Danmark: Krav och tydliga mål skall säkra samhällskontraktet

  • Måndag 28 Nov 2016 2016-11-28
E-post 0

Den nya danska regeringen har nu förhandlats klart mellan statsministern Lars Løkke Rasmussens Venstre och sina partners Liberal Alliance och Konservativa. Återigen lämnas Dansk Folkeparti utanför regeringssamarbetet även fast den parlamentariska styrkan som de med profilen Pia Kjærsgaard tillskansat sig slår igenom.

Vid valet 2015, det senaste valet till det danska Folketinget, erhöll Dansk Folkeparti 21,1 procent av rösterna. Danmark har, till skillnad från Sverige, inte fasta mandatperioder. Där säger reglerna att statsministern ska utlysa val senast fyra år efter det senaste valet till Folketinget. Det är en stor fördel för regeringschefen, som kan välja att utlysa val när opinionsmätningarna är fördelaktiga, eller när de politiska motståndarna är försvagade. Lars Løkke Rasmussen regerar idag i minoritet i likhet med Stefan Löfven i Sverige. Skillnaden är att Rasmussen sannolikt lyckats baka fram en politik fram till nästa val som kommer att erhålla en politisk majoritet utöver stödet från Dansk Folkeparti. Varför det är möjligt är for att Folketingets största parti, Socialdemokraterna, har en helt annan syn på framför allt migrationspolitik än sin svenska motsvarighet.

Detta avstånd markerades tydligt när Carin Jämtin och den socialdemokratiska partiledningen bröt mot de nordiska socialdemokraternas tradition med att hjälpa till i valspurten. Carin Jämtin valde 2015 att stanna i Sverige som markering i vad hon ansåg vara en inhuman migrationspolitik. Kommunalrådet i Växjö, Malin Lauber, menade att systerpartiet använder sig av en retorik som bygger på att alla människor inte är lika mycket värda samt att de danska socialdemokraternas valbudskap

”Kommer du till Danmark ska du arbeta”

väckte viss upprördhet inom de svenska socialdemokraternas partiledning. Den danska socialdemokratin håller fortfarande fast vid arbetarrörelsens ideal,  gör din plikt – kräv din rätt, för att förtjäna sitt uppehälle. Den svenska socialdemokratiska partiledningen ansåg 2015 detta vara stötande.

Regeringen Løkke Rasmussen II bar tydliga spår av att ha lagt sig nära Dansk Folkeparti i de flesta frågor. Framför allt migrationspolitiken skärps ytterligare. 

Den danska regeringen skall inom rättsområdet skärpa straffen för våldsbrott. Till skillnad från i Sverige, där oftast gärningsmannen sätts i fokus, kommer den danska kriminalpolitiken fokusera på att skärpa straffen kraftigt. Motsvarande parallell utveckling kan börja skönjas i den svenska regeringen genom skärpta vapenlagar men Danmark är generellt såväl tydligare som snabbare att sätta brottsoffrets behov före gärningsmannens. Få glömmer nog bort hur rikspolischef Dan Eliasson hyste varmare känslor för den unge man som mördade en anställd svensk-syrianska på ett HVB-boende för asylköande unga män. Danmark, och Finland, har ett väsentligt tydligare brottsofferfokus än det blomsterhattstantsperspekitv som tillämpas i Sverige. Sverige präglas kraftigt av det senare.

Övriga punkter som den nya danska regeringen trycker på är

  • Upprätthålla dagens gränskontroller
  • Ytterligare skärpa dessa med en nödbroms som innebär avvisning direkt vid gränsen
  • Ett nytt asylsystem införs. Asyl söks från tredje land
  • Familjeåterförening kräver att den enskilde är i självförsörjning
  • Skärpta krav för danskt medborgarskap
  • Danmark kommer att följa de åtaganden man utfäst sig till i internationella konventioner.

Men även arbetsmarknadspolitiken tydliggörs på ett helt annat sätt än i Sverige och liknar mer Finlands mycket klara och koncisa budskap.

  • Minst 25 procent av alla unga skall genomgå en yrkesutbildning efter fullgjord folkskola, år 2025 skall andelen vara 30 procent
  • Minst 60 procent av de nyutbildade skall finna arbete i den privata sektorn för att säkra verksamheten i den offentliga
  • Minst 50 procent av arbetskraften skall ha genomfört post-gymnasial utbildning innan 30-årsdagen, huvuddelen skall ha genomgått dessa utbildningar på normal tid utan uppehåll.

Danmark följer nu samma trend som finns i Finland och Frankrike. Koncis politik, gripbara mål samt tydliga krav på medborgarna, och de som trängtar efter att bli medborgare, för att det danska samhällskontraktet skall kunna vidmakthållas. Med egenmakt på medborgarnivå, ett starkt samhällskontrakt följer eget ansvar.

Danmark, som Finland och Frankrike, värnar mycket tydligt om nationalstaten och att det är först när denna är intakt med ett fungerande samhällskontrakt med brett stöd som bredare samarbeten kan vara lyckosamma. Eller ens tänkbara. För den politiken har den danska regeringen ett brett folkligt stöd. Men att Dansk Folkeparti ändå har, utanför den danska regeringen, stort inflytande är dock klart.

Enda egentliga sakskälet till att de inte ingår regeringen Løkke Rasmussen II är Dansk Folkepartis Putin-vänliga syn inom utrikespolitiken, en syn som liknar den franske presidentkandidaten Fillons. Om den franska utrikespolitiken skiftar fokus med Fillons aviserade, till en mer Rysslandsvänlig politik, kan det inte uteslutas att Dansk Folkeparti mycket väl kan anses regeringsfähigt i framtiden.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se