Håller polisens chefer måttet?

  • Onsdag 2 Nov 2016 2016-11-02
E-post 0

Polischefen Lena Tysk hotade polischefen i Sala. Nu inleds en förundersökning mot Lena Tysk, och under tiden ska hon omplaceras till regionkansliet. enligt SVT. Sannolikt en rätt väl genomtänkt åtgärd med tanke på att brottsoffret, den hotade, var Tysks underordnade. Men det finns mer kring Lena Tysk i hennes historia. Inte bara att vara domare i marsvinstävlingar. Och det finns väsentligt mer i polisens närliggande historia.

− Efter dialog med Lena Tysk har jag idag beslutat att hon tillfälligt ska omplaceras till regionkansliet medan förundersökningen pågår, säger regionpolischef Carin Götblad, enligt ett pressmeddelande från Polisen.

Lena Tysk anmälde sig själv till Särskilda utredningar efter att SVT Nyheter Västmanland avslöjat att hon verbalt har hotat en lokal polischef i länet. Enligt Carin Götblad är det viktigt att den rättsprocessen får verka ostört och att ingen döms på förhand. Det är även ett sätt för Lena Tysk att hänvisa till förundersökningssekretess om obehagliga frågor dyker upp.

Lena Tysk har, som alla, en historia tidigare inom poliskåren. Förutom några kortare chefstjänster, på bland annat Norrmalmspolisen i Stockholm, har hon ansvarat för införandet av polisens rapporteringssystem PUST. Som lades ner. Tysk JO-anmäldes för att ha dolt kostnaderna i sin rapportering till rikspolischefen men anmälan lades ned. Fredrik Brokopp, huvudskyddsombud vid polisen i Nordvästskåne, anmälde Lena Tysk för grov trolöshet mot huvudman alternativt grovt tjänstefel.

I JO-anmälan skriver polisen att Tysk lämnat missvisande uppgifter om Pust Siebel som gjort att rikspolischef Bengt Svenson haft ett felaktigt beslutsunderlag. Lena Tysk ska underlåtit att föra vidare kritik från de poliser som arbetat med systemet i yttre tjänst. Enligt DN:s källor varnades Rikspolisstyrelsens ledning, bland annat av medarbetare på IT-avdelningen, för att förändringen skulle få allvarliga konsekvenser. Även Polisförbundet påpekade i ett tidigt stadium att Pust Siebel hade stora brister.

Computer Sweden har i flera artiklar uppmärksammat den oklara kostnaden för Polisens nu stoppade utredningsstöd Pust. Det har handlat om siffran 85 miljoner kronor, som rikspolischef tidigare Bengt Svenson angav som kostnaden när nedläggningsbeslutet fattades. En kostnad som är klart mycket lägre än de summor som tidigare angivits. Stora delar av kostnaderna doldes i andra projekt men Computer Sweden räknade fram en siffra på 300 MSEK. Men det finns mer.

Inom kompetensområdet hot som kemiska utsläpp/pandemi/stormar och terrorbrott fanns under Lena Tysks tid som avdelningschef på Rikspolisen en särskild resurs som särskild beredskapspolis. Som rådgivare till Rikspolischefen och regeringen, förvanskade Lena Tysk enligt JO-anmälan  information och gav direkt felaktiga faktaunderlag rörande Särskilda beredskapspolisen. Regering och riksdagen fattade beslut på de underlag och information Lena Tysk presenterade och lade ner enheten.

Ledarsidorna har begärt ut, och erhållit, anmälan mot Tysk men väljer att inte delge den som fullständigt källmaterial då det finns personuppgifter i den.

Efter den nedlagda JO-anmälan och efter att projektet lades ned erhöll Lena Tysk vad polisinterna källor kallar ”övergångsvitsord” då hon står nuvarande rikspolischef Dan Eliasson nära enligt flertalet källor. Ett övergångsvitsord är ett vitsord som inte är dåligt nog för befordran utan öppnar en möjlighet att börja om sin karriär i en annan del av polisen. Efter att den gamla organisationen revs upp träder nu en annan bild fram av den nya polisledningen. Där en kultur där hot mot underordnade och miljonrullningar behandlas med en axelryckning från ledningen. Att Götblad, medlem i Advokatsamfundets ”Hilda” tvingas göra en tillfällig omplacering av Tysk är sannolikt enda vägen framåt.

Utgången är dock oklar då Dan Eliasson är med i Advokatsamfundets ”Ruben”. Vilken åklagare som kommer utreda ärendet blir avgörande, skulle denne vara medlem i något av Advokatsamfundets nätverk reses frågan om vilken rättvisa som egentligen råder och vilka som står bakom polisens kultur i hur skattemedel förvaltas och vilken ledarskapskultur som egentligen råder.

Håller polisens chefer verkligen måttet idag?

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se