Mellanöstern – Ingenting är ologiskt

  • Onsdag 14 Dec 2016 2016-12-14
E-post 0

Anders Lindberg, Aftonbladet, menade i gårdagens huvudledare att Turkiet alltmer ”Putiniseras” under president Erdogans ledarskap. Hur Lindberg kommit fram till den slutsatsen får han i framtiden redogöra själv samtidigt som han bör få frågan om hur många historielektioner han var närvarande på samt hur mycket han förstått av efterdyningarna av dels det Ottomanska imperiets fall samt efterverkningarna av den arabiska våren. Endast ett fåtal förutsåg det vi ser idag. Lindberg var inte, och har aldrig varit, en av dessa. 

Lindberg förutspådde bland annat 2011 Bashar al Assads fall. Al Assad sitter kvar som Syriens president på samma sätt som Lindberg sitter kvar på Aftonbladets ledarredaktion. Rent generellt föredrog Lindberg islamister före sekulära militärdiktaturer vilket han gör klart så sent som 2012 för att året efter, 2013, komma på att islamisterna förstörde det lilla demokratiska momentum som protesterna på Tahrirtorget skapade. Det fanns aldrig något egentligt demokratimoment i ”den arabiska våren” vilket de omedelbara opinionsundersökningarna efter Mubaraks fall pekade på. I dessa fick islamister ett stort stöd, de islamister som Lindberg kom att stödja i svensk opinionsbildning.

Det som skedde på Tahrir-torget berörde endast en liten välutbildad elit. Den arabiska våren kallades för en ”twitterrevolution” då uppropet skedde främst på sociala medier. Sett till antalet internet- samt mobiltelefonabonemang i Egypten vid denna tid hade högst vart tionde hushåll tillgång till dessa kanaler. Ännu färre uppmärksammade uppropet. Utgången var given på förhand något som redovisats i Dagens Samhälle tidigare.

I vaket efter den arabiska våren frigjordes krafter som legat förtryckta under alltifrån decennier till sekel. Erdogans ledarskap är lika logiskt som Putins. På samma sätt som Putin återknyter till Peter den Stores idétradition återknyter president Erdogan till det Ottomanska imperiets retorik och geopolitiska idéer och traditioner. Det Ottomanska riket är i allra högsta grad närvarande i den turkiska idétraditionen och i det turkiska undermedvetna. På samma sätt som Kairo och Riyad önskar vara centrum för den muslimska världen önskar både Teheran och Istanbul/Ankara vara detsamma.

Sanna Torén Björling, DN, menar att USA:s president-elect, Donald Trump, avser montera ned Obama-administrationen. Detta är en sanning med viss modifikation som kräver ett tillrättaläggande och komplettering. Dels är det inte Obama-administrationen som monteras ned, det är Bill Clintons administration som nu städas ut ur Vita Huset. Det mesta i Obama, bortsett från Obama-care,  är de facto ett arv från Clinton. Denna städning är efterlängtad av flera krafter.

Såväl högt uppsatta arabisktalande kristna som moderata shia- samt sunnimuslimer som Ledarsidorna var i förtroliga samtal med under det senaste besöket pekade på Barack Obamas slappa attityd gentemot islamister samt stora okunskap och nonchalanta uppträdande i umgänget med religiösa ledare. Som att erbjuda något att dricka när USA:s president släntrar in försenad i ett mötesrum i Vita Huset med en mugg kaffe i handen. Oavsett religion. I mötet med en imam, patriark eller ärkebiskop förväntas ett visst mått av artighet och respekt. Som att åtminstone be om ursäkt eller erbjuda något att dricka. Alla dessa ser nu framemot Donald Trump som, på sitt säregna sätt, erbjuder en kursändring. En kursändring som sannolikt kommer bejakas även i Tel Aviv. En kursändring bort från gissningarna att det går att förhandla med islamister av olika karaktär. Som tron på en moderat islamistisk befrielsefront.  

Kalashnikoven är densamma, likaså kaliber 7.62 som en av alla ledare för NGO:ers i området uttryckte sig. I denna del av världen finns inga liberala motståndsrörelser. Våldet, och döden, är precis densamma.

Många ser fram emot en rak, i allt väsentligt mindre velig, linje från den nya amerikanska presidenten. En linje som ansluter sig till Vladimir Putins uppfattning om att skapa en eller flera stabila stater av det som återstår av Syrien. Oavsett politisk inriktning, oavsett allehanda preferenser står stabilitet i första rummet – en linje som kritiseras från liberalt vänsterhåll som inget lärt av de senaste decenniet. Liberal identitetsvänster har hela tiden valt att stödja kaos och därmed massmord från bland annat IS och Muslimska Brödraskapets lågintensiva terror av kristna. Liberal identitetsvänster är idag motståndare till en normaliserad relation mellan två av världens tre supermakter.

En resa, som till Mörkrets hjärta med de samtal för med sig, ger i regel fler svar än vad Aftonbladets Ledarredaktion men även DN kan prestera. Fler svar, och fler fingervisningar om framtiden. Att prata, och framför allt lyssna samt klara av att möta parterna med respekt, på alla ger i allmänhet väsentligt bättre utdelning än taktlöshet samt att försöka göra analyser med ett ideologiskt raster gör vad som är en önskvärd utveckling till sanning.

Fakta, och kunskap om Mellanösterns historia, är en underskattad komponent i analys av hur vi bedömer förutsättningarna för ett långsiktigt eldupphör samt hur det samlade väst skall agera för att stoppa det lågintensiva tredje världskrig som utspelar sig i Mellanöstern och Nordafrika.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se