Myrornas krig? Igen?

  • Torsdag 6 Okt 2016 2016-10-06
E-post 0

Anna Hagwall, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, vill minska det hon beskriver som Bonnierkoncernens mediedominans genom att ta bort presstödet till landets lokaltidningar, säger hon till Aftonbladet. Hon vill, genom sin motion i Riksdagen, också se att programutbudet i SVT blir som ”på 50-60-talet”. Med det programutbudet återkommer vi till en tid som efter 23:00 präglades av ”myrornas krig”. Istället för att ha ens en programtablå blev det ett gråvitt flimmer i rutan som kallades av allmänheten för “Myrornas krig”. Hagwall menar att

”Hela åttio procent av medierna ägs och kontrolleras av en och samma ägare”.

En kontroll med presstödsnämnden visar dock att bland det 80-tal tidningar som delar på merparten av det av staten utbetalade presstödet återfinns ingen Bonnierägd tidning, skriver Aftonbladet. Hagwall resonerar vidare fritt, när detta påpekas, att ägandebilden för små landsortstidningar är indirekt. Hur detta indirekta ägande ser ut är dock okänt för allmänheten då hon inte är anträffbar på vare sig mail eller telefon.

Att presstödet är omtvistat är tämligen klarlagt. Men att stödet till olika tidningar är en del av demokratin bör vara oomtvistat. Kanske inte att rena medlemstidningar, som den socialdemokratiska Aktuellt i Politiken, som 2015 erhöll nio miljoner kronor i stöd skall fortsätta få det stödet då det är en renodlad medlemstidning men det finns goda skäl att små tidningar i glesbyggd skall erhålla stöd för att bibehålla någon form av nyhetsbevakning och lokal opinionsbildning. Vi är, ur ett europeiskt perspektiv, dock inte ensamma om att ha detta stöd till media.

Ett presstöd om nio miljoner kronor per år som till Aktuellt i Politiken, AiP, som riktar sig direkt till medlemmar i Socialdemokraterna, bör kunna ifrågasättas då det skulle räcka till löne- och lokalkostnader för en redaktion med sex till tio anställda. Ledningen för tidningen betraktar 2015 som ett “intäktsmässigt bra år”, som lyftes av att ägaren, Socialdemokraterna, höll kongress vilket “genererar bra annonsingång”. Dock föll omsättningen med 6,1 procent till 5,8 miljoner kronor.  Kostnaderna uppgick till 14,4 miljoner kronor. Aktuellt i politiken erhöll ett presstöd på 9,5 miljoner kronor. Aktuellt i Politiken gick därmed med en vinst på 447 000 kronor, jämfört med en förlust på 661 000 kronor år 2014. AiP är en så kallad ”lågfrekvent veckotidning” med ett nummer per vecka och en upplaga (2013) om 9 500 prenumeranter. Statsstödet ligger därmed runt tusen kronor per år och läsare.

Skulle Ledarsidorna.se erhålla motsvarande stöd skulle det räcka till runt tio heltidsanställda samt lokalkostnader men å andra sidan fortsätta vara ett rent webbaserat magasin. En del av stödet är distributionsrelaterat varför Ledarsidorna.se och andra liknande sidor inte ens kan ansöka.

Det finns i detta en besvärande faktor för den rödgröna vänstern. Sveriges Kommuner och Landstings tidning, Dagens Samhälle, gjorde sig under våren av med den erkänt skicklige publicisten Mats Edman som fått Dagens Samhälle på fötter igen efter många års kräftgång. Tidningen visade vinst med stigande upplaga utan att behöva hållas under armarna. Något hände under vårvintern som gjorde att tidningen tappade i kvalitet. Idag når Ledarsidorna.se fler läsare per dag på webben än Dagens Samhälle enligt Alexa:s benchmark. Alexa är Amazon.com bolag för mätningar av olika webbsidors räckvidd och anses vara ett av de bättre verktygen för detta. Framför allt de dyrare tjänsterna innehåller mycket information för den enskilde webmastern och publicisten. Siffrorna är dock bara relevanta med den information och de artiklar som är tillgängliga på webben då Dagens Samhälles primära läsare har papperstidningen som komplement.

Naturligtvis är den stora skillnaden att Dagens Samhälles pappersutgåva är fylligare än just internetupplagan men det säger något av behovet av en konsekvensneutral journalistik och en stark oberoende chefredaktör.

Vi kan fundera något på behovet av detta samt vad som skulle hända om Dagens Samhälle, som når alla förtroendevalda i Sverige, skulle politiseras ytterligare. Vad som skulle hända om till exempel Björn Söder eller Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna en dag skulle ta plats i dess styrelse som ordförande. Genom att majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting på ett eller annat sätt, enligt säkra källor, bidrog till att mota bort Mats Edman skapades ett prejudikat för att byta politisk inriktning efter varje val istället för som idag – förhålla sig till verkligheten som samtliga kommuner och landsting lever i. Oavsett politiskt styre.

Även Svenska Dagbladets presstöd bör kunna ifrågasättas. Bonniers Dagens Nyheter har bevisat att det går att driva en storstadstidning med vinst varför Schibsted, som är SvD, Aftonbladet med flera tidningars ägare, bör fundera på varför. Men. Sverigedemokraternas förslag om att dra in presstödet skulle innebära en mycket märklig syn på såväl behovet av lokal media som hur tidningar drivs i regioner med starkare upplagor skall ha en ägarbegränsning. Att begränsa ägandet, i bolag som bevisligen går med vinst, strider mot hela tanken med företagande i allmänhet. En korporativistisk syn på samhällsekonomin som inte ens en socialdemokrat av Karlebysnitt skulle kunna hitta på. Möjligtvis en renodlad kommunist, men inte en Karlebyskolad socialdemokrat.

På den andra ytterkanten står Anette Novak, kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) medieutredare, som skall utreda bland annat presstöd. Hon har uttryckt sig i termer om ”etiska sökmotorer” vilket är i praktiken nästan lika effektfullt i att kväsa en lokal opinionsbildning och oberoende nyhetsrapportering som Sverigedemokraternas förslag om utarmningen av lokal media. De två ytterlighetspartierna i Sveriges Riksdag står i praktiken ganska nära varandra i synen på hur media, och informationsstyrningen till allmänheten, skall utvecklas i framtiden. Sannolikt omedvetet påhejade av Lena Micko, idag ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, som med ett prejudicerande agerande politiserat Dagens Samhälle utan tanke på vad framtida majoriteter kan komma att kräva av den tidningen.

Ska vi tillbaka till myrornas krig igen?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se