Gränskontrollerna: Minnet är bra men kort.

  • Fredag 4 Nov 2016 2016-11-04
E-post 0

Utan gränskontrollerna riskerar vi att gå tillbaka till den ohållbara situationen som rådde hösten 2015, menar inrikesminister Anders Ygeman (S). Han säger att gränskontrollerna i Öresundsregionen fortfarande behövs för att garantera ordning och säkerhet rapporterar SR med flera. Regeringen har beslutat att förlänga id-kontrollerna på buss, tåg och färjor till Sverige i ytterligare tre månader.

– Gränskontrollerna behövs fortfarande för att garantera ordning och säkerhet. Vi hade en ohållbar situation i november förra året när vi tog emot 10.000 asylsökande i veckan. Tack vare id-kontrollerna och andra beslut har vi fått ordning på den situationen, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) i kvällens Aktuellt.

Anders Ygeman menar att EU ännu inte har kontroll på sina yttre gränser, och dessutom inte några gemensamma bestämmelser om omfördelning av flyktingar. Sverige löper en risk om man skrotar gränskontrollerna..

Inrikesministern gör med största sannolikt en helt korrekt bedömning. Med tanke på att allt fler kommuner överväger att försöka skicka tillbaka kommunplacerade till Migrationsverket i brist på bostäder eller att de med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd erbjuds sämre boende än i asylboendet så kommer bristerna i mottagningssystemet kvarstå under lång tid. Och även om protesterna i Skåne nu är stora är frågan om hur troligt det är att de som pendlar till jobb på andra sidan Öresund verkligen gör allvar i sina hot att flytta till Danmark eller att de fåtal danskar som pendlar till Malmö kommer söka arbete i Köpenhamnsområdet.

En snickare med tio års erfarenhet i yrket i Skåne har en månadslön på 24 281 SEK per månad efter tio år i yrket exklusive ackordet. Medellönen ligger på 35 484 SEK. Motsvarande lön i Damnark ligger runt 30 000 DKK med en större lönespridning eller runt 40 000 SEK. En skicklig byggnadsarbetare med ledningserfarenhet kan tjäna upp till 60 000 SEK per månad. Att pendla över sundet med månadskort kostar 2 000 SEK per månad och är avdragsgillt. Boendepriserna i Köpenhamnsområdet är generellt högre än i Malmö varför det skall mycket till för en Malmöbo att göra allvar i sina hot. 96 procent av öresundspendlarna bor i Sverige och arbetar i Danmark. Av dessa utgör svenskarna 40 procent och därmed den största andelen av öresundspendlarna, medan danskarna utgör 37 procent. Den resterande andelen är födda utanför Sverige och Danmark.

Även om pendlandet minskat så finns det alla skäl att ifrågasätta MP i Malmö protester mot gränskontrollerna i sak. De menar att arbetsmarknaden påverkas. Svaret på det påståendet är nej. Det är inte arbetsmarknaden i Malmöregionen som påverkas, det är skatteunderlaget. 

Malmö har en svag skattebas och var fjärde krona i den kommunala budgeten är statsbidrag. Utan statsbidragen skulle Malmö gå i konkurs eller behöva sättas under tvångsförvaltning. Vidare var Malmö tidigare hårt ansatt av migrantströmmarna  vilket Miljöpartiet nu tycks ha glömt. Den totala slutnotan för 2015 års migrantström är inte färdigberäknad men det är inte osannolikt att Sverige som helhet måste, både av ekonomiska som kapacitetsmässigt skäl, bibehålla någon form av gränskontroll för att få balans i ekonomin igen. Miljöpartiet tycks vara i det närmaste totalt faktaresistenta och historielösa då Magdalena Andersson under 2016 varit tvungen att låna till Migrationsverkets kostnadsutveckling. En kostnadsutveckling som med råge översteg det hack i Malmöregionens kurva som uppstått.

Det är, med andra ord, en lönsam affär för Sverige som helhet att ytterligare öka Malmös bidrag än att släppa gränserna fria igen ur ett ekonomiskt perspektiv för Sverige som helhet.

Men. De resurserna finns inte idag och inte heller finns boenden i tillräcklig omfattning vilket Ledarsidorna redogjort för med smärtsamt uppvaknande för många som varit övertygade om den svenska generositeten. Ulf Bjereld är en som inte uppfattat de signalerna. Karin Wanngårds upprop till Stockholmarna att öppna sina bostäder resulterade i 20 sängplatser av rimlig standard.

Gränskontrollerna bör därmed kvarstå. Inte minst av humanitära skäl. Vi kan helt enkelt inte uppbåda de resurser som krävs för ett värdigt mottagande. Eller mottagande över huvudtaget för de som redan anlänt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se