Fällningen av SR Medierna

  • Onsdag 5 Okt 2016 2016-10-05
E-post 0

Granskningsnämnden för radio och tv övervakar att regler för innehållet i redan sända program följs. En granskning sker efter anmälan eller på initiativ av granskningsnämnden eller myndigheten. Av de program eller programinslag som anmäls i Sveriges Radios fall fälls i genomsnitt knappt var tionde. 

Programmet ”SR Medierna” som sändes den sjätte februari i år var utformat på ett sådant sätt att jag fann mig föranledd att anmäla detta till Granskningsnämnden. Den ursäkt som SR Medierna publicerade några dagar senare togs inte med i beslutet. Nämnden har att granska programmet, inte ursäkten.

Sveriges Radio Mediernas inslag fälldes. Utslaget finns att läsa i sin helhet i slutet av artikeln som inbäddat dokument.

 

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Ledarsidorna.se kommer att drivas vidare enligt de principer som redogörs på sidan om svenska ledarsidor så länge som läsarna anser att vi är relevanta. 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.