Attacker mot media är attacker mot läsare

  • Torsdag 12 Jan 2017 2017-01-12
E-post 0

Texten i ett av de hotbrev som riktades mot SVT-medarbetare på Uppdrag granskning innehöll en nyårshälsning och dödshot på engelska. Brevet innehöll även ett vitt pulver. Pulvret var, dessbättre ofarligt vid senare kontroll. Men det är inte bara vitt pulver som är hot mot media.

– Vi ser mycket allvarligt på detta när det är skickat mot medier som ska verka i det offentliga rummet, säger Annelie Strimell vid polisen.

Hot mot samhällsprogram som Janne Josefssons Uppdrag Granskning är inte ovanliga men samtidigt en del av journalisters vardag som helt enkelt måste mötas med nolltolerans. Hot om våld, våld eller att på annat sätt försvåra granskning av samhälle och enskilda makthavare är helt enkelt inte acceptabelt om vi skall kunna kalla oss demokrati.

Fredrik Antonsson, med sidan ”I Otakt” och ledarsidorna.se har de senaste dygnen utsatts för dels så kallade DDOS-attacker, eller överbelastningsattacker, dels rena intrångsförsök. Attackerna ser ut att ha haft lite olika karaktär men gemensamt för dessa har varit att ta sig in i koden bakom för att göra sidorna korrupta. Under 24 timmar, för att ta ett exempel, gjordes 1 100 misslyckade inloggningsförsök mot ledarsidorna.se.

Antonsson och ledarsidorna.se kommer tillsamman återkomma i mer detalj hur vi ställer oss till detta samt andra perspektiv när situationen stabiliserats. Mycket arbete återstår med våra sidor nu.

Läsare av Ledarsidorna.se kommer uppleva en något längre initial laddningstid för att säkerställa att det sitter en människa bakom den dator som anropar domänadressen. Attackerna har varit genomtänkta och kompetent genomförda, detaljer kommer framgå av den polisanmälan som nu sätts samman. Olaga dataintrång, framför allt mot en journalists dator eller någon som har utgivningsbevis är ett brott mot en av våra grundlagar. Tryckfrihetsförordningen. Ledarsidorna.se har därmed ett förstärkt lagligt skydd då det som skett är ett brott mot grundlagen. 

Vare sig jag eller Antonsson har idag någon grund för att påstå att attackerna mot I Otakt och ledarsidorna.se var koordinerade eller ens utförda av samma aktör. Det får en polisutredning eventuellt klargöra. Om den nu genomförs. Såväl I Otakt som ledarsidorna.se har kritiserat rättssystemet hårt och polisen har idag allt för svaga resurser för att lösa brott av denna karaktär där hackare och robotar attackerar hemsidor via andra kapade datorer eller nätverk som anonymiseringstjänsten TOR.

Däremot finns det en del kringhändelser i tid och i rum som i ledarsidorna.se fall onekligen ger indicier och för mina egna tankar i en viss riktning. Såväl attackens utformning som sena opåkallade telefonsamtal kvällstid utan begripliga motiv och andra händelser. I tid och i rum lite för mycket samtidigt som sammantaget skulle kunna ge en motivbild. Och den motivbilden är allt annat än trevlig om allt skulle stämma. Personer jag haft en dålig magkänsla över sedan lång tid kommer i ljuset igen. Personer som sedan en tid börjat ta kontakt, opåkallat, med anhöriga och framför allt mina medarbetare. Utan att känna dessa innan.

Har då attackerna så här långt nått sitt syfte att tysta? Vare sig i fallet med Uppdrag Granskning eller för egen del har de gjort det. Inte heller för Fredrik Antonsson som jag var i kontakt med under flertalet tillfällen de senaste dygnen. Vi känner varandra mycket väl.

Jag är mest arg nu. Arg på de röster som börjar sakna argument och istället genom brott försöker tysta. Fega rackare som gömmer sig bakom internets möjligheter att förstöra, sprida rykten och desinformation om personer utan att behöva eller våga ta ansvar eller debatt. Inledningsvis började det med att jag fick svårt att få uppdrag. Nu har dessa personer eller grupper tagit ytterligare steg. Personer vars namn dyker spontant upp på radarn igen. Som av en slump? För egen del är jag lyckligt lottad att ha mina föräldrars stöd. Jag har genom åren fått se hur min mor, riksdagsledamoten (L) Barbro Westerholm fått uppleva samma sak som jag gör nu, men från andra aktörer. Men kanske ibland samma form av aktörer. Dragen finns där. Jag känner igen det jag upplever nu och då inte från min tid som underrättelseofficer.

Mammas kamp mot scientologerna är inte direkt känd även fast den i mina ögon var den viktigaste. Men den innehöll samma beståndsdelar som min kamp mot alla former till försök att införa teokrati, det vill säga en samhällsordning präglat av religiösa vanföreställningar och religiöst eller kulturellt motiverat våld mot kvinnor, barn och minoritetsgrupper. En kamp som jag även måste föra mot mitt eget partis sidoorganisation Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som hamnat i fel badtunna lite för många gånger för att det skall kännas behagligt. Så även SSU Stockholm som driver en separatistisk retorik. Separatism är att medvetet splittra samhället.

Jag är arg nu. Och jag är Finlandssvensk. Det är bland den bästa kombinationen som finns. 

Egentligen skulle dagens morgonartikel handla om något annat men jag var tvungen att få ut detta ur kroppen så att jag kan jobba vidare. Dels med det mest uppenbara, att bifoga de loggfiler och annat som polisen behöver för sin utredning (om det blir någon), dels försöka ta igen något av den tid allt detta tagit för mig och andra. Utan min webmaster och min support som verkligen gjorde skäl för arvodet hade ledarsidorna.se varit historia idag. Så pass raffinerat uppbyggda var attackerna.

Dessvärre blev detta så pass kostsamt att vissa projekt måste skjutas något på framtiden men jag är er läsare evigt tacksam för att ni finns i form av donatorer. Gamla som nya, engångs som månatliga. Utan er läsare hade ljusets släckts i förra veckan för gott. 

Det är ytterst ni som är ledarsidorna.se. På samma sätt som det är vi tittare som är Uppdrag Granskning. Varje attack på granskande och oppositionell media är en attack på er.

 

Tack för att ni finns. Det är ni som räddar demokratin.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se