Rätten att förneka ansvar

  • Tisdag 27 Sep 2016 2016-09-27
E-post 0

Företaget bakom kryssningsfartyget Ocean Gala – som skulle användas som asylboende – stämmer Migrationsverket på minst en kvarts miljard kronor rapporterar Aftonbladet och DN. Totalt skulle närmare 1 800 personer kunna ha sitt uppehälle på det tidigare kryssningsfartyget. Planerna blev dock inte av efter en tvist med Migrationsverket. 

Migrationsverket har även tidigare varit i fokus för olika granskningar. Om Migrationsverket hade arbetat effektivare och mer systematiskt hade bättre asylboenden kunnat ordnas till lägre pris. Det är en av slutsatserna som Riksrevisionen drar efter en granskning i juni, innan riksrevisorernas avgång.

”Jag är glad för den förståelse som Riksrevisionen visat för vår situation och vårt uppdrag. Vi tar nu till oss utredningens rekommendationer som kan förbättra vår verksamhet”, skrev den nu avgångne generaldirektören då i i ett pressmeddelande.

Idag har han slutat och blir istället generalsekreterare för Röda Korset. Detta samtidigt som han lämnar ett verk i det närmaste i fritt fall efter sig. Uppgiftslämnare inom Migrationsverket beskriver för Ledarsidorna en arbetsplats som är extremt toppstyrd där bland annat all rekrytering skulle ske centralt. Chefer togs ifrån rekryteringsansvaret och i vissa fall tvingades de be anhöriga att begära ut handlingarna för att få ett begrepp om vilka som hade sökt vissa tjänster. Efter larm till Arbetsgivarverket tvingades Migrationsverkets ledning återföra den gamla ordningen, att chefer på olika nivåer själva fick ansvara för sin rekrytering. Idag kan och får chefer del av de olika sökandes kompetenser men själva processen sköts av extern leverantör i form av bland annat Academic Work. En god affär. Även affären med Ocean Gala präglades av central styrning.

Migrationsverket hade redan 2014 en hög personalomsättning med höga sjukskrivningstal, en situation som inte på något sätt blivit bättre med 2015 års mottagning som slog alla tidigare kända rekord. 

Anders Danielsson har nu avgått och den tidigare operativa chefen Mikael Ribbenvik håller ställningarna tills en ny generaldirektör utsetts. Trots fortsatt hög arbetsbelastning tvingas Migrationsverket nästa år spara 200 miljoner kronor på personalen på huvudkontoret, främst på handläggare.

”Det är katastrof, folk är redan helt slut, trots att det nyligen var semester. Varje dag kommer någon till oss och gråter”, säger fackordföranden Sanna Norblad.

Redan långa handläggningstider riskerar att bli längre.  När Anders Danielsson kommenterade sin avgång till förmån för den nya anställningen på Röda Korset lät han förstå att ”det är aldrig rätt tid att avgå”.

Med dagens läge på Migrationsverket, nu när korthuset ser ut att rämna, kanske det var just det det var för Danielsson. Rätt tid att lämna till någon annan. Full “Deniability”. Möjligheten, eller kanske rätten, att förneka ansvar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.