Finansministern är påtagligt nöjd

  • Söndag 20 Nov 2016 2016-11-20
E-post 0

Försäkringskassan river i efterhand upp beslutet att minska assistansen till den MS-sjuka och rullstolsburna 57-åriga kvinna som avled på en handikapptoalett i ett köpcentra i Malmö rapporterade Expressen under söndagen. Samtidigt kunde DI rapportera att Ekonomistyrningsverkets senaste prognos visar på ett överskott i finanserna i år. Det borde vara, i detta sammanhang, ett och annat som skaver.

Men för den 57-åriga kvinnan ser det ljusare ut nu, förutom att hon är död.

Handläggaren hade räknat fel, säger Cecilia som är ombud för den döda kvinnans familj.

Samtidigt visar det sig att statens finansiella sparande slutar i år på 19 miljarder kronor, enligt ESV:s nya prognos. Det är en rejäl upprevidering jämfört med det överskott på 2 miljarder som var finansdepartementets beräkning i samband med höstbudgeten i september.

“Det är ingen tillfällighet”, säger en påtagligt nöjd finansminister Magdalena Andersson.

Finansministern är nöjd. Myndigheternas utbetalningar var drygt 6 miljarder kronor lägre, samtidigt som skatteinkomsterna blev cirka 3 miljarder kronor högre än beräknat. De högre skatteinkomsterna förklaras främst av högre inbetalningar av kompletterande skatt. De senaste 12 månaderna har staten lånat upp 66 miljarder kronor. enligt Riksgälden. Ränteutgifterna de senaste 12 månaderna uppgår till lite drygt 9,5 miljarder kronor. Det finansiella sparandet utgör knappt en tredjedel av vad vi lånat upp de senaste 12 månaderna.

Ungefär som att du lånar nittio kronor och sätter in trettio av dem på banken för att konsumera resten och påtagligt nöjd med situationen sedan påstå att du sparar. Då är det ordning och reda i finanserna.

Under ett två timmar långt möte har Försäkringskassan erkänt att det fanns flera brister i handläggningen av den nu döde 57 åriga kvinnans rätt till stöd. Försäkringskassan bekräftade att beslutet var felaktigt, och att det ska rättas till i efterhand. Efter att kvinnan är död. En enkel åtgärd. Det nya beslutet kostar staten ingenting då kvinnan nu är död och begravd. Det påverkar bara Försäkringskassans kostnadsmassa positivt då det nya beslutet inte innebär några höjda kostnader. Ett dödsfall har, som en lite udda detalj av mest teknisk natur, att det sällan kan rättas till i efterhand. Att regeringen vill genomföra besparingar på LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättningen är ingen nyhet. Det skall sparas över hela linjen. Ett annat besparingsobjekt är Selma, fyra år.

Selma kan inte gå. Inte röra armar eller ben, inte prata eller äta själv. Därför får hon i dag assistans drygt 66 timmar i veckan. Men efter ett nytt beslut av Försäkringskassan har hon inte längre rätt till hjälp. En logisk konsekvens av Försäkringskassans nya beräkningsmodeller och rättningar i efterhand. Det är först när dödsfall, eller andra trauman inträffar, de tar ett nytt beslut. Oavsett om klienten är vid liv eller att, som i Selmas fall, anhöriga som nu utan stöd från samhället och det numera alltmer imaginära samhällskontraktet kollapsar.

En av förklaringarna till Försäkringskassans nya beräkningsmodeller finner vi i myndighetens ekonomiska rapporter och prognoser. Bakom denna prognos gömmer sig människor som den MS-sjuka nu avlidna kvinnan och barn som Selma, fyra år. De är inte enskilda fall. Besparingarna genomförs över hela linjen.

För 2015 visade Försäkringskassan ett underskott på en halv miljard kronor, det vill säga, Försäkringskassan var tvungna att använda en halv miljard av sin anslagskredit och även om anslagen ökar med runt två miljarder per år de kommande åren måste underskottet arbetas in. Försäkringskassan är dessutom den myndighet som betalar ut bland annat hyresbidrag till de som bor i bostäder som de inte har råd med då de saknar arbete eller på annat sätt lever under fattigdomsgränsen. Försäkringskassan skriva själva i förordet till prognosen från i maj att:

Prognosen för bostadsbidrag har dock höjts på grund av en ny version av SCB:s mikrosimuleringsmodell FASIT, som bland annat bättre tar hänsyn till effekterna av migrationen.

För att citera en namnkunnig och officiell LO – företrädare i Stockholms län, som står Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård nära, så fort något berör ekonomiska migrationseffekter tidigare i sin kritik mot Ledarsidorna är denna form att befinna sig på ett sluttande plan. För att han ska vara konsekvent och trovärdig opinionsbildare och representativ för LO:s medlemmar bör han från och med nu konstatera att Försäkringskassan, en statlig myndighet som utför myndighetsutövning som innebär

”att befinna sig på ett sluttande plan”.

Allt fler statliga myndigheter tycks nu, enligt denna namnkunniga företrädare för LO:s Stockholmsdistrikt, befinna sig på detta sluttande plan mot fascismens och nazismens rike, i skrift. I officiella utfallsprognoser. Eller som inom regeringskansliet på interna genomgångar, allt återgivande av fakta i kommunikationen med medborgarna, även om det är officiella siffror som redovisas och skulle kunna underminera regeringens förmåga att föra ut sin politik, är det ett hot mot rikets säkerhet om det sätter regeringen i en negativ dager. Men.

Det är detta som är politik. Att ställa olika grupper mot varandra i ekonomiska prioriteringar. Oftast förlorar den svagaste gruppen. Det visar all empiri. Finansministern är dock påtagligt nöjd med utvecklingen.

Regeringen är nöjd. Alla ska vara nöjda. Utom kanske de som befinner sig på det sluttande planet. Nu i sällskap med Försäkringskassan som har det tveksamma omdömet att hänvisa till fakta. Och naturligtvis Selmas föräldrar samt de anhöriga till den 57 åriga kvinna som dog ensam, hängande i en ställning hon inte kunde ta sig ur på en offentlig toalett. Den senare fick ju i alla fall ett nytt, generösare, biståndsbeslut när hon väl avlidit att glädjas åt.

Allt är dock frågor på marginalen. Finansministern är påtagligt nöjd och den döda kvinnan har fått ett nytt beslut från Försäkringskassan som berättigar henne till ökat stöd. Om hon nu som död och begravd en vacker dag skulle behöva det i framtiden.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se