DN Kultur: Postmodern faktaförnekelse och kvinnohat

  • Fredag 9 Dec 2016 2016-12-09
E-post 0

Vad är det som händer med det svenska opinionsklimatet? Håller liberala ledarsidor på att falla för högerpopulismens sirensånger? I tre artiklar undersökte författaren Mattias Hagberg ett värderingsskifte i den svenska debatten i Dagens Nyheter. Men frågan är och Dagens Nyheter och Mattias Hagberg är rätt forum respektive person att föra denna debatt. Fram träder en artikelserie på en liberal kultursida präglad av postmodern faktaförnekelse och, märkligt nog, ett gödande lågintensivt hat mot framgångsrika och starka kvinnor. Ett hat med spår av kvinnoförakt.

Hagbergs angrepp på vad han menar är någon form av högerpopulism inskränker sig i praktiken på ett frontalangrepp på framgångsrika kvinnor. Alice Teodorescu, Ann-Charlotte Marteus, Anna Dahlberg, Rebecca Weidmo Uvell, Paulina Neuding och Jenny Sonesson är de som Mattias Hagberg maniskt uppehåller sig vid. Docenten i Litteraturkunskap, Johan Lundberg, riksdagsledamoten Hanif Bali och SvD:s Ivar Arpi samt Dick Erixon nämns närmast som i förbifarten. För att vara en liberal kulturskribent visar Mattias Hagberg upp en märklig mixtur av kvinnofixering och, trots att han vill ge sken om motsatsen, faktaförnekelse. Hagberg menar att Expressen , med Anna Dahlberg vid rodret, blivit en röst som hellre försvarar gränser och byråkratiska beslut än individer.

Hagberg missar att fram till tidig höst 2016 hette den ansvarige ledarredaktören Eric Erfors. Det var under hans, inte Anna Dahlbergs, ledarskap som han tagit sitt största urval av artiklar för sin studie. Slutsatsen kan inte bli någon annan än att Hagberg anar en konspiration av framgångsrika kvinnor som han nu, likt don Quijote, måste dra en lans mot. Att Erfors aldrig var ansvarig utan att Anna Dahlberg, likt en kvinnlig Rasputin, förvridit chefredaktören Thomas Matssons omdöme och fjärrstyrt Erfors.

Det andra faktafelet som Hagberg begår är att han menar att 

”Överhuvudtaget har Expressens ledarredaktion en tendens att sätta likhetstecken mellan kriminalitet och förorter. Den har till och med uppfunnit ett eget ord för att beskriva saken: ”förortsvåldet” och kopplar det ofta till invandring och integration.”

Som om detta inte stämde. Polisen har identifierat 32 utsatta och 15 särskilt utsatta områden i Nationella Operativa Avdelningens rapport från december 2015 . Där konstateras att:

  • Majoriteten av de utsatta områdena har varit föremål för en rad insatser över tid vilket i sig är ett kvitto på att de tidigare insatserna inte varit tillräckligt omfattande för att få en bestående effekt på problematiken.
  • Polisär närvaro sker mestadels reaktivt i områdena vilket lett till en bristande tilltro till polisen och rättsväsendet.
  • Ju längre tid ett samhälle har upplevts leva utanför samhällets normer desto svårare är det för polis och andra samhällsaktörer att återta sin auktoritet.
  • Flertalet områden har varit utsatta under så lång tid att det har skett en normalisering av det exceptionella inte bara för de boende i områdena utan även för polisen och andra myndighetsföreträdare.
  • Resandeproblematiken har en tydlig koppling till de utsatta områdena då majoriteten av de resande bor eller har bott i ett sådant område.
  • Flyktingströmmarna riskerar att få en stor påverkan på dessa områden.

Det som förenar utsatta och särskilt utsatta områden är att de domineras av invandrare eller andra generationens invandrare. En ghettofiering som inte kan förnekas. Om du inte heter Mattias Hagberg eller Peter Wolodarski. Den senare ansvarig utgivare och rimligen bejakare av en återgång till en smal åsiktskorridor som Hagbergs artiklar rimligen bör tolkas som. En korridor lika bred som ett karbonpapper mellan Aftonbladets och Dagens Nyheters ledarredaktioner.

Med två så enkelt avslöjade faktafel i Dagens Nyheters artikelserie är det rimligt att fråga sig vad som är korrekt på DN Kultursidor i övrigt. Uppenbara slarvfel som inte tolereras ens på A-nivå på valfritt universitet. Det är rimligt att fråga sig om det som släpps igenom på DN Kultursidor ens är relevant längre då uppenbara faktafel så enkelt kan identifieras.

DN, DN Kultur och kanske i synnerhet Mattias Hagberg gör sannolikt sig själva en otjänst med publiceringen av Hagbergs artikelserie. En artikelserie av kvinnohat och postmodern omskrivning av fakta i minst två fall. Där fakta blir relativt den egna agendan. Där starka kvinnor får smaka på en postmodern härskarteknik och piska kryddad med en dov och konstant ton av något som kan liknas vid ett grundmurat kvinnohat.

Att Dagens Nyheter, med denna artikelserie, nu tar en ny position i debatten med kvinnohat måste anses vara dagens nyhet. Men kanske inte på det sättet som Peter Wolodarski, ansvarig utgivare, hade tänkt sig med den agendasättande journalistiken i ett allt mer polariserat samtalsklimat.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se