Smitningsolyckan

  • Lördag 17 Sep 2016 2016-09-17
E-post 0

Igår meddelade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson att han avgår. Danielsson kommer att gå till ett jobb som generalsekreterare på svenska Röda korset. rapporterar bland annat SR/Ekot. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger att Danielssons beslut inte kom som någon överraskning och att han är mycket nöjd med det arbete som Danielsson har gjort på myndigheten. Perioden 2012-2015 har dock kantats med stora problem samtidigt som Danielsson under hela sin tid kommunicerat en starkt ideologiskt färgad bild.

Problemen har bestått i en ständigt sprängd budgetram men även oförmågan att kunna fånga upp de signaler om mättnad i mottagningssystemen. 2012 var det första år då Migrationsverket fick göra större upphandlingar av externa boenden utanför verkets egna resurser samtidigt som Migrationsverket konsekvent överutnytttjade de frivilliga kommunplaceringsavtal de tecknat med många kommuner. Att även dessa kommuners resurser skulle slå i taket som en konsekvens av den dövhet, inte sällan präglad av uttalad arrogans gentemot många kommuner, var inget som Danielsson någonsin reflekterade över.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Vid Riksrevisionens granskning av Migrationsverkets verksamhet framfördes hård kritik. Förra året ordnade Migrationsverket asylboenden för nästan fyra miljarder kronor. Myndigheten har klarat att ge alla asylsökande tak över huvudet – även under den ansträngda situationen förra året. Riksrevisionen pekar på att bättre boende kan ordnas till en lägre kostnad om Migrationsverket arbetar på ett effektivare och mer systematiskt sätt.

Ledarsidorna.se har även upplevt, efter avslöjandet om planerna på ett flyktingläger på Rinkabyfältet, att tillgången och sökbarheten i Migrationsverkets diarier begränsades för journalister. Efter detta avslöjande räckte det inte med interna diarienummer, trots att handlingarna fanns i det offentliga arkivet, för att Ledarsidorna skulle få ut handlingar. Det var först när jag konstaterade att svårigheterna att få ut offentliga handlingar var en nyhet i sig som administratörerna blev mer samarbetsvilliga igen.

När statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Morgan Johansson började dra slutsatsen att Sverige måste hejda flyktingströmmen fortsatte Anders Danielsson att tala om för svenska folket att läget visserligen var pressat, men att Migrationsverket skulle klara situationen. Anders Danielsson och Dan Eliasson, rikspolischef, höll i det längsta emot en skärpning. Vid Migrationsverkets eget seminarium i Almedalen 2016 framkom att det tog Danielsson upp till tio veckor att reagera på att verkets prognoser och beredskap inte fungerade.

Anders Danielsson är, vid sidan av Dan Eliasson, kanske de mest politiska eller politiskt sensibla generaldirektörer vi har. De har även en historia tillsammans av att ha bytt arbetsplatser med varandra förutom att de ingår i samma nätverk som Anne Ramberg skapat inom Advokatsamfundet. Nätverket Ruben som vid sidan av det kvinnliga nätverket Hilda visar sig ha en mycket stor, men dold, makt.

Detta nätverk återkommer numera på allt fler ställen i statsförvaltningen.

Danielsson har en historia att konsekvent avge sen eller inkomplett information samt reagera sent på ett sätt som stressat sönder systemen. Främst migrationssystemet men som även fått överspillning på andra system. Att Danielsson nu går till Röda Korset är inte förvånande. Röda Korset är en av de organisationer som kommer fortsätta driva opinion och verksamhet för en generösare lagstiftning än dagens. I det arbetet kommer han få god hjälp av bland annat Lisa Pelling.

Lisa Pelling arbetar på folkrörelsefinansierade Dagens Arena. Pelling och asylrättsjuristen Ignacio Vita går i en radiopod igenom vilka konventioner och direktiv som styr hur vi kan tolka vad som menas med EU:s miniminivå. Pelling och Vita menar att dagens lagstiftning underskrider miniminivån och anser att Sverige inom migrationsområdet är det dragloket.  När vi nu byter riktning kommer andra följa efter men mest anmärkningsvärt är Pellings syn på andra europeiska länder. Pelling fnyser föraktfullt i radiopoden åt de andra länder som av asyltrycket tvingats begränsa lagstiftningen familjeåterförening – Grekland, Cypern, Malta och Rumäninen – och Sverige med orden.

”Vilket sällskap”.

Det är inte säkert att öborna på ön Lesbos eller Cyprioterna uppskattar den syn som Pelling ger uttryck för dessa länder och invånare. Pelling har inte, till skillnad från de boende på Lesbos, fått se sina tätorter vandaliserade av flyktingarna som kom med båt från Turkiet. Vi kommer nu sannolikt se Danielsson och Pelling nu göra allt de kan för att driva opinon för att knäcka nästa steg i asylprocessen. Chris Forsne redogjorde i gårdagens artikel om det svarta hål som Migrationsdomstolarna nu kommer att utgöra i statsbudgeten. Röda Korset är bara en av de frivilligorganisationer som kommer biträda asylsökande som är missnöjda med Migrationsverkets beslut varför rekryteringen är naturlig.

Nu lämnar Danielsson ett instabilt Migrationsverk bakom sig till sin efterträdare. Ett verk i spillror och som fortfarande inte är i fas med 2012-2015 års händelser. Att han väljer att gå just nu är, trots att han påstår motsatsen, sannolikt inte en slump. Han anger att pendlingen till Norrköping har varit ett av skälen till hans val att byta jobb. Istället för att pendla till Norrköping ska han nu pendla till Stockholm istället. En än längre sträcka.

Det känns onekligen som något av en smitningsolycka och inte en slump. Vi kommer ha rätt att förvänta oss att Anders Danielsson kommer att fortsätta att driva opinon för en generösare migrationspolitik samt sätta andra system som domstolarna under press med de resurser han förfogar över på Röda Korset.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se