andra som har haft sitt finger med i spelet. Kammarrättspresident Thomas Rolén fick 2012 Alliansregeringens uppdrag att förbereda omorganisationen. I sin strävan att skapa en fulländad organisation gick Thomas Rolén och de andra längre än vad betänkandet bakom reformen medgett, enligt flera av DN:s källor. I deras ögon kunde i princip varje spaningsrotel, narkotikaavdelning och utredningsenhet monteras ner för att byggas upp på ett bättre sätt. Till exempel bröts väletablerade utredningsenheter i Nacka och Södertälje upp och flyttades till Flemingsberg. Samtliga poliser på Lidingö förflyttades samtidigt till centrala Stockholm, Norrmalmspolisen.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Men det är inte hela bilden. Rolén var också aspirant till tjänsten som rikspolischef men ville att den nya myndigheten skulle få 2 miljarder kronor extra. Jobbet gick istället till Dan Eliasson som inte krävde några extra pengar. Men som nu begär det dubbla –  3,9 miljarder extra de kommande åren. Morgan Johansson och Anders Ygeman valde att ta ”det billiga alternativet” när de sedan gjorde urvalet till vem som slutligen skulle få bli rikspolischef. Eliasson är väl känd inom socialdemokratin som en mycket sensibel tjänsteman. Som inte sällan skickligt känner av de politiska vindarna och går ibland längre än vad politiken vågar. Eliassons agerande i fallet med Pirate Bay är bara ett av många exempel på beredvilligheten att tänja på regelverken.

Det vi ser nu är en dyster föreställning. Eliasson har gjort sig otillgänglig för media och svarar endast skriftligt på medias frågor. En tämligen anmärkningsvärd, men inte på något sätt förvånande i hans fall, hållning till allmänheten. Eliasson har en historia från bland annat Försäkringskassan av märkligheter i synen på vad han egentligen är, en tjänsteman i allmänhetens tjänst. Att han är otillgänglig är helt logiskt i hans fall.

Otillgängligheten stänker ofrånkomligen på de ansvariga ministrarna som även de nu börjar smutsas ner. Detta är en dödssynd i det politiska spelet. Ministern skall alltid hållas “deniable” utåt. Alltid vara utan skuld. 

Det som är pikant är att Rolén och Eliasson ingår i samma nätverk av ”Rubens”. Det nätverk som idag i praktiken kontrollerar, eller på annat sätt är involverade i, många av de utnämningar av de chefs- och domartjänster som regeringen, oavsett partifärg, utser. Ett ”Ruben” som i sin helhet är initierat av Advokatsamfundet. Hur pajkastningen mellan Rolén och Eliasson påverkar detta nätverk är dock för tidigt att bedöma. Advokatsamfundet, som har en myndighetsliknande ställning, går ej att granska då deras ställning är skyddad i lag. De har givits förtroendet att kunna klara av sin granskning själva. Med känt resultat. Om konvulsionerna till slut på något sätt landar på Anne Rambergs bord återstår helt enkelt att se. Hon är inte känd för att vilja se Advokatsamfundet granskat på något sätt.

Nu har Dan Eliasson kommit att symbolisera ett nationellt haveri inom polisen. Vägen dit är kantad av prutningar på prislappar, politisk sensibilitet, personlig prestige, dunkla relationer och inslag av vänskapskorruption. Oavsett vad som sedan är Eliassons skuld är han idag symbolen för ett våldsmonopol i djup kris – oavsett statsministerns och inrikesministerns försäkringar om motsatsen.

Återstår endast för regeringen och Dan Eliasson samt andra involverade att försöka rädda ansiktet i deras värld. Polisen, som det nu ser ut, kommer få klara sig själva.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.