Riksrevisorerna bör fortsätta granskas

  • Torsdag 15 Sep 2016 2016-09-15
E-post 0

Riksrevisor Margareta Åberg meddelade under torsdags att hon lämnar sitt uppdrag. Hennes kollegor Ulf Bengtsson och Susanne Ackum, den tredje riksrevisorn, begärde att få bli entledigade  från uppdraget sedan Dagens Nyheters granskning av Riksrevisionen. Sveriges Radio rapporterar direkt men det finns skäl att redan nu publicera en kort kommentar från Ledarsidorna.se.

Händelseutvecklingen är förväntad. Det finns fortfarande en hel del oklarheter som inte kommit fram i vare sig Dagens Nyheters granskning eller i förhören i Konstitutionsutskottet. Det kan inte uteslutas att i minst två av fallen, Ackum respektive Åberg, finns mer att hämta varför utredningen av de tre riksrevisorerna bör fortsätta, trots att de nu begärt entledigande från sina tjänster. När det kommer till Åberg i synnerhet var den bild som hon gav Konstitutionsutskottet i det direktsända förhöret i SVT diskutabel. Reaktionerna från anställda i Riksrevisionen blev kraftiga intern inom Rikrevisionen. Dessa källor uppger till Ledarsidorna.se att den bild Margareta Åberg försökte sätta av sin egen roll inte överensstämde med vad som framkommit internt. Ledarsidorna kommer därför fortsätta granskningen och hoppas därmed att DN gör detsamma. Det handlar inte om de tre riksrevisorerna som personer eller viljan av att bedriva en “häxjakt”.

Varför är enkelt. Vi kan inte tillåta att nåd går före rätt i en sådan angelägen fråga som Riksrevisionens oberoende och allmänhetens förtroende.

Förutom att utreda om det finns brott begångna under dessas tid, men även innan de tillträdde, finns det erfarenheter att dra för Riksdagen. Dels styrningen av denna oberoende centrala granskningsmakt av staten men även i rekryteringsprocesserna. Dels i form av granskning av vilka nätverk dessa riksrevisorer tar med sig in i sitt ämbete, dels vad deras tidigare roller och uppdrag kommit att innebära i form av jävssituationer.

Grundlagen ställer krav på att riksrevisorerna och ledamöterna i Riksbankens direktion bara kan avskedas om det finns en allvarlig försummelse, ett högt ställt krav. Det är ur detta perspektiv som granskningen av de tre nu före detta riksrevisorerna bör fortsätta för att dra rätt slutsatser i vad framtida rekryteringar bör tänka på och leta efter i tillsättningen av nya revisorer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se