Valet i USA förutsätter pragmatism och inte känslosås

  • Torsdag 10 Nov 2016 2016-11-10
E-post 0

Dagen efter det amerikanska presidentvalet spekuleras i vilka konsekvenserna blir av valet. Finansminister Magdalena Andersson (S) menar att det återstår att se vilken politik Trump väljer att föra, men att det är viktigare än någonsin att vårda det politiska samtalet. Ett, för första gången, balanserat uttalande av en ledande företrädare för regeringen på lång tid. Dessvärre så höll inte den balanserade linjen hela vägen. Regeringen har inte haft balans i sina uttalanden som paradgren tidigare inom vare sig inrikes- eller utrikespolitiken.

– Vi behöver föra en debatt som grundar sig på fakta och analyser snarare än på känslor och osakliga påhopp, säger Andersson i en intervju med Ekot

Dessvärre höll inte den balanserade linjen fullt ut. Statsministern fyllde i:

– Jag hade hellre velat se att Hillary Clinton vann valet. Det hade varit betydligt bättre av flera skäl. Men jag har också sagt hela tiden att oavsett vem som vinner valet ska Sverige eftersträva en bra relation med den som blir president. 

Redan där vecklade regeringen in sig i ett krångligt resonemang som kommer ta onödig tid att reda ut med USA:s “President elect” även om statsministern reparerade det mesta av detta senare i SVT. Här förtjänar Jimmie Åkesson (SD) kritik för att prata om Trump som obalanserad, om än i implicita termer. Gör Åkesson anspråk på att vara stödhjul åt en regering 2018 förutsätts en mer återhållsam ton. En väsentligt mer diplomatiskt korrekt reaktion redan från början hade varit att som förbundskansler Angela Merkel kort och korrekt gratulera Donald Trump till segern och markera att Tyskland ser fram emot ett fortsatt samarbete. Inte mer, och inte mindre.

Men att det kommer att bli konsekvenser för oss inför våra två år i FN:s säkerhetsråd måste, med ”President elect” Donald Trump, vara ställt utom allt rimligt tvivel. Utrikesminier Margot Wallström (S) menar att det är det är viktigt att vi fortsätter att driva vår linje att sträva efter större jämlikhet och jämställdhet. Vi har sett att valet visar på vilka konsekvenser som ett land med stor splittring får menar utrikesministern och fortsätter.

– Vi är väl förberedda för vår uppgift och kommer att försöka att fortsätta driva vår linje, säger Margot Wallström.

Det är tveksamt om det arbetet kommer ge några avtryck i FN:s säkerhetsråd. Trump är vitsordat tämligen ointresserad av feministisk utrikespolitik. USA har, som bekant, en i grunden annan syn på utrikespolitik som främst handlat om råvaruförsörjning och dominans. Den gender-utbildning av officerare och de gender-perspektiv som idag genomsyrar all officersutbildning vid Försvarshögskolan kommer, med viss säkerhet, inte bli någon stor exportprodukt till USA:s krigsmakt. Snarare kan vi förvänta oss att USA:s representant i säkerhetsrådet väljer att gå och dricka kaffe eller lösa korsord när Sverige börjar driva de frågorna. Vad regeringens närmaste rådgivare, professor Robert Egnell, har att säga om det framledes återstår att se. Egnell har under sin tid på FHS gjort genderutbildning och genderperspektiv på allt till ett obligatoriskt inslag i utbildningen av officerare. USA har kärnvapen och en stor krigsmakt. Sverige kan stoltsera med genderutbildade officerare och ett havererat materialförsörjningssystem (PRIO) som knappt kan hantera löneutbetalningar.

Men även andra länder kan gå en osäker framtid till mötes i relationerna med USA. Marocko är ett sådant land men även här kan det vara så att President Trump  tvingas till att inse realiteterna i terrorbekämpningen. Marocko intar en särställning i kampen mot terror och där delar Trump syn med Vladimir Putin. Putin har gjort inbrytningsförsök i form att vilja gå in i en närmare relation med Marocko som hitintills valt USA som närmaste partner.

Israel är ett annat exempel. Det har funnits antisemitiska inslag i Trumps kampanj men samtidigt tydliga signaler på att Trump vill överge tvåsatslösningen och helt enkelt lägga ner allt arbete med palestinierna. Detta skulle öppna för Ryssland, i allians med Iran och Bashar al Assad i Syrien, att sätta agendan i Levanten.

Sverige bör noga fundera på vilken svansföring vi skall ha nu. Finansminister Magdalena Anderssons anslag, kort och neutralt, är sannolikt en bättre väg än att låta känslor styra som i exemplet med vår stats- respektive utrikesminister. För att inte tala om delar av oppositionen som gått från neutrala uttalanden till att tala om klumpar i magen eller som vänsterpartiets, och regeringens stödhjul, Jonas Sjöstedt sitta i television och med gråt i halsen prata om alla vänner som nu söker visum till Canada.

Kort och neutralt. Framtiden får utvisa. Det vore en rimligare väg för oss att gå och som bidrar till att lugna ner stämningarna inrikespolitiskt framåt än att hamna i känslosåsen. Känslosås är något som Aftonbladets respektive Dagens Nyheters ledarredaktioner med viss fördel kan fortsätta ägna sig åt så vi andra kan försöka hålla en pragmatisk linje i en värld som nu mycket väl kan komma att förändras snabbt.

Aldrig har värdet av att vi håller oss till “old – school” diplomati varit så högt. Lågmält och trogen det diplomatiska protokollet  Nu bör den värderas väsentligt högre än den “moderna diplomatin” som infördes av Margot Wallström när hon tillträdde som utrikesminister. En form av diplomati som har sin egen historia.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.