Flash: Advokatsamfundet blockerar asylprövningar i domstol

  • Tisdag 20 Dec 2016 2016-12-20
E-post 0

Advokatsamfundet har under Anne Rambergs ledning som generalsekreterare utvecklats i en mer aktivistisk riktning där nätverken Hilda respektive Ruben bara är två exempel. Idag kom ett tredje exempel på detta när Advokatsamfundets styrelse nu uppmanar advokater till civil olydnad och i praktiken aktivt trots mot rättssystemet och de lagar samt beslut som fattats av Sveriges Riksdag.

Detta beslut kommer effektivt blockera många rättsliga prövningar av asylärenden. Advokatsamfundet styrelse lät idag meddela följande till samfundets medlemmar, det vill säga alla Sveriges advokater:

Resultatet av en medicinsk åldersbedömning är svårbedömbart. Det kan också tala till klientens nackdel. Mot denna bakgrund bör en advokat, som förordnas som offentligt biträde i ett asylärende, inte medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning om inte särskilda skäl föreligger. 

Det är endast advokater som har rätten att företräda asylsökande i domstol då de uppfyller de krav på en speciell ansvarsförsäkring som Migrationsverket kräver i sina upphandlingar. Vanliga jurister kan inte teckna denna form av försäkring. Ställer ingen advokat upp blir det ingen rättslig prövning då den sökande har rätt till advokat om han eller hon begär detta. En annan aspekt är att i år har Migrationsverket fattat 7.000 asylbeslut för ensamkommande. 2.500 (35 %) har bedömt vara över 18 år. 2014 bedömdes 5% vara över 18 år. Varken då eller nu har medicinska åldersbedömningar använts.

Orsaken att Migrationsverket inte längre ger i stort sett alla som uppger sig vara under 18 år asyl som barn, personnummer som barn, förmåner som barn osv är att justitieministern givit direktiv att i tveksamma fall bestämma åldern till över 18 år. Den som då klassas som vuxen har rätt att begära  medicinsk åldersbedömning för att visa att man är yngre. Endast få begär detta. Att Advokatsamfundet vill frånhända sina klienter att använda denna rätt borde vara anmärkningsvärt.

Genom Advokatsamfundets agerande, socialsekreterarnas upprop att sätta sig över aktuell flyktinglagstiftning samt andra upprop för civil olydnad slits rättsstaten isär. Advokatsamfundet har tidigare varit noga med att hävda rättssäkerhet i olika ärenden som de har särintressen i. Detta cirkulär utmanar nämnda rättssäkerhet. Vi bör ställa oss frågan om vad som längre håller ihop samhället.

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) har berört frågan tidigare.

Cirkuläret finns inbäddat i sin helhet nedan:

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se