Hilda och Ruben, som ett lyckligt äktenskap

  • Fredag 14 Okt 2016 2016-10-14
E-post 0

Advokatsamfundet intar en särställning i den svenska statsförvaltningen. Samtidigt som det är ett privat, och mycket slutet, samfund där endast medlemmar får kalla sig advokater bedriver de myndighetsliknande verksamhet. De har sin egen rättsskipning i form av sin egen disciplinnämnd om fel skulle begås i tjänsten. Men mest anmärkningsvärd är advokatens ställning i förhållande till svensk rätt i övrigt.

I en dom i Högsta Domstolen mot en advokat som stod misstänkt för ekonomisk brottslighet konstaterade HD att advokatens dator kunde även innehålla klientinformation som var skyddade i lag. Polisen och EKO-brottsmyndigheten kunde med andra ord inte beslagta advokatens dator då klientsäkerheten värderas högre vilket starkt begränsar möjligheten till en rättssäker utredning vilket kan resultera i svag bevisföring. Till och med om advokaten eller någon av dennes biträden själv skulle vara misstänkt för delaktighet i sin klients brott föreligger hinder mot att göra beslag på advokatbyrån. Detta har Högsta domstolen slagit fast i ett avgörande från 2010 (NJA 2010 s. 122).

Domen avser explicit advokater och dess biträden. Inte jurister som valt att stå utanför, eller inte beviljats medlemskap i, Advokatsamfundet.

Advokatssamfundets nätverk Hilda respektive Ruben är representerade även i Högsta Domstolen, något som sannolikt både Advokatsamfundets styrelse och medlemmar anser vara en praktisk långsiktig lösning. Dessa nätverk är representerade även inom Riksrevisionen där Margareta Åberg i oktober 2013 utsedd till ”Månadens Hilda” under sin tid som president i Kammarrätten i Göteborg . Ledarsidorna.se har tidigare redogjort för dessa nätverk skapade av Advokatsamfundet och Anne Ramberg. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Initiativtagare var samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Bland de ungefär 30 deltagarna fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och en representant för polisen. Ruben-nätverket initierades den 17 maj 2010.

Det intressanta med domen i Högsta Domstolen som ger advokater en sådan särställning i svensk rätt är att av fem justitieråd, som fastslog domen, är fyra medlemmar i Hilda respektive Ruben. Av justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Torgny Håstad, Marianne Lundius, referent, och Stefan Lindskog står endast Dag Victor utanför Advokatsamfundets nätverk.

Genom domen så ges den information som en advokat besitter, eller någon av dennes dess biträden, samma skydd som präster och journalister. Faktum är att journalister har det svagaste skyddet i relation till sina källor av dessa tre grupper.

Hilda respektive Ruben är endast presenterade som underdomäner på Advokatsamfundets hemsida och bör, med dess historik, betecknas som starkt associerade med samfundet. Hilda respektive Ruben har onekligen inneburit en praktisk konstruktion för svenska jurister så länge de är medlemmar i Advokatsamfundet då den information de lagrar för evigt, eller så länge inget annat lagstiftas om av Riksdagen, är skyddade från offentlig insyn. Även om de själva är misstänkta för brott. Precis som Advokatsamfundet som i övrigt intar de en särställning, utan offentlig tillsyn eller insyn, trots att de utövar myndighetsliknande verksamhet. Att Hilda och Ruben dessutom omfattar i praktiken alla roller inom rättsvårdande instanser, även om medlemmarna råkar vara varandras motparter, har visat sig vara mycket praktiskt. För karriärer och för advokater. Rikspolischef Dan Eliasson och före detta generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson är några andra av de namnkunniga medlemmarna.

Poliser, domare och advokater. Alla på samma ställe. I Advokatsamfundets regi. Hilda och Ruben. En praktisk konstruktion. Som ett lyckligt äktenskap.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se