Vladimir Putin och de sju haven

  • Torsdag 27 Okt 2016 2016-10-27
E-post 0

Bedömare trodde först att de två ryska örlogsfartygen, av Buyan-M-klass, som varit baserade i Svarta havet, skulle stanna i Medelhavet i samband med kriget i Syrien. Men de fortsatte vidare till Nordsjön och på tisdagskvällen passerade de Stora Bält vid Danmark. De antas vara på väg till den ryska enklaven Kaliningrad. För de som kan sin ryska historia, främst idéhistoria, är detta inget att alarmeras över. Det är ett logiskt steg i en lång tradition.

Det som väckt extra uppmärksamhet är att de två fartygen är utrustade med långdistansrobotar, med mycket längre räckvidd än de Iskander-robotar som nyligen fördes till Kaliningrad. Försvarsminister Hultqvist  spekulerar inte i varför förflyttningen sker just nu, om det är ett svar på något som Sverige, Natoländer eller andra har gjort. Han vill inte heller säga något om huruvida Sverige ser förflyttningen som tillfällig eller permanent.Enligt den ryska tidningen Izvestija är korvetterna på väg att ansluta sig från den ryska Svartahavsflottan till en nyinrättad enhet i Östersjöflottan.  Enligt Tomas Ries, lektor vid Försvarshögskolan, försämrar det ryska agerandet den militära situationen i Norden. Han säger att agerandet kan tolkas på olika sätt.

– Man kan se det som en politisk markering. Putin är mycket medveten om att det här väcker uppmärksamhet, det är en styrkedemonstration.

– Det som händer nu är mycket oroande, det är inte en överdrift, säger Allan Widman (L), ordförande i Riksdagens försvarsutskott som implicit pekar på en krigsfara.

Widmans reaktion är dock något av en överreaktion men det finns i en liten fjäder för honom att göra en höna av. Widman har för vana att uttrycka sig väl alarmistiskt och röja mer än han rimligen bör röja varför Försvarsmakten och andra aktörer uppges blivit mer försiktiga med delgivning av känslig information. Försvarets förstärkning av skyddet av Gotland styrker dock de uppgifter som inkommit till Ledarsidorna av att den ryska upprustningen pågått under en längre tid från olika, av varandra oberoende, källor med hög trovärdighet. Dock är uppgifterna av en sådan art att de ej går att publicera då det skulle innebära ett brott mot tryckfrihetsförordningen. Rysslands agerande måste dessutom ses över en längre tid. Detta är inte första gången som Ryssland flyttar fram positionerna och det visar återigen på att det journalistiska, och politiska, minnet är kort.

2008 kom de första tecknen att Vladimir Putin verkligen är vår tids Peter den Store. Putin fullföljer till punkt och pricka hans strategier. Drömmen om dominans på de sju haven och tillgång till isfria hamnar. Jag beskrev detta i en perspektivartikel under Mats Edmans redaktörskap på Dagens Samhälle 2015 inför Almedalsveckan. Det som sker nu är inget nytt. Det som skedde i november 2008 var att den ryska kryssaren ”Peter den Store” passerade ut genom Bosporen in i Medelhavet, bara det väckte säkerhetspolitisk uppmärksamhet, för att ta sig vidare genom Gibraltarsundet över Atlanten för en samövning med Venezuelanska flygstridskrafter.

Rakt in i den västra hemisfären, USA:s intressesfär, utan att någon lyfte ett finger.

2014 kränktes amerikanskt luftrum av ryskt stridsflyg i Alaska, då bedömdes detta som ett misstag men idag bör detta ses i ett annat ljus. Under sommaren 2016 passerade en rysk attackubåt engelska kanalen. På fredag beräknas det ryska hangarfartyget Admiral Kuznetsov passera endast tio nautiska mil från den brittiska kusten i Engelska kanalen för att ansluta sig till den ryska medelhavsflottan.

Sedan Vladimir Putin tog makten efter Boris Jeltsin har han sakta men målmedvetet följt Peter den Stores strategiska ambitioner. Systemet med buffertstater var vare sig Lenin eller Stalins påfund, det var Peter den Stores sätt att försvara Rodina. Rodina, moder Ryssland. Inte heller är ambitionen att kontrollera en fri passage från Östersjön ut till Atlanten något Putinskt, de som kan sin historia vet att denna ambition först tecknades ner av just Peter den Store. Och de delar inte bara ambitioner, de delar även stora drag av personligheter. Bägge varma anhängare till fransk kultur, konst och litteratur. Belästa, intellektuella och ur ett ryskt perspektiv, trots bilden om motsatsen, är Putin mer europé än hans företrädare Jeltsin. Försiktig med alkohol och uppskattar en lågmäld intellektuell konversation mer än bombastiska utspel. Jeltsin, själva karikatyren av en försupen ryss – på gränsen till “nekulturny”, efterträddes av en belevad intellektuell som på sin höjd njuter av ett glas vitt franskt vin av högsta kvalitet. En belevad, och högst intellektuell samt intelligent, man. Som trivs bäst i intellektuella sällskap. Men med en vilja av stål.

På ett personligt plan är det nog en av mina högsta önskningar att dels få gå en match mot honom i “martial arts”, han judoka, jag karateka, men sedan över ett glas vitt franskt vin prata om litteratur, idéhistoria, konst och musik men även om Marrakesh, en av hans och mina favoritstäder. Ett angenämt, intellektuellt, samtal med en bildad man. Det är detta som kännetecknar personen Putin.

Det som sker är inget nytt. Tecknen har funnits sedan 2008 och de som gjorde sin läxa, en profilering av Vladimir Putin, på MUST och annorstädes under tidigt nittiotal när han först dök upp på underrättelseradarn är idag inte förvånade. Putin har rätt personlighet och han vet att även om väst har de finaste klockorna och tekniken så har Ryssland tiden. Så har det alltid varit. Nu har han visat att Rodina, Moder Ryssland, kan röra sig obehindrat på de sju haven. Utan att bli ifrågasatt.

Precis det som var Peter den Stores ambition.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se