Som en resa till Ibiza. Fast dyrare

  • Onsdag 26 Okt 2016 2016-10-26
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Statssekreterare Erik Bromander är infrastrukturminister Anna Johanssons, S, närmaste medarbetare. Han leder arbetet med infrastrukturfrågor på näringsdepartementet och ansvarar för planering och samordning. Men mycket av hans tid går åt till dyra utlandsresor, visar DN:s granskning. Men mest anmärkningsvärt är Bromanders redogörelse för resorna i efterhand.

Reserapporterna är ofta summariska enligt Ledarsidornas källor på Näringsdepartementet som leds ytterst av Mikael Damberg. Detta bekräftas nu av DN. Flygbiljetterna till och från Hongkong kostade 27.300 kronor. Den enda rapport som finns från Bromanders vistelse i Hongkong är en A4-sida som beskriver mötet med MTR.

När DN ställer frågan om på vilket sätt är det en tongivande del i den svenska exportstrategin att åka på segeltur till privat strand, grilla och sedan gå på middag på kvällen i samband med en resa till Hongkong blir svaret något förbryllande.

Eller klargörande.

– Jag har inte tagit ställning till programmet innan jag åkte på resan, i detaljer, och har ingen minnesbild av vad det innehöll. Jag förstår vad du menar, men jag har svårt att ge ett uttömmande svar på frågan.

Svaret som Bromander ger liknar en efterhandsbeskrivning av ett grabbgängs fylleresa efter en ”sista minuten” resa till Ibiza. Oklart syfte från början och där ressällskapet endast har vaga minnesbilder efteråt. Skillnaden är att istället för att ha bokat en resa dagen innan via MrJet eller annan liknande billighetstjänst är att Bromander reser väl exklusivt.

Bromander är statsekreterare och inför ministern ytterst ansvarig för att det politiska maskineriet fungerar. Att leda en handelsdelegation är sedan regeringsombildningen i september inte Näringsdepartementets primära ansvarsområde då utrikeshandelsfrågorna numera sorterar under Utrikesdepartementet och Anne Lindhe.Vad Bromander, som svarar primärt under Anna Johanssons ansvar för bland annat tågtrafiken och vägnätets utbyggnad samt Bromma flygplats som de absolut mest angelägna ärendena för Sveriges näringspolitiska utveckling i dagsläget har i Laos att göra reser en del frågetecken. Johanssons statssekreterare väljer att inför dessa utmaningar åka till Laos för inspiration och kompetensutveckling. Laos har, som bekant, helt andra klimatförutsättningar och en helt annan struktur på sitt näringsliv som domineras av låglönearbetare som under slavliknande förhållanden producerar billiga engångsprodukter samt exotiska grönsaker.

Denna isolerade historia bekräftar nu det källor på snart sagt samtliga departement, försvars- finans- och arbetsmarknadsdepartementen undantagna, om en regering fylld av konflikter och stillestånd. Att just Magdalena Anderssons, Peter Hultqvists och Ylva Johanssons departement fungerar någorlunda väl beror främst på deras vana vid politiskt ledarskap och mycket resultatinriktade personligheter. Regeringen har gått i baklås och slitningarna mellan de två partierna förlamar verksamheten samtidigt som bland annat näringsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementets chef, låtit begrava huvuddelen av sitt ansvarsområde i en stor utredning. 

Bromanders resvanor är inte bara en grov misshushållning av skattemedel, det är ett tydligt tecken på att den information som sipprar ut från de olika departementen ser ut att stämma. När ledarskapet saknas, de  politiska målen är luddigt formulerade eller omöjliga att uppnå, tar sig de med mindre utvecklat sinne för våra gemensamma resurser sig friheter.

Som en fylleresa till Ibiza. Men dyrare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se