Ytterligare problem för Stockholmspolisen

  • Fredag 25 Nov 2016 2016-11-25
E-post 0

Rikspolischef Dan Eliasson presenterade i december 2015  fjorton bostadsområden i landet som ska vara särskilt prioriterade med fokus på ökad polistäthet. Listan på områden sammanfaller med polisens förteckning över ”särskilt utsatta områden” Gemensamt för dessa områden är att kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. Projektet Mareld omfattar de områden som finns i Stockholms län. Mareld kantas dock med stora problem, problem som är av sådan omfattning att de rimligen inte kan lösas inom överskådlig tid.

I Mareld omfattas Ronna, Geneta och Lina i Södertälje. För Stockholms del Tensta, Rinkeby och Husby. Och för Botkyrka ingår områdena Norsborg och Hallunda, men Fittja och Alby har tillkommit i de efterföljande diskussionerna.

”Men det här betyder inte att andra områden inte skulle inbegripas i arbetet. Kriminaliteten är som en amöba som flyter, det innebär att vi måste följa den”, säger Gunnar Appelgren som samordnar Mareld.

Övriga områden finns i Malmö, Göteborg, Växjö och Örebro. Ett särskilt utsatt område inbegriper även i olika utsträckning

  • parallella samhällsstrukturer
  • extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
  • personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
  • en hög koncentration av kriminella.

Ledarsidorna har från flera av varandra oberoende källor inom polisen nåtts av oroväckande signaler om framfarten. Av de mellan trettio och fyrtio tjänster som skulle tillsättas i Södertälje under 2016 inom Mareld har endast nio tillsatts. Samtidigt har åtta poliser slutat eller gått vidare på något sätt. Av den kraftiga resursförstärkning som aviserats under 2016 ser facit ut att bli hela en polis till i yttre tjänst att möta den organiserade brottsligheten och den tilltagande radikaliseringen med. En polisman med 40 timmars arbetsvecka före arbetstidsförkortning i enlighet med vad kollektivavtalet reglerar för skiftgång.

Andra lokalpolisområden  i Stockholms län visar upp liknande situation. Vid Norrmalmspolisen visar minst ett turlag upp en femtioprocentig vakansgrad. Av femtio tjänster är endast tjugofem besatta med fysiska personer. Luckorna täcks, när det går, med antingen frivillig eller beordrad övertid. Situationen i Stockholm är inte unik. I praktiken vittnar en överväldigande majoritet av Sveriges polisområden och lokalpolisområden om en konsekvent underbemanning av poliser i yttre tjänst.

Inrikesminister Anders Ygeman har efterlyst märkbara förbättringar av läget innan nyår. Rikspolischef Dan Eliasson har tidigare under hösten garanterat detta men börjar nu prata om att effekterna kommer märkas av först under 2017. Med tanke på hur Mareld utvecklas kommer det ta trettio år med dagens utvecklingstakt innan Södertäljepolisen nått sin eftersträvade personaltäthet. Inom statsvetenskapen är en generation tjugo år. Dagens gängkriminella kan med andra ord i godan ro bli såväl föräldrar, far- som morföräldrar innan polistätheten är den utlovade. Någon, redan idag lite äldre, kan till och med bli gammelfarfar eller gammelmorfar.

Om de nu överlever i den kriminella och radikaliserade miljön. En miljö med egna normer, lagar och framfor allt bestraffningar. Sällan morötter, oftast piskor av olika slag. En miljö som präglas av högt våldskapital.  Våldskapital är en okomplicerad term. Enkelt uttryckt står ordet för att det finns personer som är beredda att använda våld, ibland mycket grovt våld. De äger ett kapital i form av våld.

Södertälje, Malmö, Vivalla i Örebro. Alla riskerar de snart att bli förlorade områden eller till och med hela städer. Ju längre tid dessa områden präglas av gängkriminalitet, personer med högt våldskapital och radikalisering, desto längre tid kommer det ta att ta tillbaka dessa områden.

Det är idag cirka sex veckor kvar på året. Innan året gått mot sitt slut skulle allt bli märkbart bättre enligt rikspolischefen. Det är samma år som Södertälje, efter svåra vedermödor, förstärktes med en polis till i yttre tjänst. Och turlagen i Stockholms Stad dras med femtioprocentiga vakanser.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se