Skakig opinion

  • Torsdag 1 Dec 2016 2016-12-01
E-post 0

De rödgröna partierna ökar sin ledning över allianspartierna i SCB:s mätning av partisympatier. Den rödgröna ledningen är 3,5 procentenheter, vilket är en statistiskt säkerställd ledning enligt SCB. Det finns ett stort antal olika väljarundersökningar, från olika opinionsinstitut, men Fredrik Furtenbach anser att den från SCB är mer pålitlig. Det finns goda skäl att ifrågasätta i praktiken samtliga politiska analyser och opinionsundersökningar idag.

– För det första är den stor med över 5000 intervjuer. Sedan är metoden mer ambitiös än de privata institutens. Man väljer ut ett antal personer slumpmässigt och fortsätter envetet söka just dem men en lång rad påminnelser, i stället för att byta ut dem. Det är en mer klassisk, statistisk metod.

Furtenbach, som är en av Sveriges Radios mest erfarna politiska analytiker nämner inte något om bortfallsfrekvensen. Med hela 43,9 procents bortfall gör det SCB undersökning till allt annat än pålitlig. Redan vid bortfall på 20 procent vid sympatiundersökningar gör det kompensationsmodellerna osäkra. Tydligast blir det i fallet med stödet kring S, MP och SD vid valet 2014. Valdagar har den egenheten att det även är domens dag för de flesta opinionsundersökningar.

Antag att du själv går ut och frågar vilken glass 100 personer föredrar av Nogger respektive Piggelin. Endast 57 personer svarar och av dessa föredrar 30 personer Piggelin. Är det då rimligt att dra slutsatsen att det finns en övervikt bland dessa 100 att de föredrar Piggelin före Nogger trots att 43 personer inte har svarat?

I maj 2014 fick socialdemokraterna 35,3, i november 2014 32,2 och i valet mellan dessa mätningar fick S 30,5. Ett tapp på nära fem procent på valdagen för att sedan ta tillbaka nästan halva detta tapp i nästa undersökning är inte rimligt. Inte heller Miljöpartiets siffror och utveckling känns som den har koppling till verkligheten. I maj 2014 fick de 8,0 procent och i november samma år ett tapp på var tionde sympatisör till 7,2 procent. I det mellanliggande valet erhöll de 6,9 procent. Bägge regeringspartierna presenterar därmed, om vi får tro Furtenbach och SCB, en rätt märklig banankurva, en kurva där sympatierna är som lägst när valdagen inträffar.

För Sverigedemokraterna är utvecklingen den omvända. I maj 2014 bedömde SCB dess stöd till 8,1 procentenheter, i valet fick de 12,9 och i SCB novemberundersökning erhöll de 12,4 procent. En omvänd banankurva gentemot S och MP.

Vad Furtenbach utelämnar i sin analys är att de enda instituten som lyckades pricka valresultatet rimligt väl var de kritiserade webpanelerna där personer har full anonymitet. Samma fenomen kunde vi se i det amerikanska valet. Där ”shy voters”, eller blyga väljare, inte vill uppge partisympatier när de blir intervjuade per telefon. Den metod som SCB vilar på samt som kan uppvisa ett bortfall på mer än fyra av tio. Trots sitt envetna arbete.

Det finns därmed inga rimliga skäl att ta alltför allvarligt på några av mätinstitutens undersökningar längre, frågan är om det ens går att ta SR politiske expert på allvar. Kanske framför allt SCB kan på sikt riskera sitt rykte som mest precist eftersom de uppvisar en rad märkliga banankurvor över tid. För att vara lite raljant, SCB kan snart uppvisa en statistiskt säkerställd oförmåga att mäta opinionen korrekt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se