En återgång till 2015 års kaos

  • Tisdag 29 Nov 2016 2016-11-29
E-post 0

Edit 15:30

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) låter idag på en presskonferens förstå att vi i år och nästa år kommer att ta emot fler flyktingar än någonsin. Kommunerna som inte klarar av sina åtaganden kommer få viss respit. Årets kvot, som inte lyckas placeras ut, kommer överföras till 2017 års kvot. Kommunerna får nu några månader till på sig, men därefter kan det bli någon typ av sanktion.

Slut edit

 

Sydsvenska Dagbladet har påbörjat granskningen av motionerna till Socialdemokraternas partikongress i april 2017. Motion nummer 18 från Lunds arbetarekommun är extra intressant då den kommer från migrationsminister Morgan Johanssons egen arbetarekommun: 

“Att en socialdemokratiskt ledd regering väljer att underminera asylrätten är ansvarslöst och inhumant”.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Denna motion, och Stockholms Arbetarekommuns motsvarande är ett annat exempel på dels hur splittrade socialdemokraterna är i frågan om migration, dels en förklaring på senfärdigheten att agera från regeringens fråga. Stockholms Arbetarekommun vill även de gå den väg som Lunds Arbetarekommun vill slå in på. Stockholms Arbetarekommun leds av inrikesminister Anders Ygeman.

Lars Wilderäng har sammanställt hur lite ord och handling är förknippade med varandra från justitiedepartementet som leds av Johansson och Ygeman. Trots statsministerns försäkringar om att den situation som uppstod 2015 inte skall uppstå igen leds det departement som ansvarar för migrationspolitiken, justitiedepartementet, av statsråd som har som sina partidistrikts uppdrag att skrota den tillfälliga lagstiftningen så snart som möjligt.

Detta ger förklaringen till Wilderängs korrekta iakttagelser och rättmätiga kritik. Både Morgan Johansson och Anders Ygeman står i partiet inte för någon annan politisk inriktning än att återgå till 2015 års kaos.

Samtidigt aviserar näringsminister Mikael Damberg hur Stockholms Läns Arbetarekommun och regeringen ser på frågan. Damberg vill så fort som möjligt montera ner gränskontrollerna.

Från Justitiedepartementet rapporterar nu allt fler av varandra oberoende källor om ett totalt stillestånd parat med uppgivenhet. En tjänsteman säger att

”vi har förlorat frågan och tappat kontrollen om migrationen globalt, regionalt (inom EU, min anmärkning) och nationellt”

Med en regering som i praktiken är helt låst och nu med tre tunga ministrar, Damberg, Johansson och Ygeman, som alla på olika sätt och av olika skäl (Johansson och Damberg som har sina partidistrikts uppdrag) verkar för att återgå till 2015 års kaosartade situation kommer det rimligen inte ske något avgörande förbättringsarbete under mandatperioden. Riksrevisionen varnar dessutom för att regeringens budget innehåller dolda effekter på Sveriges kommuner som följdeffekter av bland annat migrationen vi sett de senaste åren och som Ledarsidorna.se varnat för. Enligt Riksrevisionen saknas 50 miljarder kronor för att kommunerna ska kunna upprätthålla välfärdsnivån när svenskarna blir fler. Var de pengarna ska komma ifrån är oklart. För 2017 saknas 17 MDR SEK för aviserade reformer vilket är remarkabelt. Riksrevisionen konstaterar att regeringen saknar en långsiktig plan för de närmaste 10-15 åren.

Men. Dessa tre, Mikael Damberg, Morgan Johansson och Anders Ygeman, har stöd av Maria Ferm, MP, samt de miljöpartistiska statsråden. Mot dessa står statsministern och finansministern samt eventuellt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Ylva Johansson tillhör dock Stockholms Arbetarekommun som, precis som Lunds Arbetarekommun, vill återgå till den kaosartade situation som den 2015. Såväl Ygeman som Ylva Johansson förväntas föra Stockholms Arbetarekommuns frågor på samma sätt som samordningsminister Ibrahim Baylan sannolikt förutsätts  verka för den ordning som Mikael Damberg förespråkar. Baylan tillhör den partifalang, och det partidistrikt, som står Damberg nära. 

Socialdemokraternas inre liv leder till en rad låsningar som förstärks av samarbetet med Miljöpartiet i regeringen samt ger en förklaring till varför så lite händer inom migrationsområdet för att återta kontrollen över situationen. Dels på grund av att tre ministrar vill riva upp de beslut som skapat visst lugn, dels är antingen medvetet senfärdiga eller allmänt söliga med de åtgärder som skulle leda till en långsiktig och hållbar lösning vilket Wilderäng pekat på.

Kostnaderna för denna form av ansvarstagande politik som socialdemokraterna fört, för (med viss inbromsning i form av en tillfällig lagstiftning) och kommer att föra kommer dock inte primärt belasta statskassan utan alla Sveriges kommuner långsiktigt vilket Riksrevisionen pekat på. Ett ansvar som vår statsledning säger sig ta för att därefter utan onödigt dröjsmål rulla över detta på kommunerna i mellanvalsperioden. Mellanvalsperioder har den prekära egenheten att väljarna inte tillfrågas först. Notan kommer först efteråt. I Stockholms stad i form av hotellnotor.

Som ett direkt resultat av regeringens hitintills förda politik, samt Sveriges tämligen hitintills generösa syn på borttappade pass, har det i bland annat Norge sedan 2015 förberetts lagstiftning för att tillfälligt begränsa Sverige från den nordiska passunionen. Skulle detta införas i enlighet med de norska förarbeten som Ledarsidorna tagit del av skulle det innebära att vi i praktiken skulle utestängas från det nordiska samarbetet på samtliga plan under en viss tid. Norge har redan infört gränskontroller.

Utgången av socialdemokraternas kongress samt låsningarna inom regeringen avgör om S ska utmana M och SD – och därmed gå till val 2018 på ökat eller minskat migrantmottagande. Fram till dess kan vi inte förvänta oss några mer avgörande förändringar eller förbättringar. 

 

 Redaktörens kommentar

Det är glädjande med all respons som Ledarsidorna.se får i olika sammanhang. Eller, glädjande är egentligen fel ord. Vi på redaktionen hade hellre haft fel men allt vi varnat för ser nu ut att slå in. 

Det som förenar oss i redaktionen är dock tron på folkbildningen och alla människors ansvar och fria val. Att inte välja är även det ett val men bör tas på bildningens grundvalar. Det är detta som driver oss och vi tackar alla läsare för alla bidrag som gjort, och gör, denna resa möjlig. Alla bidrag går oavkortat in i verksamheten.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se