Margot Wallström, den tredje partisekreteraren

  • Tisdag 1 Nov 2016 2016-11-01
E-post 0

Margot Wallström är Socialdemokraternas starkaste kort bedömer partiledningen. Nu ger partiledningen med Stefan Löfven i spetsen henne ett specialuppdrag rapporterar Aftonbladet – att ena partiet och lyfta siffrorna inför kongress och valrörelse. Utrikesministern kommer att resa runt i alla S-distrikt och börjar med Skåne. Det nya uppdraget bekräftas av Wallströms stab på Utrikesdepartementet vilket innebär att Socialdemokraterna nu går från att ha två partisekreterare till tre. Den tredje sitter till vardags på Utrikesdepartementet.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Partisekreteraren har, oavsett parti, som huvuduppgift att hålla ihop och utveckla partiorganisationen. Socialdemokraterna har redan idag två partisekreterare. Lena  Rådström Baastad, Örebros tidigare kommunalråd, samt Katarina Berggren, Botkyrkas tidigare kommunalråd.

Katarina Berggren anställdes av Carin Jämtin med huvuduppgift att hålla ihop partiorganisationen, främst hålla dialogen med arbetarekommunerna. Det som var Carin Jämtins huvuduppgift men eftersom hon i huvudsak fokuserat på sin suppleantplats i Utrikesutskottet sedan valet 2014 så hann hon inte med sin huvudsyssla som hon valts till av en enig partikongress.

Trots att Socialdemokraterna med valet av Baastad nu rekryterat en person med det fokus som en partisekreterare rimligtvis ska ha kvarstår Bergren som vice partisekreterare. Bägge avlönade av partiet, men de kompletteras nu i praktiken med en tredje, avlönad av Regeringskansliet. Utrikesminister Wallström.

Verkställande Utskottet tycks i varje fall ansett det rimligt avvägt att vi har de facto tre partisekreterare när andra klarar sig med en enda.

Socialdemokraterna intog redan innan utnämningen av Wallström en särställning genom att ha två partisekreterare, inte ens Miljöpartiet har två stycken. Dessutom väljs Wallström, som rimligen borde ha utrikespolitiskt fokus med sina resor som i tjänsten borde ha primärt utrikes destinationer. Huruvida hon kommer nyttja regeringsplanet för att fullgöra sitt partiuppdrag eller inte framgår ej i uppdraget. Regeringsplanet (som egentligen är flera) är normalt i första hand vikt för statschefen, statsministern och utrikesministern.

Om utrikesminister Wallström väljer att nyttja regeringsplanet för partiinterna resor borde hon med största sannolikhet bli ett fall för Konstitutionsutskottet. Och förmånsbeskattas. Såvida inte utrikesministern lyckas koppla ihop eventuella gränsdragnings- och marktvister mellan etniska och religiösa grupper runt Stora Härjångsstöten i Jämtlands partidistrikt med konflikten kring Golanhöjderna på något sätt för att nämna ett exempel. Eller hur vattenregleringen i Jordanfloden och regleringen av Genesarets sjö kan ses ha ett säkerhetspolitiskt samband med vattenregleringen i sjön Tysslingen i Örebro län. Beredningsarbetet på Utrikesdepartementet bör i sådana fall vara i full gång. Ledarsidorna.se har dessvärre ingen information från sina källor att något sådant beredningsarbete pågår varför vi får förutsätta att det antingen inte pågår något eller att beredningen av kopplingarna mellan Härjångsstöten och Golanhöjderna samt de säkerhetspolitiska sambanden mellan Genesarets sjö och sjön Tysslingen omfattas av utrikessekretess när Wallström besöker dessa partidistrikt senare.

Med Näringsdepartementets före detta statssekreterare Erik Bromanders extensiva tolkning av Regeringskansliets resereglemente har vi all rätt att förvänta oss en viss försiktighet, alternativt finurlighet, i utformningen av dessa partiinterna resor.

Att Wallström och därmed utrikesdepartementet fått detta uppdrag är en logisk konsekvens av dels hennes personliga popularitet inom Socialdemokraterna men även som en konsekvens från sitt första år som utrikesminister. Trots platsen i Säkerhetsrådet 2017-2018 är hon som person inte riktigt lika populär i Mellanöstern som inom partiet. Arabförbundet, Saudiarabien och Israel har inte glömt bort hennes offentligt framförda förolämpningar även om dessa länder nu hävt sina sanktioner mot henne och Sverige. Detta blev som tydligast när det var statsministern som, efter Björn von Sydows ”förlåt oss”-resa som kungens särskilda sändebud blev först att besöka Saudiarabien är bara ett exempel. I avsaknad av en gångbar utrikesminister i den region där ett tredje världskrig brutit ut, om än så länge lågintensivt, bör det betecknas som ett misslyckande för både Stefan Löfven och Margot Wallström även fast Löfven gjorde bra ifrån sig vid besöket i Saudiarabien rapporterar källor från Riyad.

Skall Sverige ha en roll att spela i Mellanöstern och Nordafrika, där ett tredje världskrig pågår, har vi idag bara statsministern att spela med. Trots att hans närvaro på hemmaplan för att hålla ihop, och koordinera, Sverige aldrig varit så stort som nu. Denna situation kommer dessvärre kvarstå så länge han inte befordrar EU-minister Ann Linde till att rankas högre än Margot Wallström internationellt. Diplomatiska protokoll är noga med vilken position en person har i en regering.

Men. Något skall vi Socialdemokrater ha vår utrikesminister till. Så varför inte en tredje, av regeringskansliet avlönad, partisekreterare? Vi får förutsätta att Wallström och hennes stab i den rollen omfattas av samma villkor och resereglemente som andra partitjänstemän utan att förmånsbeskattas. Billigaste möjliga transporter brukar innebära andra klass tågkupé med eventuellt fritt Wi-Fi som tillägg och ett hotell av rimlig standard. I delat dubbelrum. Förslagsvis betalt med partikassan om inga andra primära skäl, som till huvudtjänsten som utrikesminister kopplade uppgifter, kan motivera att utrikesdepartementet finansierar resor eller bokar regeringsplanet.

Som stöd för detta minne bifogas Regeringskansliets egen mall för resor, så att ingen i Margot Wallströms stab missar den. Mallen är för attestering av reseorder och redovisning av kostnader om utrikesministern eller regeringens stabsmedlemmar tar i anspråk regeringskansliets och regeringens ekonomiska resurser eller får tillgång till dess transportresurser i form av regeringsplan för partiinterna resor. Allt för att säkerställa att kostnaderna sedan kan fördelas på rätt sätt.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se