Aftonbladet, LO och Schibstedt – nu på terrorismens sida

  • Lördag 7 Jan 2017 2017-01-07
E-post 0

Anders Lindberg slår ett slag för ett erkännande av Västsahara som självständig stat i lördagens ledartext. En ledartext så späckad av direkta faktafel varför det helt enkelt måste bemötas.

Lindberg påstår att Västsahara är Afrikas sista koloni. Ett direkt falskt påstående. Eller okunnigt, vi får förutsätta det senare för Lindbergs egen skull. Enklaverna Ceuta och Melilla är spanska enklaver på den afrikanska kontinenten. Med detta rätt enkla fel, lätt att kontrollera, så är det ännu enklare att gå igenom resten. Eller så är det som så att europeisk kolonialism på den afrikanska kontinenten, som i allra högsta grad lever kvar än idag, inte är intressant för Aftonbladet. Ledarsidorna på varje tidning är tidningens officiella linje. Tidningar har i regel ägare som bestämmer inriktningen. Ledarredaktioner rekryterar sällan sig själva.

Saharawis är inte en homogen grupp som Lindberg påstår, tvärtom består denna, likt alla nomadfolk av olika stammar. Huvudstammen, den sahariska Hassaniya och Berber flyter över gränserna. Majoriteten av dessa stammar har accepterat antingen att underordna sig Algerisk, Libysk eller Marockans överhöghet men med särskilda rättigheter att bevara sitt kulturarv. Så är fallet i Västsahara. Skulle de som bor på territoriet få välja idag skulle de med stor sannolikhet välja den lösning som kung Mohammed VI erbjudit: Autonomi men under Marockansk överhöghet där Marocko i praktiken endast sköter utrikespolitiken. Intäkterna från fisket och fosfatgruvorna återinvesteras i territoriet. Marocko har idag investerat i Afrikas största vindkraftpark i Västsahara för att säkra dess elförsörjning, en investering som Saharawis inte kunde åstadkommit själva. Vindkraftparken har samma kapacitet som en av reaktorerna vid Ringhals, en avgörande investerings för att få Västsahara att utvecklas. På ett ekologiskt hållbart sätt. I ett av världens fattigaste länder där 60 procent lever under fattigdomsgränsen.

Detta är ointressant för Aftonbladet att ens nämna.

Lindberg och Aftonbladet ställer sig med sitt krav även på Polisarios sida. Polisario har bekräftade band med AQiM, Al Queada in Mahgrib samt Boko Haram. Polisario håller utöver detta ett antal spanska biståndsarbetare som gisslan i Tindouflägret i Algeriet. EU har, utöver detta, konstaterat att merparten av det bistånd som går till Polisario, som Aftonbladet tycks ge sitt aktiva stöd, förskingrat det mesta. Det finns dokumenterat i OLAF-rapporten.

Marocko är idag den kanske effektivaste muren vi har i söder mot AQiM, Boko Haram och IS. Den marockanska säkerhetstjänsten samarbetar intimt med såväl USA, Storbritannien som Frankrikes motsvarande och har enskilt lyckats avvärja minst två terrorattentat mot Danmark. Frankrike har, i ett ministerrådsmöte, mycket tydligt förklarat för Anders Ygeman vad konsekvenserna skulle bli för Sverige ur ett terrorbekämpningsperspektiv om vi erkände Västsahara. Frankrike gav ett “erbjudande” Sverige inte kunde tacka nej till.

Lindberg, och Aftonbladet med LO och Schibstedt som ägare och goda minne, ställer sig idag på terrorns sida. En tämligen anmärkningsvärd position men fullt logiskt i hur dagspress nu utvecklas. När Bonnierägda Dagens Nyheter publicerar israeliska soldater tillsammans med Ku Klux Klan på ledarplats så är det naturligt att Aftonbladet och Schibstedt drar en lans för AQiM, Boko Haram och IS och en organisation som inte drar sig för att hålla biståndsarbetare som gisslan eller vara delaktig i att hålla Johan Gustavsson fången samtidigt som de i samarbete med Algeriets armé förskingrar mångmiljonbelopp avsedda för de svagaste.

Själv har jag träffat en hel del av dessa Saharawis som Lindberg säger sig slåss för under mina resor. De jag träffade i Dahkla, huvudort i Västsahara, kunde i praktiken samtliga uppvisa skottskador i ryggen. Skottskador som de fått av Lindbergs kamrater, Polisario, tillsammans med kamraterna på Aftonbladet samt med Schibsteds och LO:s goda minne får vi anta när dessa Saharawis  flydde från Polisarios läger. Läger som Polisario vägrar FN:s sändebud att besöka.

Polisario, de enda som driver en självständighet, är Anders Lindbergs bästa vänner. Detta är vad de gör om dagarna. De bedriver verksamhet som i de flesta fall skulle sluta i krigsförbrytartribunalen i Haag.

Aftonbladet, LO och Schibstedt – nu på terrorismens sida. Det var i varje fall befriande att se att Lindberg är så pass öppen var han och hans arbetsgivare och ägare står numera. Sverige förändras nu. Onekligen.

 

Post Scriptum

Jag är beredd att närsomhelst ta en debatt med Anders Lindberg eller representanter för Aftonbladet och dess ägare om Västsahara i Public Service. Med kort varsel. Den ensidiga, och i mångt och mycket felaktiga, bild som Aftonbladet sprider på ledarplats måste bemötas. Detta är en direkt uppmaning till Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4.

Något annat är ovärdigt en stat som säger sig vara en humanitär stormakt med världens äldsta tryckfrihetsförordning.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se