Cynikerna och skiftsovarna

  • Torsdag 13 Okt 2016 2016-10-13
E-post 0

Statsministern meddelade i en SvD-intervju för några veckor sedan att han inte självmant kommer att avgå som statsminister om alliansen blir större än det rödgröna. I förra veckan kom de borgerliga överens om ett svar. De ska rösta mot Löfven som statsminister i riksdagen, oavsett om hans block blir störst eller inte skriver Ewa Stenberg i en analys i DN. Politiskt spel och inte realpolitik präglar dagens politiska landskap.

Riksdagen, och de åtta partierna samt media, har de senaste veckorna varit upptagna med vem som ska regera med vem efter ett val som ligger två år bort. Den svenska politiska debatten är idag på en pinsamt låg nivå. De två år som ligger framför oss kommer innebära enorma problem vartefter bördorna rullas över från staten till kommunerna. Trögheten i samtliga system blir nu alltmer uppenbara samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska programmen som lanserats inte uppnår avsedda effekter snabbt nog. Samtidigt blir bostadsbristen nu akut för de som erhållit temporära eller permanenta uppehållstillstånd. Överrullningseffekterna börjar nu krypa närmare medborgarna och Ledarsidorna nåddes under gårdagen av uppgifter att även kommuner som Uppsala nu rapporterar om en svår ekonomisk situation. Och det stannar inte där.

Elva av fjorton snabbspår för nyanlända har problem. Det visar Arbetsförmedlingens granskning av integrationssatsningen. Endast tre snabbspår bedöms fungera som de ska och fem fungerar inte alls. I en ny rapport som publiceras i dag ligger endast tre snabbspår i fas, vilket innebär att de fungerar som förväntat i nuläget. Det handlar om snabbspår för lärare samt yrken inom hälso- och sjukvården. Ett annat, akut problemområde, är bostäderna.

Produktionen av bostäder ökar men samtidigt så motverkas produktionen av marknadskrafterna. I Norrtälje kommun var avsikten, som kommunen avtalat med byggherren Index International om att producera 300 hyresrätter. Bolaget bryter nu avtalet och ombildar dessa till bostadsrätter. Bostadsrätter till en välmående medelklass med fasta jobb istället för hyresrätter till låga hyror med enklare standard.

Just boendesituationen för de som erhållit permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd är kanske det allvarligaste problemet vi har idag vid sidan av jobben. Trångboddheten i utanförskapsområdena runt storstäderna är stor redan idag. Det behov av större lägenheter som Chris Forsne pekade på i gårdagens artikel är ett akut problem. Det räcker att åka till Kista eller Rinkeby / Tensta nattetid för att inse hur akut detta problem är. Skiftsovarna är ett inslag dygnet runt.

Det är inte ovanligt att se hur tonårsgång driver runt i kvarteren nattetid sysslolösa. Det är en effekt av trångboddheten. Familjerna tvingas sova i skift då det saknas plats för alla att sova samtidigt. Tonårsbarnen tvingas sysselsätta sig med annat under de timmar föräldrar och småsyskon sover och förväntas ta igen den sömnen när dessa gått till förskola respektive arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd dagtid. Förutom att dessa ungdomar blir lätta offer för att rekryteras in i religiöst extrema eller kriminella grupper när de driver runt får detta allvarliga konsekvenser i deras skolarbete. I bästa fall dyker de upp i skolan efter lunch. I sämsta fall uteblir de helt. Med kända resultat så som att inte vara behöriga till gymnasieprogrammen. Svenskt fullbordat gymnasium är i praktiken ett krav för att ha en chans att få ett avlönat jobb med förutsättningar för att vara i egenförsörjning..

Sannolikheten att dessa ungdomar, skiftsovarna, kommer in på den ordinarie svenska arbetsmarknaden bör betecknas som låg. Frankrike har haft motsvarande utveckling men nu börjat vända den genom att låta nivån på deras motsvarande försörjningsstöd påverkas negativt om barnen uteblir från skolan.

Det finns något cyniskt i våra partiledares sätt att hantera dagens situation. Med allt längre etableringstider, fler och fler skiftsovare och en dysfunktionell poliskår prioriterar samtliga partiledare frågan om vem som ska regera med vem om två år. Prioriteringen visar klart och tydligt på väljarföraktet i den politiska bubblan. Vi regeras inte längre. De som är satta att göra det spelar hellre ”House of Cards”. Såväl dag som natt.

Allt medan skiftsovarna driver runt i väntan på något som kan göra deras liv något mer värt att leva.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se