Statsministern i Saudiarabien: Mer eller mindre av feministisk utrikespolitik?

  • Fredag 21 Okt 2016 2016-10-21
E-post 0

Den 22-23 oktober besöker statsminister Stefan Löfven Saudiarabien för att diskutera det bilaterala samarbetet, utveckling i regionen, Syrien och andra aktuella frågor. Den 1 januari 2017 tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd. Högst upp på dagordningen finns Syrien vilket är ett viktigt skäl till att statsministern reser till regionen enligt regeringens hemsida. Trots det tämligen, för en yttre betraktare, enkla programmet och statsministerns kommentar finns det mycket under ytan som i värsta fall exploderar i ansiktet på oss.  Stefan Löfven kommenterar besöket:

Saudiarabien är en viktig politisk och ekonomisk aktör med en nyckelroll för utvecklingen och säkerheten i regionen. Situationen i Syrien kommer att vara en prioriterad fråga under samtalen. Jag ser också goda möjligheter till ett ökat utbyte inom bland annat innovation och hållbarhetsfrågor.

Att Saudiarabien har en nyckelroll är att beteckna som en stark underdrift och frågan är hur Stefan Löfven kommer att balansera besöket. Tidigare har näringsminister Mikael Damberg talat sig varm för relationerna med Iran och regeringen öppnade så sent som i somras ett handelskontor i Teheran efter Dambergs besök 2015. Irans band med regimen i Damaskus, Syrien, och den palestinska Hizbollah-rörelsen går långt tillbaka, till den islamska revolutionen 1979 där endast Syrien erkände den nya ordningen i Teheran inledningsvis. Dessa tre aktörer förenas i sitt hat mot Israel.

Saudiarabien å sin sida arbetar idag aktivt för att finna en lösning för palestinierna i samarbete med bland annat det Hashimitiska kungahuset i Jordanien. Och Israel. Ledarsidorna har under hösten träffat regeringsrepresentanter från några av aktörerna som ingående beskrivit de satsningar som nu genomförs för att förbättra palestiniernas situation. Ledarsidorna kommer att sända dessa intervjuer med start i slutet på november. En av de mer centrala intervjuerna  – där svaren är förankrade hos landets premiärminister – kommer att förvåna de flesta och ställa tidigare dogmer och absoluta uppfattningar i annat ljus.

Det som gör situationen delikat är att det Shia-muslimska Iran gör anspråk på att vara den regionala stormakten i området vilket aktivt motarbetas av Saudiarabien. Iran har som ambition att störta alla monarkier, då de motsätter sig detta styrelseskick, i hela arabvärlden. Framför allt de monarkier som stöds av USA varav i synnerhet kungahuset Saud. Pakistan Today har en väl genomarbetad sammanställning av dessa konfliktytor.

Även om statsministerns officiella program kommer omfatta främst handelsfrågor är säkerhetsbalanserna i regionen ett givet ämne. Ett ämne som försvåras av palestiniernas situation och Sveriges erkännande av Palestina. Svårigheterna ligger i att Sverige har erkänt den Palestinska myndigheten (PA) som stat men vare sig Hamas, som kontrollerar Gaza-remsan eller PA har själva lyckats definiera gränserna för Palestina. Oslo-avtalet, och handskakningen i Camp David, som utgick från 1967 års gränser är ratificerat av Israels parlament men inte av palestinierna. Dessa träter internt, trots Nobel-pris, fortfarande om Israel skall raderas ut helt eller om det är 1948 års eller 1967 års gränser som skall utgöra basen för fortsatta samtal. Yassir Arafat lyckades aldrig få avtalen eller processerna fullt ratificerade av sitt eget folk. Det finns helt enkelt inga signerade urkunder med fullmakter.

Sverige har, med andra ord, erkänt en stat med en befolkning som inte själva har klarat av att definiera sitt eget territorium. Detta erkännande av oss var ett naturligt steg i den svenska feministiska utrikespolitiken.

En anomali då både Kurdistan men även Saharawis lyckats väsentligt bättre med detta trots att de lever med autonomi under andra staters överhöghet. Till och med staterna på Balkan har klarat av att definiera sina egna respektive territorier. Hur svenska UD resonerade kring vilket territorium som definierats, om vi nu definierat ett territorium åt palestinierna, innan regeringen erkände Palestina är okänt. Med detta som bakgrund står statsministern inför en grannlaga uppgift. Det blir inte bättre av att Saudiarabien är väl medvetna om såväl Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Miljöpartiets varma känslor för Muslimska Brödraskapet. Brödraskapet har tidigare utmanat Saudiarabiens statsreligion wahhabismen, och klanen al Wahhab, att vara främste uttolkare av sunni-islam. Saudiarabien ställde sig bakom kuppmakarna som störtade Brödraskapets president Mursi i Egypten. Idag närmar sig Hamas politiska gren Saudiarabien trots att den militära grenen vill stanna kvar och förlita sig på stödet från Iran och Syrien. Brödraskapet, med huvudsäte i Egypten och med starkt stöd i Hamas väpnade styrkor, vill i likhet med Iran radera ut Israel från kartan.

På sikt måste statsministern välja sida, han kan inte göra alla glada. Iran, som önskar radera ut Israel från kartan och som gör anspråk på den “sanna” uttolkningen av Islam eller Saudiarabien som försöker hitta pragmatiska lösningar i samarbete med andra aktörer, inklusive Israel, i regionen. I Saudiarabien ligger dessutom två av de tre för Islam viktigaste symbolerna. Mecka och Medina, den senare även kallad Profetens stad. Bägge förbjudna områden för icke-muslimer. Den tredje viktigaste symbolen ligger som bekant i Jerusalem i form av al-Aqsamoskén.

Det är sannolikt i detta sammanhang, så som situationen ser ut, inte heller någon slump att utrikesministern under Sveriges officiella besök i Saudiarabien tycks stanna kvar på hemmaplan för att ytterligare förfina den feministiska utrikespolitiken.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se