Stockholms stad klarar inte av regeringens placeringskrav av nyanlända

  • Tisdag 1 Nov 2016 2016-11-01
E-post 0

För att lösa krisen på bostäder för de totalt 5 460 människor som Stockholm ska ta emot under nästa år måste alla möjligheter prövas meddelade bland annat Stockholms Stads finansborgarråd i en artikel i DN den 14 oktober 2016. Runt 1 000 personer skulle enligt Karin Wanngård, finansborgarråd (S) riskera att komma att hamna på hotell och på vandrarhem. Den politiska majoriteten i Stadshuset vädjade den 14 oktober till stockholmarna: öppna era hem för nyanlända. Denna uppmaning till Stockholmarna i allmänhet och kanske alla de 15 000 som deltog i statsministerns möte på Medborgarplatsen där han, ivrigt flankerad av såväl SSU som Grön Ungdom lovade att inte bygga några murar har inte fallit i god jord. Tvärtom visar sig Stockholmarna vara som folk är mest.

Flera av varandra oberoende källor på tjänstemannanivå, men även nämndledamöter i Stockholms Stad Socialnämnd, vittnar om ett svalt intresse från Stockholmarna.

Endast 20 sängplatser av rimlig kvalitet har uppbådats. Idag har runt 800 kommunplacerade migranter kunnat erbjudas boenden av rimlig kvalitet, främst familjer. Resterande 2 000 som kommer komma i år finns det inga bostäder till. Denna grupp består främst av ensamkommande vuxna män i olika åldrar. Ledarsidornas källor säger alla unisont att Stockholm inledningsvis kommer hyra vandrarhem och hotellrum för dessa men att även sovsalar i idrottsanläggningar kommer komma ifråga i stor omfattning. 

Stockholmarna har ändrat attityd gentemot nyanlända. Om vi antar att de 15 000 som samlades på Medborgarplatsen skulle kunna upplåta 5 000 sängplatser hade både årets och nästa års behov varit tillgodosett. Nu stannar stockholmarnas öppna hjärtan vid två och en halv promille av de som deltog på Medbborgarplatsen. Stockholmarna har, för att använda sig av Advokatsamfundets generalsekreterare invektiv när hon kritiserade riksdagsledamoten Hanif Bali (M), anammat en attityd i handling som liknar bruna råttors. När Ledarsidorna uppmärksammade just bostäderna som så kallad ”trång sektor” och bristerna i systemet påtalade en närstående till finansborgarrådet Wanngård att Ledarsidorna befann sig på ett sluttande plan.

Nu befinner sig hela Stockholm stad på ett sluttande plan.

De politiska företrädare som Ledarsidorna varit i kontakt med står inför ett beslut att vilja skicka tillbaka de kommunplacerade till Migrationsverket då dessa idag riskerar att hamna i en sämre bostadssituation än den de lämnar. Besvikelsen hos dessa ensamkommande män kommer med stor sannolikhet bli stor om de tvingas sova i idrottshallar, två och två i sovbås, med människor de inte känner. Många av dessa män har genom sina familjer och klaner lånat upp eller sålt allt de har för att ta sig till Sverige som utmålas som paradiset på jorden av flyktingsmugglare. Då frustrationen inte kan tas ut på den som lurat in dem i en allvarlig situation sannolikt fortfarande befinner sig i Medelhavsområdet så kommer frustrationen och besvikelsen med stor sannolikhet tas ut på de som finns närmast till hands. De anställda vid dessa boenden.

På webbsidan w2eu.info – “Welcome to Europé“, finns omfattande information till migranterna hur de ska agera på sin resa till och igenom Europa, även Sverige. Den är tillgänglig på engelska, franska, farsi och arabiska. Där presenteras såväl vad som räknas som asylskäl som ekonomiska förmåner. Sidan uppdateras ständigt och samtliga av de tjugotal migranter från främst Nordafrika som Ledarsidorna varit i kontakt den senaste månaden med har kunnat uppvisa den i sina respektive telefoner. Det är, migranten eller den asylsökandes ”bibel”. Den som tar dem genom Europa och lovar guld och gröna skogar om de säger rätt saker.

Nu sitter dessa kommunplacerade i en rent helvetisk situation. Många av dem förväntas, i linje med vad som presenteras i denna informationskanal, snabbt kunna återförenas med sina närstående samt börja betala tillbaka på de lån de tagit från sin familj eller sin klan för att finansiera resan. De anhöriga, som väntar kvar i ursprungsländerna, får inte sällan uppleva dödshot när återbetalningen uteblir.

Stockholmarna visar sig vara som folk är mest. Bruna råttor på ett sluttande plan, för att kombinera citaten från två ledande opinionsbildare. Öppna hjärtan, ja, men bara om någon annan gör uppoffringarna som krävs.

Post scriptum

Ledarsidorna.se drivs helt och hållet av läsarnas donationer så att externa skribenter kan arvoderas enligt Journalistförbundets frilansavtal. Research tar tid och källor skall både vårdas och kontrolleras vilket är tidskrävande.

Alla donationer går oavkortat in till verksamheten. Ledarsidorna.se tackar alla donatorer, såväl historiska, nutida samt framtida. Både som engångs och månatliga. Det är ni som byggt, och fortfarande bygger, Ledarsidorna.se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se