Advokatsamfundet, Justitiekanslern och yttrandefriheten

  • Måndag 24 Okt 2016 2016-10-24
E-post 0

Det brukar sägas att den svenska yttrandefriheten är unik, att den har en speciell ställning och att den därmed inte får röras. Under senare tid hörs allt oftare uppfattningen att integritetsskyddet är eftersatt och behöver stärkas även om det sker på bekostnad av en något mer begränsad yttrandefrihet. Andra menar att yttrandefriheten är viktigast, i alla fall i det långa perspektivet eftersom den är förutsättningen och fundamentet för demokrati. Det finns dock idag krafter organiserade av Advokatsamfundet som antyder att yttrandefriheten som vi känner den ifrågasätts. 

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekretare är en representant för den uppfattningen.

– ”Tvärtom har media under de senaste åren märkbart förskjutit den anständighetsgräns som den personliga integriteten kräver. När det gäller offentliga personer förefaller vissa hävda att utrymmet för kränkningar är obegränsat, säger Ramberg”.

Anne Ramberg är en så kallad ”Stor-Hilda”, grundare av Advokatsamfundets ”Hilda”. En annan ”Stor-Hilda” är Justiekansler Anna Skarhed. Justitiekanslern menar att

– ”Även om det är så att problemen främst finns utanför det grundlagsskyddade området skulle de traditionella medierna kunna ta ett större ansvar dels för att de kan komma att dras med i en negativ utveckling, dels för att de har rösten att säga ifrån.

Att det självreglerande systemet tycks fungera väl behöver inte betyda att det verkligen gör det”.

Justiekanslern har upprepat denna hållning, som ligger nära Advokatsamfundets generalsekreterares, på senare tid i mindre publika sammanhang rapporterar flera oberoende källor till Ledarsidorna. Justitiekanslern har en särställning i den svenska konstitutionen som den ende som har rätt att väcka åtal i yttrande- och tryckfrihetsbrott. Skarhed har även ifrågasatt domar från Högsta Domstolen. I det omtalade målet “Blake Pettersson”, där Skatteverket genom ett brott mot grundlagen berövat Blake Pettersson hans medborgarskap, bedömde Skarhed att domen – att ge tillbaka medborgarskapet – var bekymmersam och medförde problem för demokratin.

Det finns dock andra krafter inom Advokatsamfundet. Ulf Isaksson, advokat på byrån Danowsky & Partners, tycker tvärtemot generalsekreteraren att de traditionella massmedieföretagens verksamhet inom den skyddade sfären har blivit allt mer återhållsam de senaste tio åren, och menar att det kan finnas andra anledningar:

– ”Man behöver inte se en stor återhållsamhet inom det grundlagsskyddade området som något bra, det kan också vara så att medierna kanske inte fullgör sin uppgift att avslöja missförhållanden”.

Som randanteckning kan noteras att Isaksson inte ingår i Advokatsamfundets Ruben, Hildas sidoorganisation men med manliga medlemmar och som även det sorterar under Advokatsamfundet.

Det bör vara besvärande för Justitiekanslerämbetet att nuvarande innehavare hamnar så pass nära Advokatsamfundets främste företrädare i sitt resonemang. Att börja ifrågasätta yttrandefriheten. För även om Anna Skarhed, JK, tidigare försäkrat att det inte föreligger jäv så bör detta utredas igen. Om ett ”delikatessjäv” föreligger enligt Förvaltningslagens 11 paragraf:

om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Justitiekanslern har som åklagare ensamrätt att väcka åtal i yttrande- och tryckfrihetsbrott och att tillämpa gällande lagstiftning, inte ifrågasätta den. Hilda och Ruben, som är organiserade på Advokatsamfundets initiativ och sorterar under dem, har inga brandsäkra väggar mellan rättsprocessens olika roller. Rikspolischef Dan Eliasson är ett exempel på en av medlemmarna, som generaldirektör för Försäkringskassan lät han gallra mail med information besvärande för hans ämbetsutövning. Advokatsamfundet intar, enligt generalsekreterarens egna ord, en myndighetsliknande ställning men med högst begränsad offentlig insyn.

Justitiekanslern borde rimligen anses vara, genom att aktivt varit med och grundat Hilda och fortfarande medlem, en del av detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se