Medieutredningen kan mycket väl öppna helvetets portar

  • Tisdag 8 Nov 2016 2016-11-08
E-post 0

Presstödet byter namn till mediestöd och ska kunna ges till annat än bara tryckta tidningar. Ett nytt offentligt finansierat mediebolag föreslås för att bevaka de områden som i dag saknar lokalpress. Det är några av förslagen i medieutredningen som på måndagen överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke. I grunden ett bättre system än dagens men det finns fallgropar. Allvarliga sådana som inte berörs närmare i utredningen.

Stödet ska även villkoras så att det ges till nyhetsmedier som präglas av principen om alla människors lika värde. När DN ställer frågan om det betyder det att hatsajter och plattformar med rasistisk agenda inte kommer att erhålla mediestöd svarar Anette Novak

– Statens medel ska gå till professionella, kvalitativa medier, alltså de som ger en bredd av perspektiv och representationer, att man visar en allsidig bild. Vilka det skulle utesluta håller jag mig borta från, eftersom jag är utredare som lämnar förslag till politikerna som ska göra lag av det.

I utredningen konstateras också ett ökat hot av desinformation som gör det svårare för medborgare att veta vad som är fakta. Hur man ska stärka försvaret mot detta svarar Novak

– Det är en stor mängd myndigheter som berörs av det här området, vilket gör att statens resurser sprids ut och blir små på varje enhet. För att medborgaren ska förstå vad som är riktigt och inte är det viktigt behövs att man gör en samordning och kraftsamlar mot det.

I teorin bör detta rimligen innebära att Polisens kod 291, som användes för att dölja brott som begås av asylakter inte längre döljs på samma sätt som gruppvåldtäkter inte kan sökas ut.

Ledarsidorna.se skulle i teorin kunna erhålla mediestöd från och med den första januari 2018 då reformen skall vara genomförd. Detta då utgivningen av artiklar skall vara minst 45 per år. Detta är en tämligen låg frekvens, inte mer än en vanlig veckosammanställning av artiklar samtidigt så är sammansättningen av den nämnd som föreslås så utformad att det är dagens medieaktörer som kommer fördela medlen.

Redan här kommer vi med stor sannolikhet se hur dagens bransch försvarar sina egna positioner. Allt beror på hur regelverket utformas och Ledarsidorna når idag längre än många lokala och regionala tidningars web-upplagor. Även längre än rikstäckande veckotidningar som Dagens Samhälle enligt amazon.com´s ranking- och benchmarkinginstitut alexa.com. Alexa räknas till branschens mest precisa verktyg för kvalificerade webanalyser. Ledarsidorna drivs idag i praktiken idéellt där endast krönikörer får betalt i enlighet med branschavtal. Utan en krona i statligt stöd. Ledarsidorna.se är i praktiken helt läsardriven. 

Utredningen pekar på det alla erfar, annonsintäkterna är låga och täcker inte alls de kostnader som krävs för att ens kunna hålla en utvecklingsmiljö igång med rätt kompetens. LO och Aftonbladets mångmiljonsatsning Politism  är ett exempel på detta. Den driver, enligt Alexa, runt hälften av den trafik Ledarsidorna driver men med mångmiljonbidrag av ägarna LO och Aftonbladet samt Kommunal. Mångmiljonbidrag hämtat ur medlemmarnas medlemsavgifter. Ledarsidorna står på egna ben och är i praktiken driven av sina läsare. Som det skall vara med andra ord. Vad den vanlige byggnadsarbetaren eller transportarbetaren tycker om kvaliteten på Politism är okänt och om den anses vara ett bra bidragsobjekt med medlemsmedel är även det okänt. Det kan vara en möjlighet för främst socialdemokraterna att skapa verktyg för att slippa ta LO-medlemmarnas medel till en verksamhet som går med miljonförlust varje år.

Utredningen sätter även implicit fingret på de avvägningar som en nämnd kommer ställas inför.

Religiösa huvudmän som inte vill underordna sig den svenska sekulära staten, som vill bilda separatistiska enklaver där inte kvinnans rättigheter råder enligt svensk lag. Detta skulle utmana hela Ibn Rushd-sfären där delar av denna sfär vill införa sharia-lagstiftning för muslimer i Sverige.

Abderizak Waberi, IFIS tidigare ordförande och riksdagsledamot (M) under en period var tydlig på den punkten. Samma krafter kan vi se inom Tro och Solidaritet samt Svenska Kyrkan. De vill ta en större plats i samhällsdebatten och religion har i allmänhet den egenheten att den endast sätter de egna anhängarna som lika. Trots hyllningsköerna av påven vid hans besök i Lund av bland annat Anders Lindberg på Aftonbladet har den katolska kyrkan ingen ambition att betrakta den lutheranska som jämställd med den katolska. Religion värderar inte alla människor lika vilket om inte annat Muslimska Brödraskapets syn på de muslimer som konverterar till kristendom är ett mycket tydligt tecken på. Tortyr och dödshot är vanligt förekommande. Inte bara i Levanten.

Den tredje tveksamheten är om det verkligen är motiverat med en tredje public service – kanal. Vad den skulle fylla för egentlig funktion. Den skulle ofrånkomligen redan från starten konkurrera med all den media i form av små webaktörer som skulle stimuleras till att bevaka de perspektiv övrig media inte mäktar med. En i allra högsta grad osund konkurrens där dagen Public Service sannolikt kan ges medel för att återupprätta stora delar av de lokalredaktioner som tidigare lagts ned.

Det finns, trots allt,  i utredningen en klar idé som mycket väl kan föra medieutvecklingen framåt. Men. Det finns fallgropar som fel utnyttjat kommer verka i totalt motsatt riktning. Den politiska majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting har inte någon ädlare historia av hur de hanterade Dagens Samhälle när de genom hanterandet av Mats Edman på Dagens Samhälle. Säkra källor säger att han blev utköpt för att han, företrädare för en konsekvensneutral journalistik ansågs för obekväm. Majoriteten i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som äger tidningen formellt, ersatte Edman med en för branschen okänd publicist men som förutsågs vara mer lydig. Det är osannolikt att en politiskt utsedd nämnd skulle agera annorlunda än vad dagens ledning av SKL gjort.

Vi kan fundera på hur Alice Bah Kuhnke kommer att utforma regelverket och om vi en dag kommer se en annan riksdagsmajoritet som, genom SKL för att ta ett exempel, ändrar inriktning på såväl anslagna medel som inriktning på de medier den har indirekt kontroll över.

Helvetets portar kan mycket väl öppnas på vid gavel samtidigt som utformningen medger en politisk styrning, nepotism och ett delikatessjäv som vi inte kommit i närheten av tidigare.

 

Post scriptum

Jag vet att jag är ute med håven nu. Men jag skulle så gärna vilja visa såväl Schibstedt, Aftonbladet och främst kulturministern att det går att producera kvalificerad journalistik och nyhetsbevakning utan statligt stöd. Skulle hälften av Ledarsidorna.se´s läsare ge en krona per dag skulle jag kunna ha en redaktion på heltid om fyra personer och en fotograf samt en fullödig utvecklingsmiljö.

Då skulle det bli åka av på riktigt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se